Văn Miếu Việt Nam - Khảo cứu

 Văn Miếu Việt Nam - Khảo cứu được biên soạn nhân 100 năm kết thúc nền khoa cử giáo dục Nho học ở Việt Nam (1919-2019). Cuốn sách được trình bày theo hướng thực chứng tư liệu ghi chép về hệ thống Văn Miếu Việt Nam. Các tác giả sách đã căn cứ những bộ chính sử như: Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Đại Nam thực lục; tư liệu địa chí; tư liệu văn bia và các công trình nghiên cứu về hệ thống di tích Nho học của các nhà nghiên cứu đi trước, qua đó cung cấp cho độc giả một cái nhìn tổng quan về tư liệu, ghi chép một cách hệ thống các di tích Văn Miếu Việt Nam.

Qua những nguồn tư liệu khác nhau, các tác giả đã thống kê Văn Miếu Quốc gia có 2 di tích; Văn Miếu cấp tỉnh có 28 di tích; Văn Miếu cấp phủ, huyện, tổng xã, thôn có 444 di tích. Trong cuốn sách, độc giả sẽ có dịp tìm hiểu kỹ lưỡng về lịch sử, nội dung các văn bia tiến sĩ, hoành phi, câu đối cũng như việc tế lễ ở 2 Văn Miếu cấp quốc gia đó là: Văn Miếu - Quốc Tử Giám Thăng Long - Hà Nội và Văn Miếu - Quốc Tử Giám Huế.

Bên cạnh trình bày chi tiết hệ thống Văn Miếu, cuốn sách “Văn Miếu Việt Nam - Khảo cứu còn nêu những giá trị lịch sử của hệ thống Văn Miếu Việt Nam như: Văn Miếu trong văn hóa Việt Nam; một số giá trị của giáo dục khoa cử nho học Việt Nam; những điểm sáng của nền giáo dục khoa cử Nho học Việt Nam...

Với việc trình bày một cách tương đối bao quát về hệ thống Văn Miếu, “Văn Miếu Việt Nam - Khảo cứu đã góp phần vào việc tìm hiểu một nền giáo dục Nho học trong quá khứ và khám phá những di tích có giá trị lịch sử trong nền văn hiến dân tộc.

Thư viện KHTH thành phố Hải Phòng trân trọng giới thiệu.

Văn miếu Việt Nam khảo cứu/ Trịnh Khắc Mạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 457tr. ; 24cm.

Kho đọc: DVV.009077

Facebook zalo

Các tin đã đưa