Hai chị em Mai Thị Cầu - Mai Kỳ Sơn

Mai Thị Cầu và Mai Kỳ Sơn là hai chị em ruột, con ông Mai Thúc Loan (tức Mai Hắc đế), quê ở Hà Tĩnh. Chị em họ Mai là người văn võ song toàn.


Mai Thị Cầu là một cô gái nhan sắc, năm 16 tuổi kết hôn với Phạm Quỳnh, con ông Phạm Ngọc Giao, người xã Điều Yêu, phủ Kinh Môn, đạo Hải Đông (nay là xã Quốc  Tuấn, huyện An Hải). Mai Thị Cầu là một người vợ hiền, dâu thảo, trong xóm ngoài làng đều khen ngợi. Năm 24 tuổi, Mai Thị Cầu góa chồng. Người đàn bà họ Mai này luôn có tấm lòng từ thiện, hết lòng giúp đỡ và chu cấp cho người nghèo đói. Dân hai xã Điều Yêu Thượng và Nhu Điều được Mai Thị Cầu giúp đỡ nhiều nhất. Bà còn lựa chọn một số trai lành, gái tốt ở hai xã trên lập thành một phường bát âm, hàng ngày luyện tập và phục vụ bà con xóm làng. Khi Kỳ Sơn xây căn cứ để chống lại quan quân nhà Đường, người chị đã hết lòng giúp đỡ em.


Còn Mai Kỳ Sơn, năm 18 tuổi lấy vợ là Hoàng Thị Đang, người xã Nhu Điều (thuộc xã Quốc Tuấn ngày nay). Khi nghĩa quân của Mai Thúc Loan tiến quân ra Bắc tấn công phủ thành Tống Bình thì Kỳ Sơn là một tướng có công đánh tan quân nhà Đường ở mạn sông Đà. Cũng vào năm 722, sau khi cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan bị thất bại, ông hi sinh thì Kỳ Sơn đã lui về Điều Yêu và Nhu Điều xây thành đắp lũy, dựa vào nhân dân cùng chị là Mai Thị Cầu lo việc đánh quân Đường trả thù cho cha. Căn cứ của Kỳ Sơn là một nơi hiểm trở, bền vững, bốn mặt có sông sâu, lại rộng bao la, khuất khúc... Quân Đường nhiều lần đến đánh nhưng đều bị quân của Kỳ Sơn mai phục đánh tan. Nhờ đó, uy tín của Kỳ Sơn ngày một lớn. Nhân dân các vùng Đông Đạo (Hải Dương, Quảng Yên), Nam Đạo (Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên) đều hưởng ứng. Năm 725, Kỳ Sơn lên ngôi hoàng đế. Người đời bấy giờ gọi ông là Bạch Đầu đế tức là ông vua đầu bạc (vì Kỳ Sơn có mái tóc bạc). Đánh mãi Kỳ Sơn không được, quân Đường phải dùng kế gian giả là 'giao kết, hòa hợp', rồi sau đó thừa cơ đánh úp.


Do thiếu cảnh giác nên vua Đầu Bạc phải vất vả mới chỉnh đốn được đội ngũ để chiến đấu. Sau nhiều trận đánh ác liệt, vua Đầu Bạc không may bị tên của quân Đường bắn trúng nên đã hi sinh tại trận. Mai Thị Cầu biết tin vua Đầu Bạc tử trận, bèn tự vẫn ỏ ngày trên đầu cầu để bảo toàn khí tiếtttt


Khi hai chị em vua Đầu Bạc đã hi sinh, nhân dân địa phương kính yêu, thương tiếc đã lập đền thờ để nhớ công lao. Theo dân địa phương, phần mộ 2 chị em nay vẫn còn.


(Theo: - Thần phả xã Nhu Điều và Điều Yêu Thượng


-          Khảo sát điền dã


                                     - Tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng Hải Phòng)

Facebook zalo

Các tin đã đưa