NGUYỄN XUÂN

Nguyễn Xuân tên chữ là Kiều, biệt hiệu là Phúc Lộc. (Tên húy, tên chữ, biệt hiệu trên chép theo sách Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán đời Tự Đức. Nhưng theo tờ khai của hương lý làng Vụ Bản năm 1938 thì Phúc Lộc là tên húy, Vương Thông Khất Hòa là tên hiệu). Ông là người làng Vụ Bản, huyện Giáp Sơn xứ Hải Dương nay là thôn Vụ Bản xã Tân Tiến huyện An Hải, Hải Phòng.


Đời Trần, Nguyễn Xuân làm quan đến chức Kinh lược sứ. Khi quân Nguyên Mông sang xâm lược nước ta lần thứ ba, ông theo vua Trần Nhân Tông tham tán việc quân cơ, được nhà vua tin dùng. Tháng 3 năm Mậu Tý (1288) giúp Hưng Đạo đại vương Trần Quốc  Tuấn đánh thủy quân địch do Ô mã nhi chỉ huy. Trận này quân ta thắng lớn, Nguyễn Xuân lập nhiều công. Ông bị thương nặng trong trận, đưa về đến làng quê Vụ Bản thì qua đời. Vua Trần Nhân Tông rất thương tiếc, phong làm phúc thần, sai lập đền thờ tại quê nhà. Dân Vụ Bản thường kỷ niệm ngày sinh của ông vào ngày 12 tháng 9, ngày hóa (chết) vào 12 tháng 3.


Theo: Đại Nam nhất thống chí An Dương  huyện thần tích.


 

Facebook zalo

Các tin đã đưa