Ba anh em họ Trương

Trương Đồng Tử người làng Đồng Tử, huyện An Lão (nay thuộc phường Bắc Hà, quận Kiến An, Hải Phòng). Ông là người chính trực, trung hậu. Sau kết duyên với bà Phùng Thị Trinh, chị gái Phùng Hưng, người Đường Lâm xứ Sơn Tây. Ngày ấy người ta đồn đại ở quả núi Vọ (Tức Vụ Sơn) ở bãi sông Đa Độ, gần làng có con ma dữ thường làm hại người, hại vật. Người quanh vùng không ai dám qua lại nên cảnh ở khu vực  này hoang vu, ghê rợn. Ông Trương rất bực tức bảo với mọi người: 'Ma tà phải sợ người, chứ sao người chính nhân quân tử lại sợ ma tà'.


Nói rồi từ biệt vợ, buổi tối vào ngủ trong núi. Sáng ra, ông về bảo với dân làng đã đánh chết con ma dữ núi Vọ. Mọi người kính phục đi theo ông phá bụi rậm, mở quang núi,lại đắp một đường thông cù, đặt bến đò Vọ đi sang vùng Văn Hòa, Hòa Liễu, Du Lễ... thuộc địa bàn Kiến Thụy nay. Ít lâu sau việc ông Trương đánh đuổi ma làm lợi cho dân, bà Phùng Thị Trinh có thai, rồi sinh một lần được được 3 con trai. Ông đặt tên cho con là Trương Phán, Trương Dị, Trương Thanh. Ông bà hết lòng nuôi dạy ba con, cho con học cả văn lẫn võ. Các cậu Phùng Hưng, Phùng Hải đều khen tài các cháu. Lúc ấy, nước ta bị nhà Đường Trung Quốc đô hộ. Chúng thi hành nhiều chính sách bạo ngược, dân ta cực khổ trăm bề. Phùng Hưng cùng em trai là Phùng Hải có chí cứu dân, ông ngầm chiêu tập hào kiệt, xây dựng căn cứ, các ông lại giao cho bà Phùng Thị Trinh vận động dân vùng ven biển Kiến Thụy, An Lão, An Dương... Năm Tân Mùi (791) nhân việc viên đô hộ Cao Chính Bình đốc thúc thu tô thuế gắt gao, lại gặp lúc mùa màng thất bát, Phùng Hưng phất cờ khởi nghĩa, kéo quân vè đánh phá phủ đô hộ. Bà Phùng Thị Trinh cùng ba con đem cánh nghĩa quân vùng ven bể xứ Đông ứng nghĩa. Bà lại giúp em lo việc lương thảo. Phủ đô hộ bị vây hãm gắt gao. Cao Chính Bình lo sợ mà chết. Bọn tàn quân rút chạy về Tầu. Phùng Hưng lên làm vua, sử gọi là Bố Cái đại vương, theo nghĩa dân coi ông như bố mẹ.


Nhà vua ban cho bà Phùng Thị Trinh là công chúa, dân tôn kính gọi là Đức Bà, cho ba anh em họ Trương đều có quan tước. Sau khi Phùng Hưng mất, Trương Phán, Trương Dị, Trương Thanh lại giúp con vua là Phùng An và cả ba đều hy sinh vì đất nước. Dân Đồng Tử, Phù Lưu đã lập đền thờ bốn mẹ con.


Dấu vết về nhân dân địa bàn Hải Phòng tham gia cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng hiện mới tìm được ở thôn Du Lễ, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy với đền Phùng gia huân tướng thờ Trương Nữu, đã được xếp hạng và truyền thuyết về bốn mẹ con bà Phùng Thị Trinh. Còn ở Phù Lưu chưa tìm được.


Theo An Lão huyện thần tích; Hồ sơ di tích miếu Du Lễ - tư liệu điền dã


 

Facebook zalo

Các tin đã đưa