TRƯNG BÀY SÁCH BÁO “CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUỐC KHÁNH 2/9 NHỮNG MỐC SON LỊCH SỬ HÀO HÙNG”

 

 

Chào mừng Kỷ niệm 78 năm  Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2023), Thư viện KHTH thành phố Hải Phòng tổ chức trưng bày sách, báo chuyên đề: “CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUỐC KHÁNH 2/9 - NHỮNG MỐC SON LỊCH SỬ HÀO HÙNG”. Giới thiệu hơn 300 tư liệu tiêu biểu gồm sách, báo, tạp chí được sắp xếp theo 3 nội dung:

Phần 1: “Cách mạng Tháng Tám – Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam” khẳng định vị trí, tầm vóc và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám thắng lợi có ý nghĩa thời đại to lớn, là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Phần 2: “Quốc khánh 2/9 và những ngày độc lập”  không khí từng bừng, phấn khởi, cờ hoa bay khắp muôn nơi của người dân trong những ngày Quốc khánh. Phần này giới thiệu những cuốn sách viết về những ngày đầu tiên sau độc lập, về ký ức của những người dân với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại quảng trường Ba Đình lịch sử.

Phần 3: “Việt Nam – Đổi mới và phát triển”. Các cuốn sách được lựa chọn giới thiệu trong phần này rất đa dạng, phong phú bao gồm sách viết về các thành tựu mà Nhân dân ta đã đạt được trên hầu hết các lĩnh vực trong thời kỳ đổi mới, trong đó có những đóng góp không nhỏ của Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng.

Trưng bày sách báo Kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2023) là hoạt động có ý nghĩa, góp phần phát triển Văn hóa đọc, tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, tăng cường niềm tự hào về truyền thống yêu nước, niềm tin vào Đảng và con đường đổi mới của dân tộc Việt Nam.

 Trưng bày sách báo diễn ra từ ngày 28/8 đến hết ngày 4/9/2023. Tại Thư viện KHTH thành phố, số 213A Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Viết tin bài

Bùi Thị Thu Thủy- Trưởng phòng Phục vụ bạn đọc

 

Facebook zalo

Các tin đã đưa