Thư mục thông báo sách mới tháng 9/2015

THƯ VIỆN KHTH TP. HẢI PHÒNG - Thư mục thông báo sách mới

TỔNG LOẠI

1/. NGUYỄN LỆ CHI. Đàn ông, đàn bà, và chuyện... / Nguyễn Lệ Chi. - H. : Thời Đại, 2011. - 337tr. ; 21cm

Tóm tắt:
Giới thiệu những bài viết, bài phỏng vấn của tác giả về các nhân vật là
nhà văn, nhà báo, đạo diễn, diễn viên, ca sĩ, hoạ sĩ. Những cảm nhận
hiện tại của tác giả về từng nhân vật sau một quá trình phỏng vấn, cùng
một số nhận xét của nhân vật về tác giả để tạo nên sự tương tác giữa hai
bên theo phong cách báo chí

Ký hiệu môn loại: 070.4/Đ105-Ô

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041362


TRIẾT HỌC

1/. BRADBERRY, TRAVIS.
Thông minh cảm xúc thế kỷ 21 : Bí quyết cải thiện các mối quan hệ trong
công việc và cuộc sống / Travis Bradberry, Jean Greaves ; Dịch giả:
Trần Đăng Khoa, Uông Xuân Vy.... - H. : Phụ nữ, 2014. - 160tr. ; 24cm

Ký hiệu môn loại: 152.4/TH455M

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007549


2/. Cẩm nang dành cho bạn gái tuổi teen. - Tp.Hồ Chí Minh : Thư viện KHTH thành phố Hồ Chí Minh, 2006

Quyển.1: Cẩm nang dành cho bạn gái tuổi teen. - 2006. - 88tr.. - Sách dành cho người khiếm thị

Ký hiệu môn loại: 155/C120N

Số ĐKCB Kho Khiếm Thị: KT.000136


3/. Cẩm nang dành cho bạn gái tuổi teen. - Tp.Hồ Chí Minh : Thư viện KHTH thành phố Hồ Chí Minh, 2006

Quyển.2: Cẩm nang dành cho bạn gái tuổi teen. - 2006. - 90tr.. - Sách dành cho người khiếm thị

Ký hiệu môn loại: 155/C120N

Số ĐKCB Kho Khiếm Thị: KT.000137


4/. Kỹ năng sống dành cho tuổi vị thành niên. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện KHTH thành phố Hồ Chí Minh, 2006

Quyển.2: Kỹ năng sống dành cho tuổi vị thành niên. - 2006. - 116tr.. - Sách dành cho người khiếm thị

Ký hiệu môn loại: 155/K600N

Số ĐKCB Kho Khiếm Thị: KT.000155

5/. Kỹ năng sống dành cho tuổi vị thành niên. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện KHTH thành phố Hồ Chí Minh, 2006

Quyển.1: Kỹ năng sống dành cho tuổi vị thành niên. - 2006. - 118tr.. - Sách dành cho người khiếm thị

Ký hiệu môn loại: 155/K600N

Số ĐKCB Kho Khiếm Thị: KT.000138


6/. MINH HUYỀN. 12 con giáp về sự nghiệp cuộc đời / Minh Huyền. - H. : Văn hoá Thông tin, 2008. - 367tr. ; 21cm

Tóm tắt:
Tóm lược nội dung chủ yếu của văn hóa 12 con giáp, nghiên cứu mối quan
hệ của từng con giáp với cuộc sống hiện đại của mỗi người. Tập trung
những nét tiêu biểu trong các nghiên cứu của các học giả và người xa về
12 con giáp với sự phát triển trong sự nghiệp của mỗi người...

Ký hiệu môn loại: 133.3/M558H

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041358


7/.
Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác
tăng gia rau cải. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện KHTH thành phố Hồ Chí
Minh, 2006. - 10tr. ; 30cm

Sách dành cho người khiếm thị

Ký hiệu môn loại: 170/Nh556M

Số ĐKCB Kho Khiếm Thị: KT.000141


8/.
Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mùa
xuân Cụ Hồ. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện KHTH thành phố Hồ Chí Minh,
2006. - 10tr. ; 30cm

Sách dành cho người khiếm thị

Ký hiệu môn loại: 170/NH556M

Số ĐKCB Kho Khiếm Thị: KT.000142


9/.
Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Chú để
Bác thuyết minh cho. - Tp. Hồ Chí minh : Thư viện KHTH thành phố Hồ Chí
Minh, 2006. - 10tr. ; 30cm

Sách dành cho người khiếm thị

Ký hiệu môn loại: 170/NH556M

Số ĐKCB Kho Khiếm Thị: KT.000144


10/.
Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí minh. Ngân
hàng nhà nước phục vụ ai?. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện KHTH thành phố
Hồ Chí Minh, 2006. - 10tr. ; 30cm

Sách dành cho người khiếm thị

Ký hiệu môn loại: 170/NH556M

Số ĐKCB Kho Khiếm Thị: KT.000143


11/.
Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Tấm
lòng của Bác Hồ với chiến sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện KHTH thành
phố Hồ Chí Minh, 2006. - 8tr. ; 30cm

Ký hiệu môn loại: 170/NH556M

Số ĐKCB Kho Khiếm Thị: KT.000140

TÔN GIÁO, CHỦ NGHĨA VÔ THẦN

1/. HORNFIELD JACK.
Tâm đạo - Hành trình tâm linh - Những nguy cơ và triển vọng / Iack
Kornfield ; Đỗ Văn Thuấn, Lưu Văn Hy dịch. - H. : Thời Đại, 2010. -
327tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tìm hiểu
quá trình thực hành nội tâm kèm theo những bài tập thực hành theo phương
pháp truyền thống và hiện đại, nhằm tìm thấy con đường tâm linh đúng
đắn như Đạo Phật giác ngộ, thích hợp nhất với bản chất và khát vọng sống
của chính mình

Ký hiệu môn loại: 294.3/T120Đ

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041357


2/. THÍCH PHƯỚC TÚ. Con người giác ngộ / Thích Phước Tú. - H. : Nxb. Tôn Giáo, 2013. - 173tr. ; 21cm

Tóm tắt:
Lược sử đức phật Thích ca mầu ni; truyện tích: đản sanh chào đời, nuôi
dạy, lập gia đình - cưới vợi, làm việc, xuất gia, tìm đạo, thành đạo...

Ký hiệu môn loại: 294.3/C430NG

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041363


CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

1/.
Bác Hồ người thầy vĩ đại của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam / B.s:
Thanh Cao, Nguyễn Đức Gia. - H. : Thanh niên, 2014. - 499tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tổng quan nghệ thuật, tư tưởng, hoạt động và những kỷ niệm không thể nào quên về con đường ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ký hiệu môn loại: 327.597/B101H

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038416

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041331-41332

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.035054-35055


2/.
Biển, đảo Việt Nam và kinh tế hàng hải / B.s.: Nguyễn Ngọc Huệ, Chu
Quang Thứ, Ngô Đức Hành ; H.đ.: Nguyễn Thị Như Mai, Vũ Thế Quang. - H. :
Giao thông vận tải, 2014. - 511tr. : bảng ; 27cm

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải

Tóm tắt:
Khái quát về biển, đảo Việt Nam và một số nội dung Công ước Liên hợp
quốc về Luật biển liên quan đến kinh tế hàng hải. Thực trạng, quy hoạch
và chính sách phát triển kinh tế hàng hải. Cơ quan quản lí nhà nước và
Hiệp hội chuyên ngành hàng hải...

Ký hiệu môn loại: 387.509597/B305Đ

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007538

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007250-7251

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002029-2032


3/. BÙI ĐÌNH PHONG.
Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp Hồ Chí Minh /
PGS.TS. Bùi Đình Phong. - H. : Lao động, 2014. - 392tr. ; 21cm

Tóm tắt:
Tập hợp một số bài viết có nội dung về tu dưỡng đạo đức, xây dựng văn
hóa, rèn luyện đội ngũ cán bộ, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội,..

Ký hiệu môn loại: 335.4346/Đ451L

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038406

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041310-41311

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.035034-35036


4/. Chúc mừng sinh nhật. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện KHTH thành phố Hồ Chí Minh, 2006. - 12tr. : hình ảnh ; 26cm

Sách dành cho người khiếm thị

Ký hiệu môn loại: 372/CH506M

Số ĐKCB Kho Khiếm Thị: KT.000146


5/.
Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới, sáng tạo, bảo vệ quyền, lợi ích
hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động, vì sự phát triển
ổn định, bền vững của đất nước / Nguyễn Đức Tuấn (ch.b.) ; Phạm Thế
Duyệt, Phan Thanh Khôi, Hoàng Chí Bảo,.... - H. : Lao động, 2014. -
418tr. ; 27cm

Tóm tắt: Một số vấn
đề lí luận và thực tiẽn hoạt động của Công đoàn Việt Nam. Công đoàn
Việt Nam đổi mới sáng tạo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng
của CNVCLĐ, vì sự phát triển ổn định bền vững của đất nước

Ký hiệu môn loại: 331.8709597/C455Đ

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007540

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007254-7255

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002037-2039


6/. ĐẶNG NGỌC TÙNG.
Giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước / TS. Đặng Ngọc Tùng. - H. : Lao động, 2014. -
280tr. ; 21cm

Tóm tắt: Xây dựng
giai cấp công nhân Việt Nam thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước. Công đoàn Việt Nam - trang sử hào hùng, trách nhiệm lớn
lao

Ký hiệu môn loại: 305.509597/GI-103C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038410

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041318-41319


7/. ĐỖ CÔNG THUNG. Bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam / Đỗ Công Thung. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2014. - 420tr. : minh họa ; 24cm

Tóm tắt:
Tổng quan về môi trường ven bờ và khu hệ sinh vật dải ven bờ Việt Nam.
Đánh giá tiềm năng bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam. Kết quả
xây dựng mô hình bảo vệ đa dạng sinh học cho cộng đồng địa phương khu
dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà...

Ký hiệu môn loại: 333.9509597/B108T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007541

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007256-7257

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002040-2042


8/. Đối lập. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện KHTH thành phố Hồ Chí MInh, 2006. - 10tr. ; 24cm

Sách giành cho người khiếm thị

Ký hiệu môn loại: 372/Đ452L

Số ĐKCB Kho Khiếm Thị: KT.000153


9/.
Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ / B.s: Nguyễn Thái Anh
(ch.b), Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thanh Tuấn. - H. : Thanh niên, 2014. -
499tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tư tưởng
chủ đạo Hồ Chí Minh về công tác giáo dục, tổ chức thanh niên gắn với
việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Những vận dụng tư tưởng ấy
vào công tác bồi dưỡng giáo dục và tổ chức thanh niên trong thời kỳ mới

Ký hiệu môn loại: 305.23/H450C

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041323


10/.
Làng nghề Việt Nam và môi trường / Đặng Kim Chi ch.b., Tôn Thu Giang,
Phạm Ngọc Hải.... - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2014. - 396tr. ; 27cm

Tóm tắt:
Giới thiệu về làng nghề ở Hưng Yên và Hà Nội. Điều tra, khảo sát, đánh
giá hiện trạng sản xuất và môi trường, đưa ra các giải pháp ngăn ngừa,
giảm thiểu phát sinh chất thải tại một số làng nghề điển hình của hai
tỉnh thành trên

Ký hiệu môn loại: 363.7009597/L106N

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007548

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007270-7271

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002061-2063


11/. LÊ THANH HÀ. Phát triển đảng viên mới trong công nhân các doanh nghiệp / TS. Lê Thanh Hà (ch.b.). - H. : Lao động, 2014. - 240tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Viện Công nhân - Công đoàn

Tóm tắt:
Một số nhân tố tác động đến công tác phát triển đảng viên mới từ công
nhân trong các doanh nghiệp. Thực trạng công tác phát triển đảng viên
mới từ công nhân trong các loại hình doanh nghiệp. Giải pháp đẩy mạnh
công tác phát triển đảng viên mới từ công nhân trong các loại hình doanh
nghiệp

Ký hiệu môn loại: 324.2597075/PH110T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038407

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041312-41313

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.035037-35039


12/.
Lịch sử hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và phong trào thanh niên Việt
Nam (1925 - 2014) / B.s: Phạm Bá Khoa (ch.b), Văn Tùng, Đặng Quang
Vinh.... - H. : Thanh niên, 2014. - 848tr. : ảnh ; 23cm

ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Tóm tắt:
Quá trình giác ngộ, ra đời và trưởng thành của Hội Liên hiệp Thanh niên
Việt Nam giai đoạn 1925 - 2014. Những ảnh hưởng tư tưởng Hồ Chí Minh
đối với sự trưởng thành, phát triển của Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 369.409597/L302S

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038417

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041333


13/. NGÔ VĂN QUẾ.
Quản lý và phát triển kinh tế đầu tư và chuyển giao công nghệ ở Việt
Nam / Ngô Văn Quế, Ngô Quế Lâm, Ngô Quế Lân. - H. : Khoa học và kỹ
thuật, 2014. - 352tr. ; 24cm

Tóm tắt:
Trình bày và nêu lên những lý luận khoa học và vận dụng vào thực tiễn
về quản lý và phát triển kinh tế đầu tư chuyển giao công nghệ

Ký hiệu môn loại: 332.609597/QU105L

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007545

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007264-7265

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002052-2054


14/. NGUYỄN XUÂN THỦY.
Giao thông đô thị - Tầm nhìn, chiến lược và chính sách / Nguyễn Xuân
Thủy. - H. : Giao thông vận tải, 2014. - 310tr. : ảnh, bảng ; 24cm

Tóm tắt:
Trình bày về giao thông đô thị và nghiên cứu về quy hoạch, chính sách,
tầm nhìn, khai thác hiệu quả đối với hệ thống giao thông đô thị và giao
thông vận tải ở Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 388.4/GI108T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007539

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007252-7253

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002033-2036


15/. Nhận biết hình dạng. - Tp. Hồ Chí MInh : Thư viện KHTH thành phố Hồ Chí Minh, 2006. - 14tr. ; 26cm

Sách dành cho người khiếm thị

Ký hiệu môn loại: 372/NH121B

Số ĐKCB Kho Khiếm Thị: KT.000147


16/.
Tổng quan tình hình thanh niên, công tác hội và phong trào thanh niên
giai đoạn 2010 - 2014; Giải pháp đẩy mạnh công tác hội và phong trào
thanh niên giai đoạn 2014 - 2019 / B.s: Nguyễn Phi Long (ch.b), Nguyễn
Thị Thu Vân, Lò Quang Tú. - H. : Thanh niên, 2014. - 299tr. : bảng, biểu
đồ ; 19cm

ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Tóm tắt:
Khái quát tình hình thanh niên giai đoạn 2010 - 1014; công tác Hội và
phong trào thanh niên nhiệm kì 2010 - 2014; giải pháp đẩy mạnh công tá
Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2014 - 2019

Ký hiệu môn loại: 324.09597/T455Q

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038412

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041322


17/. TRẦN NAM TIẾN.
Đội Hoàng Sa trong lịch sử xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo của
Việt Nam / Trần Nam Tiến. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ TP. Hồ
Chí Minh, 2014. - 180tr. ; 19cm

Tóm tắt:
Phác dựng lại hình ảnh khách quan và chân thực của công cuộc khai
chiếm, xác lập và thực thi chủ quyền của các nhà nước Việt Nam ở Khu vực
Hoàng Sa và Trường Sa thông qua hoạt động của đội Hoàng Sa từ những
thập kỷ đầu thế kỷ XVII cho đến những thập kỷ đầu thế kỷ XIX

Ký hiệu môn loại: 320.109597/Đ452H

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038429


18/.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giao thông vận tải. - Tái bản có sửa chữa, bổ
sung. - H. : Giao thông vận tải, 2014. - 267tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải

Tóm tắt:
Giới thiệu những bài viết về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí
Minh đối với ngành giao thông vận tải, nghiên cứu, vận dụng vào sự
nghiệp xây dựng, phát triển ngành Giao thông vận tải

Ký hiệu môn loại: 388/T550T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038404

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041306-41307

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.035010-35021


19/. VŨ BẰNG. Miếng ngon Hà Nội / Vũ Bằng. - H. : Văn học, 2012. - 159tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu ẩm thực Hà Nội: món phở bò, phở gà, bánh cuốn, bánh đúc, bánh khoái

Ký hiệu môn loại: 394.10959731/M306N

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041372


20/. VŨ MINH TIẾN.
Nâng cao năng lực hoạt động của liên đoàn lao động huyện, công đoàn khu
công nghiệp đáp ứng yêu cầu mới / TS. Vũ Minh Tiến (ch.b.), Vũ Quang
Thọ, Nguyễn Mạnh Cường,... - H. : Lao động, 2014. - 160tr. : bảng ; 21cm

Tóm tắt:
Khái niệm, yếu tố hợp thành và yêu cầu nâng cao năng lực hoạt động của
công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Thực trạng năng lực hoạt động của
liên đoàn lao động huyện, công đoàn khu công nghiệp và những thách thức
đặt ra. Yêu cầu mới đặt ra và giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của
liên đoàn lao động huyện, công đoàn khu công nghiệp

Ký hiệu môn loại: 331.8809597/N122C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038409

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041316-41317

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.035043-35045

21/. VŨ MINH TIẾN.
Quản lý nhà nước về lao động trong doanh nghiệp ở Việt Nam : Sách
chuyên khảo / TS. Vũ Minh Tiến,. - H. : Lao động, 2014. - 280tr. ; 21cm

Tóm tắt:
Trình bày vai trò và nội dung quản lí nhà nước về lao động trong doanh
nghiệp. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu
quả quản lí nhà nước về lao động trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Ký hiệu môn loại: 354.909597/QU105L

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038408

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041314-41315

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.035040-35042


22/. Vui đếm số. - Tp. Hồ CHí Minh : Thư viện KHTH thành phố Hồ Chí Minh, 2006. - 12tr. ; 26cm

Sách dành cho người khiếm thị

Ký hiệu môn loại: 372/V510Đ

Số ĐKCB Kho Khiếm Thị: KT.000151


NGÔN NGỮ

1/. WALKER ELAINE.
Grammar Practice : For Pre-Intermediate Students / Elaine Walker, Steve
Elsworth ; Lê Thành Tâm thực hiện. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2004. -
177tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giải thích rõ ràng, súc tích và dễ hiể về các vấn đề ngữ Pháp tiếng Anh cùng các bài tập thực hành ứng dụng về các vấn đề

Ký hiệu môn loại: 425/GR104M

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041366


KHOA HỌC TỰ NHIÊN, TOÁN HỌC

1/. Côn trùng. - Tp. Hồ Chí MInh : Thư viện KHTH thành phố Hồ Chí Minh, 2006. - 10tr. ; 26cm

Sách dành cho người khiếm thị

Ký hiệu môn loại: 595.7/C454T

Số ĐKCB Kho Khiếm Thị: KT.000148


2/. Sinh vật biển. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện HKTH thành phố Hồ Chí Minh, 2006. - 12tr. ; 26cm

Sách dành cho người khiếm thị

Ký hiệu môn loại: 597/S312V

Số ĐKCB Kho Khiếm Thị: KT.000145


3/. Sự sống của cây. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện KHTH thành phố Hồ Chí MInh, 2006. - 10tr. : hình ảnh ; 26cm

Sách dành cho người khiếm thị

Ký hiệu môn loại: 580/S550S

Số ĐKCB Kho Khiếm Thị: KT.000154

Y HỌC

1/. LÊ TRUNG HẢI. Phẫu thuật nội soi cắt túi mật các kỹ thuật và tiến bộ mới / Lê Trung Hải. - H. : Y học, 2010. - 111tr. ; 21cm

Tóm tắt:
Giới thiệu phương pháp phẫu thuật nội soi cắt túi mật: Giải phẫu và
sinh lý túi mật, đặc điểm bệnh lý túi mật, phẫu thuật cắt túi mật mở....

Ký hiệu môn loại: 617.4/PH125T

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041365


2/. NGUYỄN ĐỨC HINH.
Nước ối một số vấn đề cần thiết đối với bác sĩ sán khoa / Nguyễn Đức
Hinh. - Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa. - H. : Y học, 2007. - 207tr. ;
19cm

Tóm tắt: Quá trình tiến
hóa, vai trò sinh lý của nước ối; Phôi thai học của khoang ối, màng ối;
Thành phần của ối; Luân chuyển và điều hòa của thể tích nước ối; Thăm dò
thể tích nước ối trước khi có siêu âm

Ký hiệu môn loại: 618.2/N557Ô

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041367


3/. NGUYỄN TUẤN KHOA. Động vật và khoáng vật làm thuốc / Nguyễn Tuấn Kha. - H. : Y học, 2010. - 139tr. ; 21cm

Tóm tắt:
Giới thiệu 78 vị thuốc có nguồn gốc động vật và 41 vị thuốc có nguồn
gốc khoáng vật. Trong mỗi mục có tên vị thuốc, tên Latinh, nguồn gốc,
nơi sản xuất, phương pháp thu nhặt, chế biến, tính chất của vị thuốc,
tính vị công dụng, phụ chú và một số bài thuốc tham khảo liên quan

Ký hiệu môn loại: 615/Đ455V

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041364


KỸ THUẬT

1/.
Công nghệ xử lý nước thải công nghiệp / Nguyễn Đức Khiển, Phạm Văn Đức,
Đồng Xuân Thụ, Nguyễn Minh Ngọc. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2014. -
228tr. : minh họa ; 24cm

Tóm tắt:
Trình bày những kiến thức cơ bản về sự phát triển của khu công nghiệp ở
Việt Nam cũng như tác động của các khu công nghiệp đến môi trường đặc
biệt là môi trường nước. Giới thiệu các thiết bị xử lý nước thải và bùn
cặn tiên tiến đang được sử dụng trong xử lý nước thải công nghiệp hiện
nay

Ký hiệu môn loại: 628.4/C455N

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007542

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007258-7259

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002043-2045


2/.
Hướng dẫn xây dựng cầu đường giao thông nông thôn và miền núi / PGS.TS.
Nguyễn Quang Đạo, KS. Mai Văn Hồng, PGS.TS. Doãn Minh Tâm. - H. : Giao
thông vận tải, 2014. - 419tr. : ảnh, bảng, hình vẽ ; 27cm

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải

Tóm tắt:
Giới thiệu các phương pháp tính toán đơn giản, các định hình, các dạng
kết cấu, các phương pháp thi công, các chỉ tiêu kiểm tra, các tiêu
chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật, các định mức có liên quan đến việc quy hoạch,
thiết kế, xây dựng và nghiệm thu cầu đường giao thông nông thôn

Ký hiệu môn loại: 625.7/H561D

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007537

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007248-7249

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002017-2028


3/. NGUYỄN CHÍ PHƯƠNG. Hướng dẫn áp dụng ISO 9001 : 2008 ở Việt Nam / Nguyễn Chí Phương. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2014. - 212tr. ; 24cm

Tóm tắt: Nhận thức chung về Hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Hướng dẫn thực hiện các yêu cầu của QMS theo ISO 9001 : 2008

Ký hiệu môn loại: 658.4009597/H556D

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007544

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007262-7263

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002049-2051


4/. NGUYỄN NGỌC TÌNH.
Lốc xoáy và tác động của lốc xoáy vào công trình xây dựng ở Việt Nam /
Nguyễn Ngọc Tình. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2014. - 136tr. : hình vẽ ;
24cm

Tóm tắt: Trình bày các khái
niệm và nguyên nhân hình thành gió, bão, lốc xoáy. Tác động của gió và
lốc xoáy lên các công trình xây dựng ở Việt Nam. Quan điểm và biện pháp
phòng chống lốc xoáy

Ký hiệu môn loại: 690.09597/L451X

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007546

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007266-7267

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002055-2057


5/. NGUYỄN VĂN CHIÊN.
Quản lý chất lượng sản xuất ở Việt Nam : Cẩm nang của lãnh đạo doanh
nghiệp và các nhà quản lý sản xuất / Nguyễn Văn Chiên. - H. : Khoa học
và kỹ thuật, 2014. - 160tr. : hình vẽ ; 24cm

Tóm tắt:
Nêu ra những yêu cầu nhận thức về quản lý sản xuất nói chung cũng như
quản lý chất lượng nói riêng. Những giải pháp cụ thể trong sản xuất để
duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm

Ký hiệu môn loại: 658.5009597/QU105L

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007543

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007260-7261

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002046-2048


6/. Nhỏ to chuyện to nhỏ. - TP. Hồ Chí Minh : Thư viện KHTH thành phố Hồ Chí Minh, 2006. - 134tr. ; 30cm

Sách dành cho người khiếm thị

Ký hiệu môn loại: 649/K600N

Số ĐKCB Kho Khiếm Thị: KT.000139


7/. Tic - tac tic -tac. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện KHTH thành phố Hồ Chí MInh, 2006. - 12tr. ; 24cm

Sách dành cho người khiếm thị

Ký hiệu môn loại: 681.1/T301T

Số ĐKCB Kho Khiếm Thị: KT.000152


8/. Trang phục. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện KHTH thành phố Hồ Chí Minh, 2006. - 12tr. ; 26cm

Sách dành cho người khiếm thị

Ký hiệu môn loại: 646.7/TR106P

Số ĐKCB Kho Khiếm Thị: KT.000150


9/. Trong tủ quần áo của bé. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện KHTH thành phố Hồ Chí Minh, 2006. - 12tr. ; 26cm

Sách dành cho người khiếm thị

Ký hiệu môn loại: 646.7/TR431T

Số ĐKCB Kho Khiếm Thị: KT.000149


KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

1/. TẠ KIM CHỈNH.
Tiến bộ khoa học công nghệ: Vi nấm diệt côn trùng phục vụ nông lâm
nghiệp tại Việt Nam / Tạ Kim Chỉnh. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2014. -
252tr. : minh họa ; 24cm

Tóm tắt:
Lịch sử nghiên cứu vi nấm và một số chủng vi nấm diệt côn trùng trên
thế giới và Việt Nam; con đường lây nhiễm bệnh nấm và cơ chế diệt côn
trùng; kỹ thuật nhân nuôi và sản xuất chế phẩm nấm; sử dụng chế phẩm vi
nấm diệt côn trùng hại cây trồng nông lâm nghiệp ở Việt Nam...

Ký hiệu môn loại: 632/T305B

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007547

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007268-7269

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002058-2060


NGHỆ THUẬT

1/.
Festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất - Bạc Liêu 2014 : Tình
người, tình đất phương Nam qua lăng kính nhiếp ảnh / Lâm Thanh Liêm, Lâm
Hương Nguyên, Minh Đạt,.... - Tỉnh Bạc Liêu : Liên hiệp các Hội Văn học
nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu xb., 2014. - 136tr. : ảnh màu ; 30cm

Tóm tắt:
Giới thiệu những bức ảnh về festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ
nhất vơi nội dung tình người, tình đất phương nam qua năng kính của
những nhà nhiếp ảnh

Ký hiệu môn loại: 781.62009597/F206T

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.004924

2/. Ký họa về Đông Dương Nam Kỳ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa - Văn nghệ TP. HCM, 2015. - 40tr. ; 36cm

ĐTTS ghi: Tài liệu của Trường vẽ Gia Định

Ký hiệu môn loại: 743/K600H

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.004929


3/. MÃNH SƯ. Tự học kung fu thiếu lâm: Bài quyền thất tinh tiểu giá / Mãnh Sư. - H. : Nxb. Hà Nội, 2008. - 127tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 796.815/T550H

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041360


4/. TẤT THẮNG. Diện mạo sân khấu nghệ sĩ và tác phẩm : Tiểu luận nghiên cứu / Tất Thắng. - H. : Sân khấu, 2014. - 784tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 792.09597/D305M

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038419

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041336-41337

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.035057


5/. THƯỢNG VĂN. Khám phá bút tính học / Thượng Văn, Hà Sơn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2009. - 188tr. ; 21cm

Tóm tắt:
Các hình thức, quy tắc thiết kế chữ ký Trung văn, chữ ký nước ngoài.
Tìm hiều các tác phẩm nghệ thuật, thiết kế chữ ký độc đáo của một số tác
giả.

Ký hiệu môn loại: 745.6/KH104P

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041359


6/. TRẦN ĐÌNH NGÔN. Con đường phát triển của Chèo / Trần Đình Ngôn. - H. : Sân khấu, 2014. - 203tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 792.509597/C430Đ

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038425

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041348-41349

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.035063


7/. TRẦN LAN HƯƠNG. Nghệ thuật múa trong chèo truyền thống / Trần Lan Hương. - H. : Sân khấu, 2014. - 134tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 792.509597/NGH250T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038424

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041346-41347

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.035062


8/. TRẦN VIỆT NGỮ. Trương Viên : Chèo cổ / Trần Việt Ngữ. - H. : Sân khấu, 2014. - 456tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 792.509597/TR561V

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038420

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041338-41339

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.035058


9/. VŨ QUANG VINH. Sân khấu Việt Nam / Vũ Quang Vinh. - H. : Sân khấu, 2014. - 724tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 792.09597/S121K

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038422

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041342-41343

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.035060


NGHIÊN CỨU VĂN HỌC

1/. Bài ca Điện Biên / Tất Đạt, Lưu Quang Thuận, Lê Đăng Thành, Phạm Văn Quý. - H. : Sân khấu, 2014. - 339tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.922008/B103C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038418

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041334-41335

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.035056


2/. BRONTE CHARLOTTE. Jên Erơ / Charlotte Bronte ; Trần Anh Kim dịch ; Nguyễn Đức Nam gt.. - H. : Văn học, 2012. - 711tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 823/J254E

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041368


3/. CHỊ ĐẸP. Sài Gòn mùa trứng rụng / Chị Đẹp. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2014. - 240tr. ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 895.92284/S103G

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi Mượn: MTN.021865


4/. CHU LAI. Kịch chọn lọc / Chu Lai. - H. : Sân khấu, 2014. - 800tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.922234/K312C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038421

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041340-41341

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.035059


5/. CRUSIE, JENNIFER. Cá cược với tình yêu / Jennifer Crusie ; Nguyễn Mai Trang dịch. - H. : Văn học, 2012. - 467tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9/C100C

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041361


6/. HOÀNG PHONG. Gửi Hà Nội : Thơ / Hoàng Phong. - H. : Thanh niên, 2014. - 63tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92214/G553H

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038411

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041320-41321

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.035046-35047


7/. JUN PHẠM.
Có ai giữ giùm những lãng quyên / Jun Phạm. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa
- Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2014. - 180tr. : minh họa ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9228/C400A

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi Mượn: MTN.021858


8/. KAO NGUYÊN. Chân dài miên man / Kao Nguyên. - H. : Văn học, 2013. - 150 tr. ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041371


9/. Khát vọng cống hiến tuổi 20 / Ngọc Anh, Chi Phan, Đỗ Ngọc Yên.... - H. : Thanh niên, 2014. - 283tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.922803/KH110V

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038414

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041327-41328

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.035050-35051


10/. KIỆT TẤN. Em điên xõa tóc / Kiệt Tấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Sài Gòn, 2009. - 455tr. ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/E202Đ

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041356


11/. NGUYỄN DANH LAM. Cuộc đời ngoài cửa : Tiểu thuyết / Nguyễn Danh Lam. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2014. - 262tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C514Đ

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi Mượn: MTN.021867


12/. NGUYỄN HỮU DY. Chuyện đời thi hào PUSKIN / Nguyễn Hữu Dy, Vaxili Kazanxev. - H. : Thời Đại, 2014. - 239tr. ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 891.7/CH527Đ

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041355


13/. NGUYỄN KHOA LINH.
Truyền thống và cách tân kịch bản tuồng từ sau cách mạng tháng tám đến
nay / Nguyễn Khoa Linh. - H. : Sân khấu, 2014. - 324tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.922234/TR527T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038426

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041350-41351

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.035064


14/. PHẠM CÔNG LUẬN.
Những lối về ấu thơ / Phạm Công Luận, Đặng Nguyễn Đông Vy. - Tái bản
lần thứ 5. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2014. - 228tr. : minh họa ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9228/NH556L

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi Mượn: MTN.021859


15/. PHẠM VĂN QUÝ. Kịch chọn lọc / Phạm Văn Quý. - H. : Sân khấu, 2014. - 384tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92224/K302C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038423

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041344-41345

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.035061


16/. SHELDON, SIDNEY. Sao chiếu mệnh : Tiểu thuyết / Sidney Sheldon ; Vũ Đình Phòng dịch. - H. : Công an nhân dân, 2011. - 499tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 813/S108S

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041369


17/. THAKAZHI SIVASANKARA PHILLAI. Mùa tôm / Thakazhi Sivasankara Phillai ; Hoàng Cường dịch. - H. : Văn học, 2015. - 286tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 891.4/M501T

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi Mượn: MTN.021866


18/. TRẦN NHÃ THỤY. Hát : Tiểu thuyết / Trần Nhã Thụy. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2014. - 300tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/H110

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi Mượn: MTN.021864


19/. TRUNG TRUNG ĐỈNH. Truyện ngắn chọn lọc / Trung Trung Đỉnh. - H. : Thanh niên, 2013. - 251tr. ; 21cm

Nhà văn Việt Nam đương đại

Ký hiệu môn loại: 895.9223/TR513T

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.004930


20/. TÙNG LEO.
Những con đường mang tên đừng có nhớ / Tùng Leo. - Tp. Hồ Chí Minh :
Văn hóa - Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2014. - 168tr. : minh họa ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH556C

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi Mượn: MTN.021863


21/. Tuổi xanh : Hồi ký / Hồ Phương, Đặng Thanh Lê (ch.b); Đặng Kim Thanh, Từ Thị Cung. - H. : Thanh niên, 2014. - 183tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.922803/T515X

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038415

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041329-41330

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.035052-35053


22/. Tuyển tập kịch Bác Hồ / Hoài Giao, Lưu Quang Hà, Ngọc Thụ.... - H. : Sân khấu, 2014. - 665tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.922008/T527T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038427

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041352-41353

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.035065


23/. VĂN THÀNH LÊ. Không biết đâu mà lần / Văn Thành Lê. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 316tr. ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/KH455B

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041354


24/. VÕ CHÂN CỬU. Theo dấu nhà thơ / Võ Chân Cửu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 264tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9221/TH205D

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi Mượn: MTN.021862


25/. VÕ MỸ LINH. Bên kia đồi / Võ Mỹ Linh. - Tp. Hồ chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 156tr. ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 895.95534/B254K

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi Mượn: MTN.021861


26/. VÕ THỊ XUÂN HÀ. Cà phê yêu dấu : Tập truyện ngắn / Võ Thị Xuân Hà. - H. : Văn học, 2013. - 215tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/C100P

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041370


27/. VŨ CHÂU QUÁN. Bác Hồ với báo Việt Nam độc lập / Vũ Châu Quán. - H. : Thanh niên, 2008. - 95tr. ; 21cm. - (Tủ sách Danh nhân Hồ Chí Minh)

Tóm tắt:
Giới thiệu sự ra đời của báo Việt Nam độc lập - tờ báo cách mạng do Bác
Hồ sáng lập. Những bài báo, vần thơ trên báo Việt Nam độc lập

Ký hiệu môn loại: 895.922132/B101H

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038428


28/. Vừa đi vừa cười... / Hoài Anh s.t, tuyển chọn. - H. : Văn học, 2011. - 182tr. ; 15cm

Ký hiệu môn loại: 895.922802/V551Đ

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi Mượn: MTN.021857

LỊCH SỬ

1/.
Đường Hồ Chí Minh trên biển Bà Rịa - Vũng Tàu / Nguyễn Đình Thống, Trần
Toàn, Trần Quang Toại, Hồ Sơn Đài. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn
nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2014. - 110tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 959.7043/Đ561H

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038430


2/. HIỀN HÒA. Sài Gòn chợ lớn rong chơi / Hiền Hòa ; Trần Trung Linh minh họa. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2014. - 228tr. : minh họa ; 21cm

Tóm tắt:
Phác hoạ chân dung những con người tiêu biểu mang phong cách đặc trưng
về văn hoá, tập quán, bản sắc và tâm tình của người Sài Gòn

Ký hiệu môn loại: 959.779/S103G

Số ĐKCB Kho Thiếu Nhi Mượn: MTN.021860


3/. Ngành giao thông vận tải với chiến dịch Điện Biên Phủ. - H. : Giao thông vận tải, 2014. - 226tr. : ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải

Tóm tắt:
Bối cảnh lịch sử và thực trạng giao thông vận tải sau Cách mạng tháng
Tám. Giao thông vận tải trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngành
Giao thông vận tải tập trung xây dựng mạng lưới giao thông vận tải góp
phần thắng lợi trên các chiến trường...

Ký hiệu môn loại: 959.704/NG107G

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038405

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041308-41309

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.035022-35033


4/. NGUYỄN KHẮC HÀO. Phố Hiến / Ch.b: Nguyễn Khắc Hào, Nguyễn Đình Nhã. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 819tr. ; 24cm

Tóm tắt:
Hệ thống toàn bộ diện mạo lịch sử vùng đất và con người, điều kiện tự
nhiên và dân cư, từ quá trình phát triển nội, ngoại thương xưa đến kho
tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Phố Hiến còn lại đến nay.

Ký hiệu môn loại: 959.733/PH450H

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.004925


5/. PHẠM THÔI MIÊN. Những ký ức không thể nào quên / Phạm Thôi Miên. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2015. - 423tr. ; 21cm

Tác giả Phạm Thôi Miên còn có tên gọi khác là Minh Ngọc

Tóm tắt:
Kí ức của một người lính chiến trường ghi lại chân thực cuộc sống chiến
đấu, công tác của mình ở mặt trận miền Nam chống lại đế quốc Mỹ và mặt
trận biên giới Tây Nam làm nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia
chống nạn diệt chủng Pol Pot

Ký hiệu môn loại: 959.7043/NH556K

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.004926-4927

6/.
Sài Gòn xưa / Biên tập: Bùi Đức Huy ; Trình bày: Hoàng Tiến. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM, 2015. - 31tr. : Tranh ; 28cm

Ký hiệu môn loại: 959.779/S103G

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.004928


7/. SÔNG LAM. Bác Hồ ở nước ngoài hỏi và đáp / Sông Lam b.s. - H. : Thanh niên, 2014. - 178tr. ; 19cm

Tóm tắt: Những câu hỏi- lời giải về thời gian Bác Hồ sống và làm việc ở nước ngoài thời kỳ Pháp thuộc

Ký hiệu môn loại: 959.703/B101H

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.038413

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041325-41326

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.035048-35049


8/. SÔNG LAM. Bác Hồ với thủ đô hỏi và đáp / Sông Lam b.s. - H. : Thanh niên, 2014. - 219tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu những câu hỏi đáp về Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội trong thời gian Bác sống và làm việc tại Hà Nội khi Bác còn sống

Ký hiệu môn loại: 959.704092/B101H

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.041324


9/.
Thanh niên xung phong giao thông vận tải Việt Nam những trang sử hào
hùng. - H. : Giao thông vận tải, 2014. - 158tr. : ảnh ; 25cm

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải

Tóm tắt:
Thanh niên xung phong phục vụ giao thông vận tải trong kháng chiến
chống Pháp, giai đoạn 1950-1954. Thanh niên xung phong Giao thông vậ tải
giai đoạn 1965-1975. Một số hình ảnh hoạt động của Thanh niên xung
phong Giao thông vận tải và hoạt động đền ơn đáp nghĩa của ngành Giao
thông vận tải

Ký hiệu môn loại: 959.704/TH107N

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007536

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007246-7247

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002005-2016


ĐỊA LÝ

1/.
Địa chí Tuyên Quang / B.s.: Giang Văn Huỳnh, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn
Quang Ân (ch.b.).... - H. : Nxb. Chính trị quốc gia, 2014. - 1487tr. :
ảnh, bảng ; 29cm

ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Tóm tắt:
Giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, dân
cư, dân tộc, kinh tế, chính trị, truyền thống lịch sử, văn hoá xã hội
của tỉnh Tuyên Quang

Ký hiệu môn loại: 915.97153/Đ103C

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.004923

Facebook zalo

Các tin đã đưa