Việt Nam trước tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Việt Nam là quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương - một khu vực phát triển năng động nhất và cũng là khu vực rất quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, an ninh... trên thế giới.  Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong vành đai châu Á - Thái Bình Dương. Với vị trí chiến lược - nằm giữa Đông Bắc Á và Đông Nam Á - có đường lãnh hải dài và chung đường biên giới trên bộ với Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia, Việt Nam chiếm vị trí trung tâm của các hoạt động kinh tế diễn ra khắp châu Á - Thái Bình Dương. Vì thế, Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ sự phát triển của các nước lớn trong khu vực cũng như đóng vai trò cầu nối hữu ích giữa các nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á.

 Cuốn sách “Việt Nam trước tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương” của Thiếu tướng, TS. Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an mang tính thời sự sâu sắc khi ra mắt bạn đọc. Cuốn sách phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận về cấu trúc an ninh khu vực, cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương trước năm 2010 và vị trí của Việt Nam; đánh giá thực trạng của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2010 đến năm 2020 và sự tham gia của Việt Nam; trên cơ sở đó, dự báo tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong thời gian tới và đề xuất một số khuyến nghị chính sách.

 

 

Cuốn sách gồm 3 chương

Chương I: Cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương trước năm 2010 và vị trí của Việt Nam

Chương II: Cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương từ năm 2010 đến năm 2020 và tác động tới Việt Nam

Chương III: Dự báo về cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương đến năm 2030 và hàm ý chính sách đối với Việt Nam.

 Thư viện KHTH TP Hải Phòng trân trọng giới thiệu!

Việt Nam trước tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương/ Đỗ Lê Chi. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 247tr. ; 24cm.

Kho đọc: DVV.009110

        Kho mượn: MVV.009252 – 53)

Facebook zalo

Các tin đã đưa