Hoàng Công Thản

           Hoàng Công Thản sinh ra và lớn lên ở thôn Đào Yêu Đông (nay là thôn Kiều Trung, xã Đồng Thái, huyện An Hải). Hoàng Công Thản học rất thông minh, 'học một biết hai', 15-16 tuổi Thản đã trở thành người văn võ kiêm toàn, học rộng hiểu nhiều.


Thời gian học tập ở kinh đô, Hoàng Công Thản đã có nhiều bạn tốt như, Trần Khánh Dư, Lê Mục, Lê Quânnnn Nhờ Trần Quang Khải tiến cử, Hoàng Công Thản được làm quan trong triều. Ông thẳng thắn, thanh liêm, cần mẫn nên mọi người kính nể. Tương truyền, Hoàng Công Thản là người đầu tiên giữ chức 'Quản ca công sự vụ' của ngạch quản ca đời Trần.


Năm 1285, khi quân Nguyên sang xâm lược nước ta, Hoàng Công Thản được giữ chức 'hành khiển' và tham gia chặn đánh Toa Đô ở Nghệ An. Trong trận Tây Kết lần thứ hai do vua Trần trực tiếp chỉ huy, Hoàng Công Thản cùng các tướng như Vũ Hải và quân lính chiến đấu anh dũng, giết được nhiều giặc. Toa Đô bị chém đầu. Trương Hiển phải đầu hàng.


Sau cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân Nguyên, Hoàng Công Thản được vua ban thưởng và phong chức phó đô.


Khi quân Nguyên sang xâm lược nước ta lần thứ ba, Hoàng Công Thản được lệnh chặn giặc ở cửa biển Linh Kênh ( tức là vùng biển Đông Kênh gần Vân Đồn). Hoàng Công Thản còn dự trận đánh quân Ô-mã-nhi ở trại Yên Hưng.


Sau chiến thắng quân Nguyên,ông xin về quê vì yếu sức rồi sau mất tại quê nhà.


Nhân dân Đào Yêu Đông an táng Hoàng Công Thản và lập miếu thờ ông ngay bên mộ để tưởng nhớ công lao.


Theo thần phả thôn Đào Yêu Đông

Facebook zalo

Các tin đã đưa