TRƯNG BÀY SÁCH BÁO HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11/2022

TRƯNG BÀY SÁCH BÁO HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11/2022

 Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được ban hành. Đây là một sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mở đầu con đường phát triển mới của lịch sử lập hiến của đất nước. Sau Hiến pháp năm 1946, nước ta đã có thêm 4 Hiến pháp (1959, 1980, 1992, 2013), những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta.

Tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 14/2012/QH13 - Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Luật này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ra đời đã quy định và khẳng định hơn nữa quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tại Điều 8 của Luật quy định: Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2022, Thư viện KHTH thành phố Hải Phòng trưng bày sách báo với chủ đề “ Cuộc sống và Pháp luật” giới thiệu gần 500 tên sách, báo tài liệu được lựa chọn từ hàng ngàn tài liệu về Pháp luật có tại Thư viện KHTH thành phố nhằm giới thiệu tới đông đảo bạn đọc những văn bản hướng dẫn thi hành chính sách pháp luật, trong đó đặc biệt giới thiệu một số tài liệu có giá trị như: Cổ luật Việt Nam - Quốc triều hình luật và Hoàng Việt luật lệ; Một số văn bản điển chế và Pháp luật Việt Nam (từ thế kỷ XV – XVIII); Quốc triều hình luật; Luật hình triều Lê - những giá trị nhân văn; Hiến Pháp, Luật Hiến Pháp Việt Nam; Bộ luật tố tụng hình sự; Luật dân sự và một số ngành luật khác.

Thông qua các hoạt động trưng bày sách báo, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, đồng thời tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về ý nghĩa Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam , nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật, tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước,xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với pháp luật, tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, tạo lập kỷ cương, phép nước góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, một xã hội Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trưng bày sách báo “Cuộc sống và Pháp luật” diễn ra từ ngày 25 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2022, tại Thư viện KHTH Hải Phòng.

Facebook zalo

Các tin đã đưa