Thư mục thông báo sách mới - Tháng 9/2010

TNG LOẠI


 


1. HỒ CHÍ MINH. 120 bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh ; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2010. - 402tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: 120 bài báo của chủ tịch Hồ Chí Minh về các vấn đề: cách mạng, giáo dục, đạo đức...


Ký hiệu môn loại: 070.92/M458TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036191


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034802


 


2. HỒ CHÍ MINH. 120 bài trả lời phỏng vấn báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh ; Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh. - H. : Thanh niên, 2010. - 347tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Nội dung các bài trả lời phỏng vấn báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện quan điểm, tư tưởng của Người về cách mạng Việt Nam và cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ


Ký hiệu môn loại: 089/M458TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036193


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034804


 


3. VĂN HIN. Những mẩu chuyện làm báo của Bác Hồ / Văn Hiền. - H. : Thanh niên, 2010. - 131tr. ;


21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Hoạt động báo chí của chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến 1969


Ký hiệu môn loại: 070.92/NH556M


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036187


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034798


 


TRIẾT HỌC


 


1. Cách xử lý những khó khăn trong giao tiếp : Sách tham khảo / Nguyễn Trình biên dịch. - H. : Lao động, 2007. - 302tr. ; 19cm


Tóm tắt: Nghệ thuật giao tiếp để thành công trong quan hệ đồng nghiệp, cấp trên, bạn bè, nam nữ...


Ký hiệu môn loại: 153.6/C102X


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036126


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034741


 


2. Con đường đi tới tình yêu. - H. : Lao động, 2010. - 115tr. ; 19cm


Tóm tắt: Kiến thức giúp bạn trẻ tìm hiểu về tình yêu: Dấu hiệu tình yêu, cách bộc lộ tình yêu, các giữ gìn và bảo vệ tình yêu ...


Ký hiệu môn loại: 152.4/C430Đ


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036002-36003


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034693


 


3. Công dung ngôn hạnh thời nay : Sách tham khảo dùng trong nhà trường / Biên soạn: PGS-TS.Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương. - In lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2009. - 170tr. ; 19cm


Tóm tắt: Luận bàn về' công, dung, ngôn, hạnh' cho bạn gái trên bình diện khoa học tâm lý giáo dục


Ký hiệu môn loại: 177.082/C455D


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035998-35999


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034691


 


4. NGUYỄN ĐỖ LƯU. 100 điều mách dạy dạy con cháu / Nguyễn Đỗ Lưu. - H. : Thanh niên, 2010. - 110tr. ; 20cm


Tóm tắt: Cách ứng xử và xử thế của ông cha truyền dạy cho con cháu


Ký hiệu môn loại: 170/M458TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036040-36041


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034713


 


5. Người phụ nữ thông minh là người tự biết mình ngốc nghếch / Bích Ngọc biên dịch. - H. : Thời đại, 2010. - 327tr. ; 19cm


Tóm tắt: Phân tích các tình huống tâm lý giúp phụ nữ thành công trong cuộc sống


Ký hiệu môn loại: 155.6/NG558PH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036004-36005


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034694


 


6. SƠN TÙNG. Bác Hồ biểu tượng mẫu mực của tình yêu thương con người / Sơn Tùng. - H. : Thanh niên, 2010. - 282tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh


Ký hiệu môn loại: 170/B101H


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036173


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034784


 


7. TÔN KHÁNH HÒA. 999 các gây ấn tượng trong giao tiếp / Tôn Khánh Hòa ; Nguyễn Trình dịch. - Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2008. - 523tr. ; 21cm


Tóm tắt: Những vấn đề cần chú ý trong giao tiếp và các ví dụ về những thành công trong xã giao


Ký hiệu môn loại: 153.6/CH311TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036125


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034740


 


8. Tư tưởng Hồ Chí Minh phương pháp luận nghiên cứu con người / B.s.: Phạm Minh Hạc ch.b, Phạm Thành Nghị, Trịnh Thị Kim Ngọc. - H. : Khoa học xã hội, 2010. - 203tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


ĐTTS ghi: Viện khoa học xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu con người


Tóm tắt: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề giáo dục đạo đức truyền thống, đạo đức cách mạng cho con người Việt Nam. Một số vấn đề phương pháp luận, quan điểm giáo dục của Hồ Chí Minh về đạo đức đối với sự nghiệp phát triển con người, với các thế hệ người Việt Nam


Ký hiệu môn loại: 170/T550T


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036185


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034796


 


9. VĂN TÙNG. Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên / Văn Tùng. - In lần thứ 2 có bổ sung. - H. : Thanh niên, 2010. - 198tr. ; 21cm.  (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Khái quát về tình hình thanh niên nước ta trong mấy năm đầu bước vào thế kỷ XXI; tính toàn diện và hệ thống về giáo dục và bồi dưỡng đạo đức cách mạng trong tư tưởng của Bác Hồ; Bác Hồ với vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên


Ký hiệu môn loại: 172/H450CH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036181


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034792


 


10. VŨ VĂN BẰNG. Phong thủy hiện đại : Sự kết hợp giữa phong thủy cổ truyển và khoa học hiện đại / Vũ Văn Bằng. - H. : Lao động, 2009. - 378tr. ; 21cm


Tóm tắt: Sự thần bí của phong thủy cổ truyền và tính khoa học của phong thủy hiện đại qua nhiều lĩnh vực: triết học, vũ trụ, hiện tượng tự nhiên, thế giới tâm linh...


Ký hiệu môn loại: 133/PH431TH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036124


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034739


 


CHÍNH TRỊ XÃ HỘI


 


1. Biên niên sự kiện Hồ Chí Minh với sự tiến bộ của Phụ nữ / Phạm Hoàng Điệp b.s.. - H. : Văn hóa thông tin, 2010. - 271tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Tình cảm và những đánh giá, nhìn nhận của chủ tịch Hồ Chí Minh về phụ nữ


Ký hiệu môn loại: 305.4/B305N


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036179


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034790


 


2. BÙI ĐÌNH PHONG. Bản lĩnh văn hóa minh triết Hồ Chí Minh / Bùi Đình Phong. - H. : Thanh niên, 2010. - 338tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Những bài nghiên cứu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và minh triết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người


Ký hiệu môn loại: 335.4346/B105L


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036162


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034773


 


3. BÙI ĐÌNH PHONG. Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay / Bùi Đình Phong. - H. : Thanh niên, 2010. - 194tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Giá trị khoa học của di sản Hồ Chí Minh. Kế thừa và phát huy di sản


Ký hiệu môn loại: 335.4346/GI-100TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036169


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034780


 


4. BÙI ĐÌNH PHONG. Triết lý Hồ Chí Minh về phát triển Việt Nam / Bùi Đình Phong. - H. : Thanh niên, 2010. - 207tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về di chúc, văn hoá, đạo đức cách mạng, về Đảng Cộng sản, về nhân dân... nhằm khẳng định triết lý Hồ Chí Minh về phát triển xã hội Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc


Ký hiệu môn loại: 335.4346/TR308L


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036166


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034777


 


5. BÙI ĐÌNH PHONG. Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới / PGS.TS Bùi Đình Phong. - H. : Lao động, 2007. - 467tr. ; 24cm


Tóm tắt: Những vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, đại đoàn kết, kinh tế, quân sự...của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước


Ký hiệu môn loại: 335.4346/V121D


SĐKCB Kho Mượn: MVV.005487-5488


SĐKCB Kho Đọc: DVV.006216


 


6. Chọn phương pháp đúng trong kinh doanh / Lệ Quyên: Biên dịch. - H. : Thời đại, 2010. - 191tr. ; 21cm


Tóm tắt: Những phương pháp đúng trong kinh doanh giúp các doanh nghiệp tham khảo trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tìm chỗ đứng trên thị trưởng


Ký hiệu môn loại: 338.7/CH430PH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036000-36001


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034692


 


7. Cốt cách Hồ Chí Minh / Trần Đương b.s.. - H. : Thanh niên, 2010. - 223tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực: đạo đức, văn hóa, chính trị...


Ký hiệu môn loại: 335.4346/C458C


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036174


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034785


 


8. DƯƠNG TỰ ĐAM. Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo 5 điều Bác dạy / Dương Tự Đam ch.b.. - In lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2010. - 98tr. ; 19cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch HồChí Minh)


Tóm tắt: Thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, nhân cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nội dung cơ bản về '5 điều Bác dạy thanh niên'; ...


Ký hiệu môn loại: 335.4346/T515TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036157


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034768


 


9. Giá trị nhân văn của di chúc Hồ Chí Minh : Kỷ yếu Hội thảo khoa học. - H. : Thanh niên, 2010. - 266tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


ĐTTS ghi: Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trường ĐHKHXH Nhân văn Hà Nội


Tóm tắt: Những giá trị nhân văn trong bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những đánh giá bình luận của nhiều tác giả về bản di chúc của Người


Ký hiệu môn loại: 335.4346/GI-100TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036151


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034762


 


10. HỒ CHÍ MINH. 120 bức điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh ; Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh. - H. : Thanh niên, 2010. - 211tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Giới thiệu nội dung các bức điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện quan điểm, tư tưởng của Bác về chủ quyền lãnh thổ và cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ


Ký hiệu môn loại: 384.1/M458TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036196


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034807


 


11. Hồ Chí Minh và bản di chúc trường tồn lịch sử. - H. : Thanh niên, 2010. - 283tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


ĐTTS ghi: Bảo tàng Hồ Chí Minh - Trường ĐHKHXH nhân văn Hà Nội


Tóm tắt: Giới thiệu những bài phân tích về chiến lược con người, về đạo đức, đại đoàn kết dân tộc, văn hoá, thanh niên,...trong bản Di chúc lịch sử của Hồ Chí Minh


Ký hiệu môn loại: 335.4346/H450CH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036172


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034783


 


12. Hồ Chí Minh về xây dựng củng cố tổ chức Đảng / Tuyển chọn: Nguyễn Vũ, Nguyễn Thái Anh. - H. : Thanh niên, 2010. - 370tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng và xây dựng, củng cố, phát triển Đảng trong sạch, vững mạnh


Ký hiệu môn loại: 324.2597071/H450CH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036182


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034793


 


13. LÝ KHẮC CUNG. Tình sử Việt Nam / Lý Khắc Cung. - H. : Thanh niên, 2009. - 246tr. ; 19cm


Tóm tắt: Phân tích về tình yêu trên bình diện tình sử, sự yêu đương trai gái gắn bó với phong tục tập quán của dân tộc


Ký hiệu môn loại: 390.09597/T312-S


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035965-35966


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034675


 


14. KHC CUNG. Tình sử Việt Nam / Lý Khắc Cung. - H. : Thanh niên, 2009. - 246tr. ; 19cm


Tóm tắt: Sinh hoạt vật chất, tinh thần và tâm linh của người Việt Nam. Những phân tích về tình yêu trên bình diện lịch sử, sự yêu đương trai gái từ xa xưa đến nay gắn bó với phong tục tập quán, thanh âm, màu sắc, tâm tình, sở thích nghệ thuật, thẩm mỹ...đậm đà hương vị dân tộc


Ký hiệu môn loại: 390.09597/T312-S


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036133


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034748


 


15. 120 bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh / Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2010. - 403tr. ; 21cm


Tóm tắt: Các bài viết về chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tư tưởng của Người trên các lĩnh vực: văn hóa, đạo đức, đấu tranh cách mạng...


Ký hiệu môn loại: 335.4346/M458TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036190


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034801


 


16. NGUYỄN VĂN DƯƠNG. Giá trị di sản tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng con người mới Việt Nam / Nguyễn Văn Dương s.t., b.s.. - H. : Văn hóa thông tin, 2010. - 241tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Các bài viết về văn hóa và đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng con người mới Việt Nam


Ký hiệu môn loại: 335.4346/GI- 100TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036156


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034767


17. NGÔ ĐỨC THỌ. Các nhà khoa bảng Việt Nam (1075 - 1919) / Biên soạn: Ngô Đức Thọ(ch.b.), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi. - Tái bản có bổ sung chỉnh lý. - H. : Văn học, 2006. - 875tr. ; 24cm


Tóm tắt: Giới thiệu tổng quát về các khoa thi Hội và nguồn tư liệu lịch sử ghi chép về các khoa thi đó. Giới thiệu tiểu sử, học vị của các nhà trí thức nho học Việt Nam đã trúng tuyển trong các kỳ thi đại khoa do triều đình phong kiến tổ chức ở cấp toàn quốc từ năm 1075-1919


Ký hiệu môn loại: 370.9597/C101NH


SĐKCB Kho Đọc: DVV.006218


 


18. NGUYỄN VĂN KHỎA. Thần thoại Hy Lạp : Trọn bộ / Nguyễn Văn Khỏa. - Tái bản. - H. : Văn học, 2006. - 707tr. ; 24cm


Ký hiệu môn loại: 398.209495/TH121TH


SĐKCB Kho Mượn: MVV.005491-5492


SĐKCB Kho Đọc: DVV.006219


 


19. NGUYỄN VĂN TIN. Mẫu soạn thảo văn bản dùng cho các cơ quan chính quyền địa phương đơn vị hành chính giao dịch kinh doanh tổ chức kinh tế / Luật gia Nguyễn Văn Tiến. - H. : Lao động, 2009. - 558tr. ; 31cm


Tóm tắt: Phương pháp soạn thảo và các mẫu văn bản có tính phổ biến của các cấp chính quyền địa phương, tổ chức kinh tế và đơn vị hành chính sự nghiệp


Ký hiệu môn loại: 351.597/M125S


SĐKCB Kho Mượn: MVV.005493


 SĐKCB Kho Đọc: DVV.006220


 


20. Những sự tích Việt Nam hay nhất / Hồng Đức sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Văn hóa thông tin, 2010. - 189tr. ; 21cm


Ký hiệu môn loại: 398.209597/NH556-S


SĐKCB Kho Mượn:MVN.035990-35991


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034687


 


21. Những truyền thuyết và dã sử Việt Nam hay nhất / Hồng Đức sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Văn hóa thông tin, 2010. - 253tr. ; 21cm


Ký hiệu môn loại: 398.209597/NH556TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035992-35993


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034688


 


22. QUNG VĂN. Hướng nghiệp cho bộ đội xuất ngũ trên địa bàn nông thôn / Quảng Văn. - H. : Thời đại, 2010. - 281tr. ; 19cm


Tóm tắt: Một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế và hướng dẫn quy trình thành lập một số mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, phù hợp cho bộ đội xuất ngũ trên địa bàn nông thôn. Các nghị quyết của Đảng, Nhà nước về tổ chức việc làm cho bộ đội xuất ngũ và thanh niên nông thôn. Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ đối với bộ đội


Ký hiệu môn loại: 331.702/H561NGH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036130


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034745


 


23. QUNG VĂN. Tủ sách hướng nghiệp cho bộ đội xuất ngũ tôi học nghiệp gì? / Quảng Văn. - H. : Thời đại, 2010. - 191tr. ; 19cm


Tóm tắt: Cơ hội và thách thức trong tìm kiếm việc làm của bộ đội xuất ngũ. Những kỹ năng cần có khi xin việc. Xu hướng chọn nghề của bộ đội xuất ngũ và thanh niên nông thôn...


Ký hiệu môn loại: 331.702/T500-S


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036132


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034747


 


 


24. QUẢNG VĂN. Tủ sách hướng nghiệp cho thanh niên nông thôn và bộ đội xuất ngũ / Quảng Văn. - H. : Thời đại, 2010. - 199tr. ; 19cm


Tóm tắt: Vấn đề học nghề và việc làm của thanh niên nông thôn và bộ đội xuất ngũ. Khái quát thị trường việc làm trong nước theo vùng kinh tế. Giới thiệu một số doanh nghiệp...


Ký hiệu môn loại: 331.702/T500-S


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036131


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034746


 


25. Tấm gương tự học của Bác Hồ / Đặng Quốc Bảo b.s.. - H. : Thanh niên, 2010. - 259tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Một số vấn đề phát triển giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho các lớp đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục


Ký hiệu môn loại: 370/T120G


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036160


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034771


 


26. THÀNH DUY. Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam : Sách tái bản có thay đổi tên sách và bổ sung lời bạt / Thành Duy. - H. : Khoa học xã hội, 2010. - 353tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


ĐTTS ghi: Viện khoa học và xã hội Việt Nam


Tóm tắt: Khái niệm, bản chất con người, về chủ nghĩa nhân và nguồn gốc hình thành chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa nhân văn Mác-Xít đến chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh; Những đặc điểm và nội dung cơ bản của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh; Bản chất nhân văn trong sáng tác của Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong tương lai của dân tộc và nhân loại


Ký hiệu môn loại: 335.4346/CH500NGH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036155


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034766


 


27. THÀNH DUY. Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện : Sách tham khảo / Thành Duy. - Tái bản. - H. : Khoa học xã hội, 2010. - 135tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Những quan điểm cơ bản về mối quan hệ giữa văn hoá và xây dựng con người phát triển toàn diện; nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về con người phát triển toàn diện...


Ký hiệu môn loại: 335.4346/T550T


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036147


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034758


 


28. TRN LÊ SÁNG. 3000 Hoành Phi câu đối Hán Nôm / Trần Lê Sáng chủ biên. - H. : Văn hóa thông tin, 2002. - 805tr. ; 24cm


Ký hiệu môn loại: 398.209597/B100NG


SĐKCB Kho Mượn: MVV.005489-5490


SĐKCB Kho Đọc: DVV.006217


 


29. TRN VĂN MIỀU. Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau : Hỏi - đáp / Trần Văn Miều, Nguyễn Việt Hùng. - H. : Thanh niên, 2010. - 391tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: 192 câu hỏi đáp về thân thế - sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 'bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau'. Đảng CSVN vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác


Ký hiệu môn loại: 335.4346/H450CH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036148


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034759


 


30. Truyện cổ dân gian Việt Nam / Thanh Thanh sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Lao động, 2008. - 407tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 398.209597/TR527C


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036120-36121


 


31. Tuyển tập ngụ ngôn Êdốp / Phạm Khải Hoàn dịch. - H. : Văn học, 2009. - 114tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 398.20938/T527T


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036118-36119


 


32. Tư tưởng Hồ Chí Minh phương pháp luận nghiên cứu con người. - H. : Khoa học xã hội, 2010


T.1: Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và văn hóa. - 2010. - 254tr.


Tóm tắt: Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh và ý nghĩa nhân văn trong di chúc của Người. Nét đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và văn hoá, vấn đề nhân quyền, về khoa học xã hội và nhân văn...


Ký hiệu môn loại: 306/T550T


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036199


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034810


 


33. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề học tập / B.s.: Vũ Kim Yến, Nguyễn Văn Dương. - H. : Văn hóa thông tin, 2010. - 279tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, đào tạo; các câu chuyện kể về Hồ Chí Minh với hoạt động giáo dục


Ký hiệu môn loại: 370/T550T


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036177


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034788


 


34. Văn hóa ứng xử Hổ Chí Minh / Cao Hải Yến b.s.. - H. : Văn hóa thông tin, 2010. - 252tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Cơ sở hình thành, nội dung, phát huy giá trị và một số mẩu chuyện về văn hóa ứng xử của Bác Hồ


Ký hiệu môn loại: 306/V115H


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036180


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034791


 


35. VŨ NGỌC KHÁNH. Hồ Chí Minh và vận mệnh đất nước / Vũ Ngọc Khánh. - H. : Văn hóa thong tin, 2010. - 290tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Hồ Chí Minh và một số nguồn ảnh hưởng. Hồ Chí Minh và tâm thức Folklore Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách là một học thuyết. Học thuyết Hồ Chí Minh trong tiến trình văn hoá và phát triển


 


Ký hiệu môn loại: 335.4346/H450CH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036171


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034782


 


 


NGÔN NGỮ


 


1. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách nói và cách viết. - H. : Khoa học xã hội, 2010. - 311tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)


ĐTTS ghi: Viện khoa học xã hội Việt Nam. Viện ngôn ngữ học


Tóm tắt: Những lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh về ngôn ngữ và cách nói, cách viết


Ký hiệu môn loại: 495.922/CH500T


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036176


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034787


2. Di sản của Hồ chủ tịch về ngôn ngữ. - H. : Khoa học xã hội, 2010. - 251tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


ĐTTS ghi: Viện khoa học xã hội Việt Nam. Viện ngôn ngữ học


Tóm tắt: Phong cách ngôn ngữ Hồ Chí Minh; những nét đặc sắc trong cách dùng từ vựng, thành ngữ, tục ngữ khi Bác làm thơ, viết báo chí chính luận, giao tiếp; những tư tưởng lớn của Bác về cách sử dụng tiếng Việt và tạo ra một phong cách đặc sắc Việt Nam, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt...


Ký hiệu môn loại: 495.9228/D300-S


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036170


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034781


 


3. DUIGU, GABI. Phương pháp viết luận văn trong các kỳ thi CCQG tiếng Anh = Essay writing for English tests : Những chủ đề viết luận ; Những bài luận văn mẫu / Gabi Duigu, Nguyễn Trùng Khánh. - H. : Thanh niên, 2009. - 112tr. ; 21cm


Tóm tắt: Phương pháp viết luận văn trong bài làm 2 của kỳ thi IELTS, áp dụng cho kỳ thi TOEFL và những kỳ thi tương tự khác. Bài tập thực hành và các chủ đề viết luận tiêu biểu


Ký hiệu môn loại: 428/PH561PH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036142-36143


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034755


 


4. NGUYỄN TẤN LỰC. Bài tập đặt câu môn tiếng anh = Sentence building : Dùng cho học sinh phổ thông ; Luyện thi cao đẳng và đại học ; Luyện thi chứng chỉ quốc gia A, B, C / Nguyễn Tấn Lực, Nguyễn Tường Ứng. - H. : Thanh niên, 2009. - 153tr. ; 21cm


Tóm tắt: Gồm 150 bài tập cho 3 cấp độ từ thấp đến cao và phần đáp án


Ký hiệu môn loại: 428/B103T


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036144-36145


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034756


 


5. NGUYỄN VĂN QUÍ. Cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp anh văn : Dành cho: Học viện luyện thi CCQG A, B, C; Học sinh ôn thi tú tài & luyện thi vào các trường cao đẳng & đại học / Nguyễn Văn Quí b.s.. - H. : Thanh niên, 2009. - 242tr. ; 21cm


Tóm tắt: Cấu trúc ngữ pháp anh văn: Loại từ; Các thể động từ, thì, trạng thái và cách sử dụng động từ; Giới từ và phó từ; Liên từ; Thán từ; Thành lập câu; Các lỗi của câu; Sự chuyển đổi - chuyển đổi về thì...


Ký hiệu môn loại: 425/C102-S


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036140-36141


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034754


 


6. TRẦN VĂN ĐIỀN. Luận anh văn : Complete English essay course / Trần Văn Điền bs.. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 293tr. ; 21cm


Tóm tắt: Các bài luận theo từng chủ đề khác nhau: nature, education, traveling, language, home and family, life and death... gồm 3 phần: Main ideas; Further readings and Essay - writing


Ký hiệu môn loại: 428/L502A


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036136


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034751


 


7. XUÂN HÙNG. Cẩm nang tiếng anh thương mại : Song ngữ Anh - Việt / Xuân Hùng b.s.. - H. : Thanh niên, 2009. - 432tr. ; 21cm


Tóm tắt: Hướng dẫn các quy luật căn bản của ngữ pháp tiếng Anh, cách sử dụng đúng các thuật ngữ, các ví dụ về thuật ngữ kinh doanh, kĩ thuật thông dụng và danh mục các từ viết tắt


Ký hiệu môn loại: 428/C120N


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036138-36139


8. NGUYỄN VĂN TUẾ. Đại từ điển việt - anh = Dictionary Vietnamese - English : 350.000 mục từ / Prof. Dr. Nguyễn Văn Tuế, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Diệu Thu. - H. : Văn hóa thông tin, 2007. - 3188tr. ; 27cm


 


Ký hiệu môn loại: 495.9223/Đ103T


SĐKCB Kho Đọc: DVV.006221


 


 


KHOA HỌC TỰ NHIÊN, TOÁN HỌC


 


 1. HÀ LINH. Sự thần kì của giác quan thứ sáu / Hà Linh. - H. : Thời đại, 2010. - 358tr. ; 21cm


Tóm tắt: Những điều bí ẩn của khoa học tự nhiên chưa có lời giải đáp: thảm hoạ sóng thần, hiện tượng El Nino, đại hoả cầu, vị khách từ ngoài hành tinh, thế giới tâm linh và giác quan thứ sáu...


Ký hiệu môn loại: 508/S-550TH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036137


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034752


 


Y HỌC


 


1. Có trí tuệ bệnh tật không tìm tới / Lệ Xuân:Biên dịch. - H. : Thời đại, 2010. - 271tr. ; 21cm


Tóm tắt: Các phương pháp bảo vệ và nâng cao sức khỏe như: bồi bổ khí huyết, ăn uống, luyện tập...


Ký hiệu môn loại: 613/C400TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036006-36007


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034695


 


 


KỸ THUẬT


 


1. Để làm mẹ người tốt / Hạnh Vân biên soạn. - H. : Lao động, 2010. - 255tr. ; 21cm


Tóm tắt: Những kiến thức cần thiết cho các bà mẹ trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc con


Ký hiệu môn loại: 649/Đ250L


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036014-36015


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034699


 


2. ĐỨC DŨNG. Hướng dẫn đọc hiểu & thiết kế các mạch điện tử thực dụng : Dùng cho học sinh cáctrường chuyên nghiệp & dạy nghề / Đức Dũng. - H. : Thanh niên, 2009. - 780tr. ; 19cm


Tóm tắt: 221 bài học song ngữ về các mạch điện tử thực dụng: bộ định pha, bộ kiểm tra ắc qui xe hơi, bộ chỉ báo sự cố đèn xe hơi, bộ truyền khuyếch đại microphone, bộ điều hưởng đèn LED, Flash phụ...


Ký hiệu môn loại: 621.3815/H561D


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036146


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034757


 


3. Giúp bé lớn nhanh / Cẩm Linh tuyển chọn. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2010. - 215tr. ; 21cm


Tóm tắt: Những kiến thức cần thiết cho các bà mẹ trong việc chăm sóc và nuôi dạy trẻ


Ký hiệu môn loại: 649/GI-521B


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035996-35997


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034690


 


4. Món ăn mùa hạ / Bình Minh biên soạn. - H. : Lao động xã hội, 2010. - 63tr. ; 20cm


Tóm tắt: Nguyên liệu và phương pháp chế biến một số món ăn mùa hạ


Ký hiệu môn loại: 641.7/M430Ă


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035988-35989


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034686


 


5. Người mẹ tuyệt vời chăm sóc khi trẻ bị ốm / Hương Thảo biên dịch. - H. : Lao động, 2010. - 64tr. ; 18cm


Tóm tắt: Các phương pháp chăm sóc khi trẻ nhỏ bị ốm dành cho các bà mẹ


Ký hiệu môn loại: 649/NG558M


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036112-36113


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034734


 


KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP


 


1. TRẦN KHẮC THI. Rau ăn lá an toàn cơ sở khoa học và kỹ thuật canh tác theo nguyên tắc Vietgap / PGS.TS. Trần Khắc Thi, ThS. Phạm Mỹ Linh. - H. : Nông nghiệp, 2010. - 128tr. ; 20cm


Tóm tắt: Nguyên tắc, biện pháp và kỹ thuật trồng một số loại rau ăn lá an toàn theo nguyên tắc Vietgap


Ký hiệu môn loại: 635/R111Ă


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036034-36035


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034709


 


NGHỆ THUẬT


 


1. Hát mãi với Trường Sơn = In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung / Đào Hữu Thi biên soạn. - H. : Thanh niên, 2009. - 199tr. ; 27cm


Ký hiệu môn loại: 782.42/H110M


SĐKCB Kho Mượn: MVV.005485


SĐKCB Kho Đọc: DVV.006214


 


2. 100 ca khúc chào thế kỷ. - Tái bản có sửa chữa. - H. : Thanh niên, 2010. - 267tr. ; 27cm


Ký hiệu môn loại: 782.42/M458TR


SĐKCB Kho Mượn: MVV.005484


SĐKCB Kho Đọc: DVV.006213


 


3. TRN MINH THU. Con rồng giữa trần ai / Trần Minh Thu. - H. : Văn học, 2009. - 199tr. ; 19cm


Tóm tắt: Cuộc đời và sự nghiệp sân khấu của nghệ sĩ nhân dân Đào Mộng Long


Ký hiệu môn loại: 792.092/C430R


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035984-35985


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034684


 


NGHIÊN CỨU VĂN HỌC


 


1. ALIGHIÊRI, ĐANTÊ. Thần khúc = La Commedia secondo l'antica vulgata / Đantê Alighiêri ; Nguyễn Văn Hoàn dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2009. - 1047tr. ; 21cm


Ký hiệu môn loại: 851/TH121KH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036107-36108


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034730


 


2. CAO HÀNH KIỆN. Cao Hành Kiện tuyển tập tác phẩm. - H. : Công an nhân dân, 2006. - 693tr. ; 24cm. - (Tủ sách Nobel văn học)


Ký hiệu môn loại: 895.1/C108H


SĐKCB Kho Mượn: MVV.005483


SĐKCB Kho Đọc: DVV.006212


 


3. CAO KHƯƠNG. Bài hát dành cho hai người / Cao Khương. - H. : Lao động, 2010. - 183tr. ; 20cm


Ký hiệu môn loại: 895.9223/B103H


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036022-36023


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034703


 


4. Cây bạch dương phương bắc : Tuyển dịch thơ Nga / M.Lermontov, F.Chiutchev, N.Nekraxov... ; Thúy Toàn dịch. - H. : Thanh niên, 2010. - 246tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 891.7/C126B


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035982-35983


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034683


 


5. Cuộc gặp gỡ lịch sử. - H. : Thanh niên, 2010. - 270tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)


Ký hiệu môn loại: 895.922803/C514G


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036186


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034797


 


6. DIỆP HÁCH NA NA ĐỒ HỒNG. Hòa thân đại thần tham nhũng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2002


T.2/ Diệp Hách Na Na Đồ Hồng. - 2002. - 610tr.


Ký hiệu môn loại: 895.1/H401TH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036039


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034712


 


7. DIỆP HÁNH NA NA ĐÔ HỒNG. Hòa thân đại thần tham nhũng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2002


T.1/ Diệp Hánh Na Na Đô Hồng. - 2002. - 639tr.


Ký hiệu môn loại: 895.1/H401TH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036038


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034711


 


8. Điển cố văn học / Đinh Gia Khánh (ch.b.), Nguyễn Thạch Giang, Kiều Thu Hoạch, .... - H. : Văn học, 2009. - 507tr. ; 20cm


Ký hiệu môn loại: 895.92203/Đ305C


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036026-36027


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034705


 


9. ĐINH CÔNG VĨ. Nguyễn Du đời và tình / Đinh Công Vĩ. - Tái bản có bổ sung. - H. : Phụ nữ, 2010. - 196tr. ; 19cm


Tóm tắt: Khảo luận về con người, dòng dõi, gia thế, văn chương, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du


Ký hiệu môn loại: 895.9221/NG527D


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036016-36017


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034700


 


10. ĐOÀN LƯ. Lêna-Kítti thiên thần của tình yêu : Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng / Đoàn Lư. - H. : Thanh niên, 2010. - 331tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 895.9223/L254A


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035976-35977


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034680


 


11. ĐỖ KIM CUÔNG. Phòng tuyến sông bồ : Tiểu thuyết / Đỗ Kim Cuông. - H. : Văn học, 2009. - 455tr ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 895.9223/PH413T


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035980-35981


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034682


 


12. FONTAINE, LA. Thơ ngụ ngôn La Fontaine / La Fontaine ; Nguyễn Văn Vĩnh dịch. - H. : Văn học, 2009. - 78tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 841/TH460NG


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036116-36117


 


13. Gió mới. - H. : Văn hóa thông tin, 2010


T.5. - 2010. - 111tr.. - ĐTTS ghi: Phòng Giáo dục - Đào tạo Thái Hoà , Nhóm VHNT Văn Đàn


Ký hiệu môn loại: 895.9228/GI-400M


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036135


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034750


 


14. HÀ MINH ĐỨC. Tác phẩm văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hà Minh Đức. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Khoa học xã hội, 2010. - 258tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Ký hiệu môn loại: 895.922/T101PH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036164


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034775


 


15. HỒ CHÍ MINH. 120 bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh ; Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh. - H. : Thanh niên, 2010. - 347tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Giới thiệu nội dung các bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện quan điểm, tư tưởng của Người về độc lập dân tộc, sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quan hệ hữu nghị với bạn bè quốc tế


Ký hiệu môn loại: 895.9225/M458TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036198


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034809


 


16. HỒ CHÍ MINH. 120 bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh ; Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh. - H. : Thanh niên, 2010. - 303tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Ký hiệu môn loại: 895.92263/M458TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036192


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034803


 


17. HỒ CHÍ MINH. 120 câu nói, bài nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh ; Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh. - H. : Thanh niên, 2010. - 363tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Ký hiệu môn loại: 895.922808/M458TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036195


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034806


 


18. HNG KHANH. Sáng mãi tình cảm Bác Hồ / Hồng Khanh. - H. : Thanh niên, 2010. - 154tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)


Ký hiệu môn loại: 895.922803/S-106M


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036158


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034769


 


19. KHÚC HÀ LINH. Anh em Nguyễn Tường Tam (Nhất Linh) ánh sáng và bóng tối : Khảo cứu về Tự Lực Văn Đoàn / Khúc Hà Linh. - In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Thanh niên, 2010. - 208tr. ; 20cm


Ký hiệu môn loại: 895.92209003/A107E


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036052-36053


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034719


 


20. LAMBERT, P.J.. Người trả thù cho các hầm mộ : Tiểu thuyết trinh thám li kì rùng rợn /  P.J.Lambert ; Hiệu Constant dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà nẵng, 2010. - 405tr. ; 20cm


Ký hiệu môn loại: 843/NG558TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036046-36047


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034716


 


21. LƯU VỆ HOA. Em phải đến Harvard học kinh tế / Lưu Vệ Hoa, Trương Hân Vũ ; Người dịch: Nguyễn Phan Quế, Luyện Xuân Thiều, Luyện Xuân Thu. - H. : Văn hóa thông tin, 2004. - 501tr. ; 20cm


Ký hiệu môn loại: 895.1/E202PH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036050-36051


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034718


 


22. LÝ KHẮC CUNG. Mình về có kịp mùa đào Nhật Tân hay 50 truyện tình Thăng Long - Hà Nội / Lý Khắc Cung. - H. : Thanh niên, 2009. - 231tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 895.9223/M312V


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036020-36021


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034702


 


23. MINH PHỤNG. Vàng son huyết lệ một thiên tình hận : Hồi ký / Minh Phụng. - H. : Phụ nữ, 2010. - 335tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 895.922803/V106-S


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036008-36009


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034696


 


24. 120 bài thơ hay về Bác Hồ / Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2010. - 255tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)


Ký hiệu môn loại: 895.9221/M458TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036189


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034800


 


25. N.HUIZ. Truyện kỳ lạ ở phố Bích Câu năm 2010 : Truyện hoang viễn tưởng / N.HUIZ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2010. - 223tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 895.92234/TR527K


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036134


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034749


 


26. NGÔ QUC QUÝNH. Thử tìm hiểu tâm sự Nguyễn Du qua truyện Kiều / Ngô Quốc Quýnh. In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2010. - 211tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 895.9221/TH500T


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036032-36033


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034708


 


27. SƠN TÙNG. Bác Hồ định đô Thăng Long - Hà Nội / Sơn Tùng. - H. : Thanh niên, 2010. - 254tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)


Ký hiệu môn loại: 895.9228/B101H


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036152


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034763


 


28. Nguyễn Trãi hợp tuyển thơ : Thơ Nguyễn Trãi, Thơ viết về Nguyễn Trãi / Soạn giả Gia Dũng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2009. - 1624tr ; 23cm


Ký hiệu môn loại: 895.9221/NG527TR


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034735


28. TẠ HỮU YÊN. Ngôi nhà Bác viết tuyên ngôn độc lập / Tạ Hữu Yên. - H. : Thanh niên, 2010. - 183tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Ký hiệu môn loại: 895.922803/NG452NH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036161


 


29. Thơ Hồ Chí Minh và những lời bình : Sách dùng cho nhà trường. - H. : Văn học, 2009. - 479tr. ; 21cm


Ký hiệu môn loại: 895.9221009/TH460H


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035978-35979


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034681


30. TẠ HỮU YÊN. Ngôi nhà Bác viết tuyên ngôn độc lập / Tạ Hữu Yên. - H. : Thanh niên, 2010. - 183tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Ký hiệu môn loại: 895.922803/NG452NH


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034772


 


31. THÚY TOÀN. Mấy khoảnh khắc - một cuộc đời : Kể chuyện về Puskin - Tuyển thơ trữ tình / Thúy Toàn. - H. : Thanh niên, 2010. - 214tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 891.7/M126KH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036048-36049


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034717


 


32. THÚY TOÀN. Nghĩ về những con đường nước Nga : Bút kí - Tiểu luận / Thúy Toàn. - H. : Thanh niên, 2010. - 235tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 895.9224008/NGH300V


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036054-36055


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034720


 


33. TÔ HOÀI. 101 truyện ngày xưa / Tô Hoài. - H. : Phụ nữ, 2006. - 690tr. ; 21cm


Ký hiệu môn loại: 895.922334/M458TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036127


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034742


 


34. Tớ và ấy / Thu Quyên biên soạn. - H. : Lao động, 2010. - 131tr. ; 20cm


 


Ký hiệu môn loại: 895.9223/T460V


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036114-36115


 


35. Tràng An một thuở : Thơ chọn lọc (1010-2010) / Gia Dũng biên soạn. - H. : Văn học, 2009. - 749tr. ; 20cm


Ký hiệu môn loại: 895.9221008/TR106A


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035967-35968


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034676


 


36. Tranh luận về truyện Kiều (1924 - 1945) / PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thiện, ThS. Cao Kim Loan sưu tầm - tuyển chọn. - H. : Văn học, 2009. - 471tr. ; 20cm


Ký hiệu môn loại: 895.9221/TR107L


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036044-36045


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034715


 


37. TRN ĐÌNH BA. Cuộc đời, sự nghiệp văn thơ và tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh / Trần Đình Ba. - H. : Thanh niên, 2010. - 158tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)


Ký hiệu môn loại: 895.922/C514Đ


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036178


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034789


 


38. TRẦN ĐƯƠNG. Bác Hồ cầu hiền / Trần Đương b.s.. - H. : Thanh niên, 2010. - 270tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tich Hồ Chí Minh)


Ký hiệu môn loại: 895.922803/B101H


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036154


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034765


 


39. Truyện cực ngắn Trung Quốc - Mời tình địch ăn cơm. - H. : Văn học, 2008. - 187tr. ; 20cm


Ký hiệu môn loại: 895.1/TR527C


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036042-36043


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034714


 


 


40. Văn xuôi lãng mạn Việt Nam (1930 - 1945). - H. : Khoa học xã hội, 1998


T.1. - 1998. - 1200tr.


Ký hiệu môn loại: 895.922332/V115X


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036110


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034732


 


41. Văn xuôi lãng mạn Việt Nam (1930 - 1945). - H. : Khoa học xã hội, 1998


T.2. - 1998. - 1376tr.


 


Ký hiệu môn loại: 895.922332/V115X


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036111


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034733


 


42. XUÂN DIỆU. Các nhà thơ cổ điển Việt Nam : Tiểu luận (1950-1983) / Xuân Diệu. - H. : Văn học, 2009. - 658tr. ; 20cm


 


Ký hiệu môn loại: 895.922134/C101NH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036028-36029


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034706


 


LỊCH SỬ


 


1. ALLEN, JOE. Việt Nam cuộc chiến thất bại của Mỹ = Viet Nam the (last) war the U.S.lost / Joe Allen ; Đào Tuấn dịch. - H. : Công an nhân dân, 2009. - 317tr. ; 21cm


Tóm tắt: Tổng quan về ba thập kỷ Mỹ can thiệp vào Việt Nam, sự phân nhánh chính trị sâu sắc của cuộc can thiệp đó tại nước Mỹ và chiến thắng của nhân dân Việt Nam trong việc giành lại độc lập, tự do, thoát khỏi ách thống trị của nước ngoài


Ký hiệu môn loại: 959.7043/V308N


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036024-36025


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034704


 


2. Biên niên sự kiện tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ chí Minh / Đỗ Hoàng Linh b.s.. - H. : Văn hóa thông tin, 2010. - 535tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Những tư liệu, tài liệu đã được sưu tầm, xác minh, liệt kê theo trình tự thời gian diễn ra các hoạt động trong cuộc sống đời thường, trong sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh từ năm 1890 đến năm 1969


Ký hiệu môn loại: 959.7/B305N


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036168


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034779


 


3. CAWTHORNE, NIGEL. Chiến tranh Việt Nam được và mất : Hay những bài học từ cuộc chiến tranh Việt Nam / Nigel Cawthorne ; Thanh Xuân dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2007. - 415tr. ; 21cm


Tóm tắt: Những nét chính trong cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam: số bom đạn, tính hủy diệt, số người chết, hủy diệt môi trường, chất độc màu da cam...


Ký hiệu môn loại: 959.7043/CH305TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036018-36019


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034701


 


4. CHÂU NGỌC TRỌNG. Truyện thông sử Trung Quốc : Từ viễn cổ tới Chiến Quốc / Châu Ngọc Trọng, Dương Mục Chi, Hoàng Khắc ; Dương Thu Ái, Nguyễn Kim Hanh biên dịch. - H. : Lao động, 2009. - 550tr. ; 21cm


Tóm tắt: Giới thiệu 525 câu chuyện lịch sử Trung Quốc bắt đầu từ thời kỳ Viễn cổ tới năm 1949 - thành lập nước CHND Trung Hoa


Ký hiệu môn loại: 931/TR527TH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036102-36103


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034728


 


5. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nhìn từ phía bên kia : Hỏi và đáp. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 273tr. ; 21cm


Tóm tắt: Những tài liệu trong nước và sách báo nước ngoài nghiên cứu về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta


Ký hiệu môn loại: 959.7043/C514KH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035969-35970


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034677


 


6. DƯƠNG MINH HÀO. Những vụ bê bối trong lịch sử Thế giưới Thế giới / Biên soạn: Dương Minh Hào, Triệu Anh Ba. - H. : Thanh niên, 2009. - 282tr. ; 20cm


Tóm tắt: Những vụ bê bối trong lịch sử thế giới về: chính trị, các chính trị gia, các ngôi sao, xã hội, thể thao


Ký hiệu môn loại: 909/NH556V


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036096-36097


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034721


 


7. Đại thắng mùa xuân 1975 bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 262tr. ; 21cm


Ký hiệu môn loại: 959.7043/Đ103TH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035961-35962


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034673


 


8. Đại thắng mùa xuân 1975 toàn cảnh và sự kiện. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 375tr. ; 21cm


Tóm tắt: Những bài viết của các tác giả trong nước trình bày một cách có hệ thống những sự kiện về quá trình phát triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước


Ký hiệu môn loại: 959.7043/Đ103TH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035959-35960


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034672


 


9. ĐÀO TAM TNH. Kênh nhà Lê lịch sử và huyền thoại / Đào Tam Tỉnh. - H. : Thời đại, 2010. - 354tr. ; 20cm


Tóm tắt: Kênh Nhà Lê ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Lê Đại Hành - nhà vua khai sinh Kênh Nhà Lê


Ký hiệu môn loại: 959.702/K256NH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036036-36037


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034710


 


10. ĐẶNG HUY HẢI LÂM. Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ : Tiểu thuyết / Đặng Huy Hải Lâm. - H. : Thanh niên, 2010. - 220tr. ; 19cm


 


Ký hiệu môn loại: 959.7024/TH455Q


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036128


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034743


 


11. ĐINH THU XUÂN. Bài ca Hồ Chí Minh / Đinh Thu Xuân. - H. : Công an nhân dân, 2010. - 231tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Những dấu ấn, chân dung, nhân cách và tư tưởng Hồ Chí Minh qua các bài viết về Người


Ký hiệu môn loại: 959.7/B103C


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036165


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034776


 


12. ĐỖ HOÀNG LINH. Hồ Chí Minh biên niên hoạt động 1911 - 1929 / Đỗ Hoàng Linh b.s.. - H. : Văn hóa thông tin, 2010. - 281tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Những hoạt động cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1911-1929


Ký hiệu môn loại: 959.7031/H450CH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036163


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034774


 


13. ĐỖ HOÀNG LINH. Hồ Chí Minh biên niên hoạt động 1941 - 1945 / Đỗ Hoàng Linh b.s.. - H. : Văn hóa thông tin, 2010. - 246tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tich Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Những hoạt động cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1941 đến năm 1945


Ký hiệu môn loại: 959.7032092/H450CH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036159


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034770


 


14. ĐỖ HOÀNG LINH. Hồ Chí Minh biên niên hoạt động kháng chiến 1946 - 1954 / Đỗ Hoàng Linh b.s.. - H. : Văn hóa thông tin, 2010. - 239tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Những trang tư liệu, hồi ký, chuyện kể điểm lại những chặng đường kháng chiến lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1946 - 1954


Ký hiệu môn loại: 959.7041/H450CH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036150


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034761


 


15. ĐỖ VĂN NINH. Từ điển chức quan Việt Nam / Đỗ Văn Ninh. - In lần thứ 2 có bổ sung, sửa chữa. - H. : Thanh niên, 2006. - 972tr. ; 21cm


Ký hiệu môn loại: 959.7003/T550Đ


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036105-36106


 


16. HỒ CHÍ MINH. 120 lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2010. - 339tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Lời kêu gọi của chủ tịch Hồ Chí Minh qua các giai đoạn lịch sử


Ký hiệu môn loại: 959.7/M458TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036188


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034799


 


17. 100 nhân vật đương đại tạo nên diện mạo Thế giới = 100 people who shape our world / Đào Tuấn


dịch. - H. : Công an nhân dân, 2010. - 270tr. ; 21cm


Tóm tắt: 100 nhân vật ảnh hưởng đến thế giới trong các lĩnh vực: Các nghệ sĩ và làm trò tiêu khiển; Các nhà khoa học và nhà tư tưởng; Những anh hùng và những người đi tiên phong; Các nhà lãnh đạo và nhà cách mạng; Các nhà xây dựng và những người có trí tuệ phi thường


Ký hiệu môn loại: 920.02/M458TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036129


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034744


 


18. 100 nhân vật lừng danh trong lịch sử Trung Hoa. - H. : Thanh niên, 2008


T.1. - 2008. - 606tr.


Ký hiệu môn loại: 951/M458TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036100


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034726


 


19. 100 nhân vật lừng danh trong lịch sử Trung Hoa. - H. : Thanh niên, 2008


T.2. - 2008. - 534tr.


Ký hiệu môn loại: 951/M458TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036101


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034727


 


20. 120 câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh / Vũ Kỳ, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Huy Tưởng... ; Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh. - H. : Thanh niên, 2010. - 291tr ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Những câu chuyện kể về nhân cách, lối sống và tình cảm của Bác Hồ đối với đất nước, đối Đảng và nhân dân Việt Nam qua lời kể của một số cán bộ, chiến sĩ đã được gặp và làm việc với Bác


Ký hiệu môn loại: 959.704/M458TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036197


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034808


 


21. Năm 1975 những sự kiện lịch sử trọng đại / Biên soạn: Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 335tr. ; 21cm


Tóm tắt: Các sự kiện lịch sử trọng đại trong quá trình chuẩn bị, xây dựng lực lượng, lập và thong qua kế hoạch tác chiến, chiến lược năm 1975-1976, diễn biến các chiến dịch và cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975


Ký hiệu môn loại: 959.7043/N114M


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035963-35964


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034674


 


22. Nguyn Ái Quốc - Hồ Chí Minh biên niên hoạt động 1930 - 1941 / Đỗ Hoàng Linh b.s.. - H. : Văn hóa thông tin, 2010. - 239tr. ; 21cm


Tóm tắt: Quá trình hoạt động cách mạng của lãnh tụ cách mạng Nguyễn Ái Quốc từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) cho đến năm 1941


Ký hiệu môn loại: 959.7032/NG527A


SĐKCB Kho Mượn:MVN.036153


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034764


 


23. NGUYỄN BÍCH NGỌC. Hai Bà Trưng trong văn hóa Việt Nam / Nguyễn Bích Ngọc. - H. : Thanh niên, 2009. - 307tr. ; 19cm


Tóm tắt: Giới thiệu thân thế, thần tích, sự kiện trọng đại vinh quang của Hai Bà Trưng cùng tướng lĩnh của hai bà trong lịch sử nước nhà chống xâm lược phương Bắc (thời vua Quang Vũ Đế nhà Hán) ; phong tục thờ cúng, lễ hội tại đền thờ hai bà


Ký hiệu môn loại: 959.702/H103B


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036030-36031


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034707


 


24. NGUYỄN BÍCH NGỌC. Nhà Lý trong văn hóa Việt Nam / Nguyễn Bích Ngọc. - H. : Thanh niên, 2009. - 270tr. ; 19cm


Tóm tắt: Một vài nét về vương triều Lý trong văn hóa Việt Nam; văn học nghệ thuật, danh nhân thời Lý; phụ nữ thời Lý; đền miếu thời Lý...


Ký hiệu môn loại: 959.7023/NH100L


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036010-36011


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034697


 


25. NGUYỄN BÍCH NGỌC. Nhà Trần trong văn hóa Việt Nam / Nguyễn Bích Ngọc. - H. : Thanh niên, 2009. - 278tr. ; 19cm


Tóm tắt: Một vài nét về văn hóa nhà Trần; các vị thánh; các đền chùa, lễ hội liên quan đến nhà Trần...


Ký hiệu môn loại: 959.7024/NH100TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036012-36013


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034698


 


26. NGUYỄN ĐĂNG VINH. Kinh đô Việt Nam xưa và nay / Nguyễn Đăng Vinh, Nguyễn Đăng Quang. - H. : Lao động, 2008. - 310tr. ; 21cm


Tóm tắt: Giới thiệu những kinh đô có giá trị kiến trúc, lịch sử văn hóa đặc sắc từ cố đô Hoa Lư đến Thăng Long-Đông Đô - Hà Nội


Ký hiệu môn loại: 959.7/K312Đ


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036122


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034737


 


27. Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành biên niên thời niên thiếu / B.s.: Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương. - H. : Văn hóa thông tin, 2010. - 159tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các giai đoạn lịch sử. Sơ lược về quê hương, gia đình, thời niên thiếu và những hoạt động yêu nước đầu tiên của Nguyễn Sinh Cung. Giới thiệu qua một số địa điểm di tích, lưu niệm gắn bó thời niên thiếu của Bác


Ký hiệu môn loại: 959.7/NG527-S


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036184


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034795


 


28. Những chính khách nổi tiếng thế giới. - H. : Công an nhân dân, 2008


T.1. - 2008. - 695tr.


Tóm tắt: Những mưu sĩ tiêu biểu của Trung Quốc từ thời nhà Đông Chu đến cuối đời Mãn Thanh


Ký hiệu môn loại: 951/NH556CH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036098


 


29. Những chính khách nổi tiếng thế giới. - H. : Công an nhân dân, 2008


T.2. - 2008. - 623tr.


Tóm tắt: Những mưu sĩ tiêu biểu của Trung Quốc từ thời nhà Đông Chu đến cuối đời Mãn Thanh


Ký hiệu môn loại: 951/NH556CH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036099


 


30. Những điều ít biết về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước : Hỏi và đáp. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 257tr. ; 21cm


Tóm tắt: Hỏi đáp những sự kiện ít được nhắc tới về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước


Ký hiệu môn loại: 959.7043/NH556Đ


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035986-35987


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034685


 


31. Phác thảo lịch sử thế giới / Cao Văn Liên b.s.. - H. : Thanh niên, 2010. - 219tr ; 19cm


Tóm tắt: Khái quát lịch sử thế giới theo sự phân kỳ lịch sử, theo quan điểm Mác xít: Thời kỳ xã hội nguyên thuỷ, thời kỳ cổ đại, trung đại, cận đại và thời kỳ hiện đại (từ 1917 đến nay)


Ký hiệu môn loại: 909/PH101TH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035994-35995


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034689


 


32. PHẠM QUÝ THÍCH. 30 năm tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc / Phạm Quý Thích. - H. : Thanh niên, 2010. - 331tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Ghi lại chặng đường hơn 30 năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Cung cấp những thông tin xác thực về công việc gìn giữ thi hài Bác


Ký hiệu môn loại: 959.703/B100M


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036167


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034778


 


33. PHAN DUY KHA. Nhìn lại lịch sử / KS. Phan Duy Kha, TS. Lã Duy Lan, TS. Đinh Công Vĩ ; Chương Thâu. - H. : Văn hóa thông tin, 2003. - 1134tr. ; 21cm


Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện, vấn đề sự kiện, nhân vật... góp phần phản ánh những bước ngoặt lịch sử và chứa đựng nhiều bí mật chưa được làm sáng tỏ


 


Ký hiệu môn loại: 959.7/NH311L


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036109


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034731


 


34. Sài Gòn từ hiệp định Pari đến mùa xuân 1975 : Hỏi và đáp. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 235tr. ; 21cm


Tóm tắt: Hỏi đáp những thông tin về hiệp định Pari và các chiến dịch:Tây Nguyên, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh


Ký hiệu môn loại: 959.7043/S-103G


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035974-35975


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034679


 


35. QUỲNH CƯ. Các triều đại Việt Nam / Quỳnh Cư, Đỗ Đức Hùng. - In lần thứ sáu có sửa chữa, bổ sung. - H. : Thanh niên, 2005. - 301tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 959.7/C101TR


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034736


36. TRẦN ĐÌNH BA. Bác Hồ : Những câu nói nổi tiếng những ngày lễ kỷ niệm giải thưởng / Trần Đình Ba. - H. : Văn hóa thông tin, 2010. - 171tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Giới thiệu những câu nói, lời dạy giản dị, sâu sắc có sức mạnh giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số bài viết về những ngày lễ kỉ niệm, giải thưởng theo tư tưởng và sự chỉ đạo của Người


Ký hiệu môn loại: 959.7/B101H


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036183


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034794


 


37. Truy kích trong chiến dịch Tây Nguyên xuân 1975 / Vũ Tang Bồng, Lê Xuân Đồng, Nguyễn Văn Viễn, Công Phương Khương. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 182tr. ; 21cm


Tóm tắt: Diễn biến cuộc ngăn chặn, truy kích, tiêu diệt quân địch từ Tây Nguyên theo đường 7, vượt sông Ba rút chạy về đồng bằng duyên hải miền Trung


Ký hiệu môn loại: 959.7043/TR523K


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035971-35972


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034678


 


38. VŨ KIM YN. Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi / Vũ Kim Yến s.t., b.s.. - H. : Văn hóa thanh niên, 2010. - 283tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Nguyễn Tất Thành trên đường đến Sài Gòn. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng trung ương Đảng ra chủ trương giải phóng miền Nam. Tình cảm của Bác Hồ đối với miền Nam


Ký hiệu môn loại: 959.7/M305N


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036175


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034786


 


39. VŨ KỲ. Những bức thư tâm huyết của Bác Hồ / Vũ Kỳ. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Thanh niên, 2010. - 282tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chủ tịch; tấm lòng của nhân dân đối với Bác: Bác Hồ từ Hà Nội đến chiến khu Việt Bắc; Bác Hồ viết di chúc và Những bức thư kể chuyện Bác Hồ


Ký hiệu môn loại: 959.7009/NH556B


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036149


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034760


 


40. WOODWARD, BOB. Cuộc chiến ngầm : Bí sử nhà trắng 2006 - 2008 / Bod Woodward ; Đức Anh, Yên Minh dịch ; Hoàng Yến hiệu đính. - H. : Văn hóa thông tin, 2008. - 519tr. ; 24cm


Tóm tắt: Tập hợp các bài phản ánh chi tiết nhà nước Mỹ bị chia rẽ, bộ máy cầm quyền mâu thuẫn, căng thẳng và bất định của Mỹ từ năm 2006 đến giữa năm 2008


Ký hiệu môn loại: 973.931/C514CH


SĐKCB Kho Mượn: MVV.005486


SĐKCB Kho Đọc: DVV.006215


 


ĐỊA LÝ


 


1. 120 địa danh Hồ Chí Minh / Nguyễn Sông Lam, Bình Minh s.t., b.s.. - H. : Thanh niên, 2010. - 199tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)


Tóm tắt: Giới thiệu những địa danh gắn liền với hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những nơi Người đã đến thăm


Ký hiệu môn loại: 915.97/M458TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036194


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034805


 


2. Thủ đô các nước trên Thế giới / Nguyễn Trường Tân biên soạn. - H. : Văn hóa thông tin, 2008. - 275tr. ; 21cm


Tóm tắt: Vị trí, điều kiện tự nhiên, lịch sử ra đời và phát triển, những công trình kiến trúc tiêu biểu của 194 Thủ đô trên thế giới


Ký hiệu môn loại: 910.2/TH600Đ


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036123


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034738


 


3. Từ đin di tích văn hóa Việt Nam : Tổng hợp tư liệu thư tịch Hán nôm / Biên soạn: Ngô Đức Thọ(ch.b.), Nguyễn Văn Nguyên, Đỗ Thị Hảo.... - H. : Nxb. Từ điển Bách khoa, 2007. - 663tr. ; 21cm


Ký hiệu môn loại: 915.97003/T550Đ


SĐKCB Kho Mượn: MVN.036104


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034729

Facebook zalo

Các tin đã đưa