Đào Quang

Đào Quang quê ở vùng Vĩnh Thế, phủ Kinh Môn, Hải Dương. Thuở nhỏ, Đào Quang chịu khó học hành nên khi lớn ông đều tinh thông cả văn lẫn võ. Bạn bè cùng tuổi đều rất mến mộ.


Để kiếm kế sinh nhai, ông đã rời đến trang Cựu Đôi (thị trấn Minh Đức, huyện Tiên Lãng ngày nay) dạy học. Ông dạy giỏi lại hiền lành, tốt bụng được dân quanh vùng mến phục. Học trò theo học khá đông.


Khi Hai Bà Trưng dấy quân đánh đuổi Tô Định, ông cho đây là thời cơ diệt giặc lập công cứu nước. Ông bàn với ba người bạn ở Cựu Đôi là Nguyễn Công Châu, Hoàng Công Đường, Trần Công Các vận động học trò và dân làng, tuyển mộ được một đội dân binh rồi kéo về Mê Linh giúp sức Hai Bà Trưng.


Sau chiến thắng, Đào Quang xin Trưng Vương cho về trang Cựu Đôi để tiếp tục dạy học.


Sau khi ông qua đời, nhân dân lạp miếu thờ, rồi được phong làm thành hoàng làng.


(Theo thần phả thôn Cựu Đôi)

Facebook zalo

Các tin đã đưa