TÌNH BẠN LỚN CỦA BÁC HỒ VỚI NHỮNG NGƯỜI BẠN QUỐC TẾ

TÌNH BẠN LỚN CỦA BÁC HỒ VỚI NHỮNG NGƯỜI BẠN QUỐC TẾ

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhân vật vĩ đại không chỉ đối với nhân dân Việt Nam mà còn đối với bạn bè yêu chuộng tự do và hòa bình trên thế giới. Sinh thời và cả khi đã đi xa, Hồ Chí Minh luôn nhận được những tình cảm thắm thiết bằng những lời ngợi ca đẹp nhất của những người yêu mến Người khắp năm châu.

Trong ba mươi năm sống, làm việc, học tập và hoạt động cách mạng ở nước ngoài và sau này trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đi qua rất nhiều nước, đã gặp gỡ và kết bạn với nhiều người. Họ là những người có xuất thân, chính kiến, nghề nghiệp, tuổi tác rất khác nhau. Đó là nhà văn như Henri Bacbuyt (Pháp), nhà hoạt động điện ảnh như Saplin (Mỹ), họa sĩ như Picatxô (Tây Ban Nha - Pháp), người nấu bếp như Excôphiê (Pháp), những nhà hoạt động chính trị như Clara Xétkin (Đức), Xen Catiama (Nhật), Nêru (Ấn Độ), Manuinxki (Nga), Chu Ân Lai (Trung Quốc), những nhà hoạt động quân sự như Vôrôsilốp (Nga), Trần Canh (Trung Quốc), những luật sư như Blôngcua (Guađơlup), Lôdơbi (Anh)... Nhiều người trong số đó không phải là cộng sản, nhưng tất cả đều là những người yêu cái thiện, yêu hòa bình, tự do, dân chủ, chống lại ách nô dịch của thực dân đế quốc, phong kiến, phấn đấu cho sự nghiệp độc lập của Tổ quốc và giải phóng loài người. Họ đã kết thân với Nguyễn Ái Quốc, giúp đỡ, cưu mang anh trong những tháng năm thiếu thốn, gian truân, bị cảnh sát của đế quốc rình rập, dọa nạt, tù đày. Giữa Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với họ được gắn bó bằng mối tình bè bạn thủy chung, nồng hậu trong suốt cuộc đời.

Trân trọng tình bạn đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những người bạn quốc tế, đồng thời thể hiện sự tri ân với những người bạn quốc tế đã giúp đỡ người trên con đường hoạt động cách mạng, Thư viện KHTH thành phố Hải Phòng trân trọng giới thiệu cuốn sách “ TÌNH BẠN LỚN CỦA BÁC HỒ VỚI NHỮNG NGƯỜI BẠN QUỐC TẾ” với mong muốn mang tới bạn đọc những ngày hoạt động cách mạng vô cùng gian nan, nguy hiểm của Bác Hồ và sự giúp đỡ tận tình, vô tư của những người bạn quốc tế với Bác trong những ngày đó và với nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tình bạn lớn của Bác Hồ với những người bạn quốc tế/Ánh Dương sưu tầm, biên soạn.- H.: Thanh niên, 2021.- 191tr.; 21cm.

Ký hiệu kho

-Kho Mượn: MVN.049463

Facebook zalo

Các tin đã đưa