Hai anh em Trần Hộ - Trần Độ

           Trần Hộ - Trần Độ là hai anh em sinh đôi trong một gia đình có nền nếp ở Phả Lễ, huyện Thủy Đường (nay là huyện Thủy Nguyên). Được cha mẹ cho ăn  học, cả hai anh em đều chịu khó học hành và luyện tập võ nghệ nên chẳng bao lâu hai người đều văn võ toàn tài và được làm quan ở đời nhà Trần.


Khi giặc Nguyên vào xâm lược nước ta lần thứ ba (1287 1288) anh em Trần Hộ và Trần Độ đã đi tuyển mộ quân lính giúp sức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Cả hai đều tham dự vào trận phục kích tại sông Bạch Đằng và góp phần đánh tan quân giặc.


Khi hai anh em mất, nhân dân Phả Lễ đã lập đền thờ, suy tôn làm phúc thần để tưởng nhớ công đức.


Theo thần phả xã Phả Lễ

Facebook zalo

Các tin đã đưa