Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố tổ chức các công tác tuyên truyền phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố tổ chức các công tác tuyên truyền phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Bám sát tinh thần chỉ đạo của các cấp, ngành về công tác bầu cử, Thư viện thành phố đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cổ động công tác bầu cử bằng nhiều hình thức linh hoạt phù hợp với thực tế địa phương cũng như tình hình dịch bệnh Covid-19, như trưng bày sách báo, sản xuất thư mục, in ấn và treo băng zôn, khẩu hiệu và hình ảnh bắt mắt, hấp dẫn liên quan đến chủ đề.

Thư viện trưng bày hơn 200 cuốn sách, tư liệu cung cấp các thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử 2021, Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, văn bản cương lĩnh, lịch sử bầu cử, các thế hệ lãnh đạo đất nước và địa phương qua các thời kỳ, giải đáp các thông tin tra cứu hữu ích giúp người dân thành phố có kiến thức đầy đủ, toàn diện về cuộc bầu cử, nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp sắp tới; nắm vững nội dung chủ yếu các văn bản của Đảng, Nhà nước về tổ chức cuộc bầu cử. Qua đó, động viên các tầng lớp nhân dân thành phố nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác, chủ động tham gia cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thư viện thành phố vinh dự được chọn là một trong các điểm bầu cử trên địa bản thành phố./.
 
Facebook zalo

Các tin đã đưa