THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 03 – 2018

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 3 – 2018

TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC

1/. ASBOOKS. 12 mảnh ghép vũ trụ : Ngôi nhà cự giải / Asbooks biên soạn. - H. : Lao động, 2012. - 166tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 133.5/M558H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037830

2/. ASBOOKS. 12 mảnh ghép vũ trụ : Thế giới Song Tử / Asbooks biên soạn. - H. : Lao động, 2012. - 159tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 133.5/M558H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037832

3/. ASBOOKS. 12 mảnh ghép vũ trụ : Thiên Bình duyên dáng / Asbooks biên soạn. - H. : Lao động, 2012. - 163tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 133.5/M558H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037831

4/. 12 mảnh ghép vũ trụ : Bảo Bình khó hiểu / Asbooks biên soạn. - H. : Lao động, 2013. - 174tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 133.5/M558H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037906

5/. 12 mảnh ghép vũ trụ : Biệt đội Bạch Dương. - H. : Lao động, 2012. - 170tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 133.5/M558H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037827

6/. 12 mảnh ghép vũ trụ : Xử Nữ hoàn mỹ / Asbooks biên soạn. - H. : Lao động, 2013. - 170tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 133.5/M558H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037909

7/. THANH THÚY. Diễn giải giấc mơ theo quan niệm dân gian / Thanh Thúy sưu tầm biên soạn. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2013. - 224tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giải mãc những giấc mơ điềm báo xẩy ra trong khi còn thức, trong giấc ngủ

Ký hiệu môn loại: 154.6/D305G

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038003

8/. TRỊNH TRUNG HÒA. Cái duyên con gái / Trịnh Trung Hòa. - H. : Phụ nữ, 2013. - 162tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 158.1/C103D

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037819

CHỦ NGHĨA VÔ THẦN, TÔN GIÁO

1/. LƯU NGÔN. Đàm đạo với lão tử / Lưu Ngôn ; Vũ Ngọc Quỳnh dịch. - H. : Văn học, 2012. - 262tr. ; 21cm. - (Dịch từ nguyên bản tiếng Trung)

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện đối đáp giữa học giả Lưu Ngôn và Lão Tử xung quanh các tư tưởng, triết lí của ông

Ký hiệu môn loại: 299.5/Đ104Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037798

2/. LÝ GIÁC MINH. Đàm đạo với phật đà / Lý Giác Minh, Lâm Thấm ; Vũ Ngọc Quỳnh dịch. - H. : Văn học, 2012. - 349tr. ; 21cm

Tóm tắt: Ghi lại những buổi đàm đạo của Phật Đà về tình hình phát triển nền văn hoá thế giới và vị trí của Phật học trong văn hoá truyền thống Trung Quốc...

Ký hiệu môn loại: 294.3/Đ104Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037763

3/. Tư tưởng hiếu đạo trong Phật giáo / Thích Nhuận Đạt tuyển dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 256tr ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 294.3/T550T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037847

XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ

1/. ANH ĐÀO. Tìm hiểu luật bảo hiểm tiền gửi / Anh Đào. - H. : Dân trí, 2012. - 23tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 346.597/T310H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037867

2/. Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - H. : Lao động, 2012. - 330tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 342.59708/B450L

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037806

3/. Bộ luật Lao động : Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung năm 2012. - H. : Lao động, 2012. - 134tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 344.59701/B450L

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037917

4/. Bộ luật tố tụng dân sự : Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Được sửa đổi, bổ sung năm 2011). - H. : Lao động, 2012. - 303tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung về nhiệm vụ và hiệu lực của Bộ luật tố tụng dân sự, những nguyên tác cơ bản, thẩm quyền của toà án, cơ quan tiến hành tố tụng, thành phần giải quyết vụ việc dân sự...

Ký hiệu môn loại: 347.597/B450L

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037757

5/. Bộ luật tố tụng hình sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - H. : Lao động, 2012. - 211tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 345.597/B450L

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037807

6/. BÙI NGỌC DIỆP. Con chim lửa và công chúa Vaxilixa / Bùi Ngọc Diệp dịch. - H. : Văn học, 2013. - 239tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 398.2/C430C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037789

7/. BÙI NGỌC DIỆP. Ivan hoàng tử và nàng Maria Marevna / Bùi Ngọc Diệp dịch. - H. : Văn học, 2013. - 239tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 398.2/I-300V

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037792

8/. BÙI NGỌC DIỆP. Nàng công chúa bị yểm / Bùi Ngọc Diệp dịch. - H. : Văn học, 2013. - 239tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 398.2/N106C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037790

9/. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ ngĩa Việt Nam năm 1946, 1959, 1980, 1992. - H. : Lao động, 2012. - 182tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 342.59702/H305P

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038017

10/. HOÀNG LƯƠNG. Giới thiệu một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của các dân tộc Việt Nam : Các tỉnh phía Bắc / GS, TS Hoàng Lương. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2013. - 98tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của các dân tộc VIệt Nam như: Lễ hội mùa xuân, Lễ hội mùa hè, Lê hội mùa đông....

Ký hiệu môn loại: 394.269597/GI-462T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037982

11/. Kinh tế học vi mô : Lý thuyết- Bài tập - Thực hành / Cao Thúy Xiêm, Nguyễn Thị Kim Chi, Hoàng Thanh Tuyền. - H. : Tài chính, 2012. - 447tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 338.5/K312T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037856

12/. LINH LAN. Truyền thuyết hay nhất thế giới / Linh Lan, Linh Anh tuyển chọn. - H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 254tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 398.2/TR527T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037775

13/. LINH LAN. Truyện cổ tích phiêu lưu kỳ thú / Linh Lan, Lan Anh tuyển chọn. - H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 262tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 398.2/TR527C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037821

14/. LINH LAN. Truyện cổ tích về thế giới thần tiên / Linh Lan, Lan Anh tuyển chọn. - H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 255tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 398.2/TR527C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037774

15/. Luật doanh nghiệp : Được sửa đổi, bổ sung năm 2009. - H. : Lao động, 2012. - 179tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 343.597/L504D

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037936

16/. Luật đất đai : Được sửa đổi, bổ sung năm 2009-2010. - H. : Lao động, 2012. - 138tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 346.59704/L504Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037816

17/. Luật đầu tư. - H. : Chính trị Quốc gia, 2006. - 65tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 346.59704/L504Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037921

18/. Luật Ngân sách nhà nước : Luật của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 về ngân sách nhà nước. - H. : Nxb. Chính trị - Hành chính, 2013. - 59tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 343.597/L504N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037855

19/. Luật thuế. - H. : Lao động, 2012. - 174tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 343.59704/L504T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037998

20/. Luật thương mại. - H. : Lao động, 2012. - 154tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 343.597/L504T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038024

21/. LÝ KHẮC CUNG. Anh cần em và em cũng cần anh / Lý Khắc Cung. - H. : Thanh niên, 2013. - 246tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 398.2/A107C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037826

22/. Nét đẹp người chiến sĩ thủ đô : Những tập thể, cá nhân điển hình Việt Nam. - H. : Hội Nhà văn, 2013. - 318tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến của quân đội nhân dân việt Nam....

Ký hiệu môn loại: 355/N207Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037933

23/. NGỌC LINH. Tìm hiểu luật phòng chống bệnh truyền nhiễm / Ngọc Linh tuyển chọn. - H. : Dân Trí, 2010. - 53tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 344.59704/T310H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037769

24/. NGỌC LINH. Tìm hiểu luật xử lý vi phạm hành chính / Ngọc Linh tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2012. - 163tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 342.597/T310H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037911

25/. NGUYỄN AN TIÊM. Những điều cần biết về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn / Nguyễn An Tiêm. - H. : Thông tin và truyền thông, 2012. - 235tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung ; giải đáp pháp luật về chế độ chính sách đối với cán bộ; những văn bản vi phạm pháp luật hiện hành liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn...

Ký hiệu môn loại: 342.597/NH556Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037919

26/. NGUYỄN KIM ANH. Thẩm định dự án đầu tư quy trình thực hiện và tình huống thực hành : Sách chuyên khảo / Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Đức Trung đồng chủ biên. - H. : Dân trí, 2012. - 419tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu hướng dẫn thẩm định dự án đầu tư, hệ thống các tình huống mẫu; kinh doanh bất động sản, quy trình và thẩm định dự án, dự án công nghiệp công trình hệ thống cấp nước....

Ký hiệu môn loại: 332.6/TH120Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037759

27/. NGUYỄN KIM DUNG. Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế / Nguyễn Kim Dung chủ biên. - H. : Dân trí, 2013. - 246tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 330.02/GI-108T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037837-37838

28/. NGUYỄN PHÚC NGỌC LÂM. Những câu chuyện về gương hiếu học / Nguyễn Phúc Ngọc Lâm, Lê Thu Thủy bs. - H. : Văn hóa - Thông tin, 2012. - 191tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Những câu chuyện bổ ích

Tóm tắt: Khái quát lại những tấm gương đầy lòng bị tha bác ái, vượt qua khó khăn thử thách, hi sinh thân mình phấn đấu vì cuộc sống tười đẹp hơn như: Vua Tự Đức, Nguyễn Quán Nho, Đỗ Lý Khiêm, Đỗ Oánh, Nguyễn Hiền, Lê Thánh Tông, Lương Thế Vinh...

Ký hiệu môn loại: 371.3/NH556C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038011

29/. NGUYỄN THÁI MAI. Giáo trình pháp luật quốc tế và sở hữu trí tuệ / Nguyễn Thái Mai, Nguyễn Thị Phương Lan cb. - H. : Chính trị - Hành chính, 2013. - 261tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tổng quan về hệ thống pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, Liên quan, sáng chế...

Ký hiệu môn loại: 346.59704/GI-108T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038020

30/. NGUYỄN THỊ NGA. Cảnh sát rừng xanh / Nguyễn Thị Nga. - H. : Dân trí, 2013. - 16tr ; 17cm

Chủ đề nghề nghiệp

Ký hiệu môn loại: 372.21/C107-S

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037872

31/. NGUYỄN THỊ NGA. Chuyện của Bo và Bi / Nguyễn Thị Nga. - H. : Dân trí, 2013. - 16tr ; 17cm

Chủ đề trường tiểu học

Ký hiệu môn loại: 372.21/CH527C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037878

32/. NGUYỄN VĂN HÀ. Những vấn đề cần biết về môi trường và công tác bảo vệ môi trường / Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Tiến Dũng. - H. : Hồng Đức, 2013. - 219tr. ; 21cm

Tóm tắt: Khái quát những hỏi và trả lời câu hỏi về vấn đề cần biết về môi trường và công tác bảo vệ môi trường

Ký hiệu môn loại: 363.7/NH556V

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037942

33/. Part - time jobs dành cho sinh viên. - H. : Hồng Đức, 2013. - 243tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Nhiều tác giả

Tóm tắt: Part - time jobs gồm 4 chương: Sinh viên làm thêm nên hay không; Các công việc làm thêm của sinh viên; các hình thức tự kinh doanh; Một số lưu ý khi sinh viên làm thêm

Ký hiệu môn loại: 331.702/P109T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037928

34/. PHẠM TẤT DONG. Khuyến học / Phạm Tất Dong. - H. : Dân trí, 2012. - 245tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tóm tắt những mô hình giáo dục Việt Nam dưới thời phong kiến; thời Pháp thuộc 1888-1945 khuyến học để chống một nền giáo dục; các cuộc vận động giáo dục dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam..

Ký hiệu môn loại: 370.9597/KH527H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037926

35/. PHẠM TẤT DONG. Khuyến Tài / Phạm Tất Dong. - H. : Dân trí, 2013. - 191tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tóm lược những kiến thức như: xây dựng con người, giáo dục nhân cách,đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; tri thức,trí tuệ, sự phát triển tài năng...

Ký hiệu môn loại: 370/KH527T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038006

36/. PHẠM THỊ THANH QUY. Tìm về Hà Nội qua lễ hội truyền thống : Nghiên cứu, khảo tả, sưu tầm một số lễ / Phạm Thị Thanh Quy. - H. : Dân trí, 2012. - 301tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tìm hiểu, nghiên cứu, khảo tả, sưu tầm những lễ hội truyền thống: Lễ hội tôn giáo; Hội đền, quán.....

Ký hiệu môn loại: 394.26959731/T310V

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037957

37/. PHÙNG THỊ TƯỜNG. Mặt trời út / Phùng Thị Tường. - H. : Dân trí, 2013. - 16tr ; 17cm

Chủ đề hiện tượng tự nhiên

Ký hiệu môn loại: 372.21/M118T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037876

38/. Quy chế, quy định về bóng đá ở Việt Nam. - H. : Thể dục thể thao, 2013. - 151tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 344.597/QU600C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037954

39/. SÔNG LAM. Hải đăng Việt Nam mắt thần canh biển / Sông Lam, Thái Quỳnh sưu tầm, biên soạn. - H. : Thanh niên, 2012. - 199tr. ; 21cm. - (Chủ quyền biển đảo Việt Nam)

Tóm tắt: Khái quát hiện trạng đèn biển, lịch sử truyền thống của bảo đảm an toàn Hàng Hải Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 387.1/H103Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037983

40/. Tầm nhìn. - H. : Lao động, 2013

Ký hiệu môn loại: 302.2309597/T120N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037960

41/. THU QUYÊN. Tìm việc - những điều nên biết / Thu Quyên bs. - H. : Dân trí, 2013. - 165tr. ; 21cm

Tóm tắt: Những điều cần biết về vấn đề tìm việc như: Chọn nghề, kỹ năng chuẩn bị, phỏng vấn, Nghệ thuật viết đơn

Ký hiệu môn loại: 331.702/T310V

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038034

42/. TRẦN VĂN HẠC. Nhân sinh dưới bóng đại ngàn : Những mỹ tục của người Thái Tây Bắc / Trần Văn Hạc. - H. : Văn học, 2011. - 138tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu những nét đẹp văn hoá trong ẩm thực, âm nhạc, sinh hoạt cộng đồng, phong tục tập quán và quan niệm về vũ trụ của người Thái Tây Bắc ở Việt Nam.

Ký hiệu môn loại: 305.89591/NH121-S

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037979

43/. TRẦN VĂN TRÍ. Giáo trình tiền tệ - ngân hàng / Trần Văn Trí chủ biên. - H. : Dân trí, 2013. - 191tr. ; 21cm. - (Học viện ngân hàng)

Tóm tắt: Giáo trình dùng cho hệ trung học ngân hàng gồm: Bản chất và chức năng tiền tệ; Lạm phát; Lãi suất và tỷ giá; Tín dụng...

Ký hiệu môn loại: 332.1/GI-108T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037991

44/. TRỊNH TRUNG HÒA. Tình yêu ngoài hôn nhân / Trịnh Trung Hòa. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng ; Trung tâm Văn hóa Tràng An, 2011. - 219tr. ; 19cm

Tóm tắt: Nói về mối quan hệ hôn nhân, tình yêu và các vấn đề quan hệ ngoài hôn nhân: ngoại tình của đàn ông, tại sao lại ngoại tình...

Ký hiệu môn loại: 363.4/T312Y

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037768

45/. TRƯƠNG QUỐC UYÊN. Văn hóa thể chất Hồ Chí Minh / Trương Quốc Uyên. - H. : Thể dục thể thao, 2012. - 215tr. ; 19cm

Tóm tắt: Những vấn đề chung về văn hóa và văn hóa thể chất, những giá trị tiếp thu tập luyện và truyền thụ văn hóa thể chất của Hồ Chí Minh...

Ký hiệu môn loại: 306.4/V115H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038023

NGÔN NGỮ HỌC

1/. LÊ MINH THU. Bài tập hoàn thành câu tiếng Anh : Củng cố ngữ pháp và từ vựng / Lê Minh Thu. - H. : Văn hóa thông tin, 2012. - 339tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 428/B103T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037829

2/. TRẦN THỊ NGA. Luyện viết câu tiếng Anh : Dành cho học sinh, sinh viên / Trần Thị Nga. - H. : Thanh niên, 2012. - 303tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 428/L527V

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037903

KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC

1/. ĐINH VĂN LƯỢNG. Kỹ năng giải toán số học / Đinh Văn Lượng. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2013. - 178tr. ; 21cm

Tóm tắt: Những kiến thức số học cơ bản, định lý quan trọng, kỹ năng trong các bài giải toán số học..

Ký hiệu môn loại: 513.2/K600N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037978

2/. NGUYỄN BÁ ĐÔ. Những câu chuyện lý thú về phương trình / Nguyễn Bá Đô. - H. : Dân trí, 2013. - 219tr. ; 21cm

Tóm tắt: Quá trình từ dạy đến học, từ học, từ học đến hiểu, từ hiểu đến áp dụng, từ áp dụng đến sáng tạo đòi hỏi mỗi người phải sáng tạo, năng động..

Ký hiệu môn loại: 515/NH556C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037912

3/. NGUYỄN BÁ ĐÔ. Những câu chuyện lý thú về hình học / Nguyễn Bá Đô. - H. : Dân trí, 2013. - 183tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 516/NH556C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037852

4/. NGUYỄN DANH TRÍ. Rừng mưa Amazon / Nguyễn Danh Trí. - H. : Văn hóa thông tin, 2012. - 47tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 577.34/R556M

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037862

5/. NGUYỄN HỮU THẠC. Sổ tay kiến thức hóa học 11 : Theo chương trình sách giáo khoa mới / Nguyễn Hữu Thạc. - H. : Đại học Sư phạm, 2010. - 231tr. ; 17cm

Tóm tắt: Tập hợp những kiến thức cơ bản về hóa học lớp 11

Ký hiệu môn loại: 540/S-450T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037781

6/. THANH HIỂN. 10 vạn câu hỏi vì sao : Vật lý - thiên văn học / Thanh Hiển biên soạn. - H. : Thời đại, 2012. - 127tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 500/M558V

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037893

7/. TRẦN TRUNG. Phương pháp giải bài tập giải tích / Trần Trung chủ biên ; Đỗ Văn Cường, Nguyễn Đức Thắng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 227tr. ; 21cm

Tóm tắt: Hình thành kỹ năng, phương pháp giải các bài tập toán cho học sinh...

Ký hiệu môn loại: 515.076/PH561P

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037989

8/. TRẦN TRUNG. Phương pháp giải bài tập đại số / Trần Trung chủ biên, TS. Đỗ Văn Cường, Ths Nguyễn Đức Thắng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 243tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 512/PH561P

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037805

9/. VĂN DÂN. Lịch vạn sự 2013 - Quý Tỵ : Sách tham khảo / Văn Dân. - H. : Hồng Đức, 2012. - 148tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 529/L302V

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038005

KỸ THUẬT

1/. ENRIGHT. DOMINIQUE. Sách cho con trai. - 40000

T.1 : Để trờ thành chàng trai tài năng. - 2013. - 142tr

Ký hiệu môn loại: 646.70081/S-102C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037891

2/. FOSTES, JULIANA. Sách cho con gái. - H. : Dân trí

T.1 : Để trở thành cô gái tài năng. - 2013. - 137tr.

Tóm tắt: Giúp bạn gái thục hiện, hoàn thiện những ước mơ của mình như: Làm đẹp, biểu diễn nghệ thuật...

Ký hiệu môn loại: 646.70082/Đ250T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037770

3/. HÀ BÌNH. Bí mật của bạn trai tuổi teen / Hà Bình bs. - H. : Văn học, 2012. - 159tr. ; 21cm. - (Tri thức vàng cho cuộc sống)

Tóm tắt: Giới thiệu những bí mật cá nhân của bạn trai tuổi teen: Tinh hoàn tuyến chính tiết ra hooc môn,của quý bé nhỏ của tôi...

Ký hiệu môn loại: 646.70081/B300M

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037965

4/. HÀ NGÂN HƯƠNG. Dưỡng da và tóc bằng hoa, lá, củ, quả / Hà Ngân Hương sưu tầm và biên soạn. - H. : Văn hóa thông tin, 2010. - 159tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những loại hoa, lá, củ, quả có tác dụng dưỡng da và tóc để làm đẹp như: Bí đao, gấc, dưa chuột...

Ký hiệu môn loại: 646.7/D561D

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037780

5/. HẢI ANH. Kỹ thuật chăn nuôi lợn dùng trong hộ nông dân / Hải Anh bs. - H. : Hồng Đức, 2013. - 143tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu một số nhu cầu trong chăn nuôi, kỹ thuật xây dựng chuồng trại, chăn nuôi lợn con, lợn thịt, lợn nái và một số bệnh thường gặp ở chăn nuôi lợn

Ký hiệu môn loại: 636.4/K600T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038012

6/. HUY LINH. Kỹ thuật nuôi thả hải sản / Huy Linh biên soạn. - H. : Thanh niên, 2013. - 179tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật nuôi tôm hùm, hải sâm, cua biển, hàu, ốc hương...

Ký hiệu môn loại: 639.8/K600T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037992

7/. HUYỀN LINH. Cẩm nang nội trợ - 300 món ăn ngon đặc sắc / Huyền Linh bs. - H. : Hồng Đức, 2012. - 297tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu 300 món ăn ngon đặc sắc như: Xào, nướng, rán, nướng, chiên,kho, rang, rim

Ký hiệu môn loại: 641.8/C120N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037999

8/. LÊ CHI. Con cái chúng ta thiếu gì / Lê Chi, Hồng Thanh. - H. : Dân trí, 2013. - 207tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu cuốn sách giúp con cái: Thiếu khả năng tự lập, thiếu sự chia sẻ lòng biết ơn, thiếu tinh thần trách nhiệm...

Ký hiệu môn loại: 649/C430C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037964

9/. Mỹ phẩm handmade cách làm đẹp tự nhiên. - H. : Thanh niên, 2013. - 105tr. ; 18cm

Tóm tắt: Giới thiệu các công thức làm mỹ phẩm handmade

Ký hiệu môn loại: 646.7/H105D

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038028

10/. NGUYỄN HUY CƯỞNG. Bệnh đái tháo đường những quan điểm hiện đại / Nguyễn Huy Cưởng. - Tái bản lần thứ 6, có sửa chữa bổ sung. - H. : Nxb. Y học, 2012. - 239tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giúp bạn tìm hiểu được về bệnh đái tháo đường như: Chế độ ăn uống, điều trị đái tháo đường bằng insulin...

Ký hiệu môn loại: 616.4/B256Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037918

11/. NGUYỄN HUY CƯỜNG. Bệnh đái tháo đường / Nguyễn Huy Cường. - Tái bản lần thứ 6, có sửa chữa bổ sung. - H. : Y học, 2013. - 239tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu hướng dẫn một số cách phòng và điều trị bệnh đái tháo đường: Chế độ ăn,điều trị bằng Insulin...

Ký hiệu môn loại: 616.4/B256Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037977

12/. NGUYỄN HUY CƯỜNG. Kiến thức mới về chế độ ăn của người đái tháo đường / Nguyễn Huy Cường. - H. : Văn học, 2012. - 175tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 616.4/K305T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037902

13/. NGUYỄN THANH BÌNH. Kỹ thuật chăn nuôi lợn sạch trong trang trại / Nguyễn Thanh Bình. - H. : Thanh niên, 2013. - 95tr ; 19cm. - (Tủ sách thanh niên lập nghiệp)

Ký hiệu môn loại: 636.4/K600T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037894

14/. PHẠM NHẬT LINH. Những tiến bộ y học trong phòng chống ung thư vòm họng, thực quản / Phạm Nhật Linh. - H. : Hồng Đức, 2012. - 239tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những tiến bộ y học trong phòng chống ung thư; ung thư vòm họng, thực quản...

Ký hiệu môn loại: 616.99/NH556T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037958

15/. Phục hồi thể chất trong hoạt động thể dục thể thao. - H. : Thể dục Thể thao, 2013. - 346tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu môn khoa học nghiên cứu phân tử của sự sống, sinh hóa thể dục thể thao là kết quả của sử phát triển và liên kết giữa khoa học thể dục thể thao và sinh hóa

Ký hiệu môn loại: 613.7/PH506H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037970

16/. PHƯƠNG CHÍ. Kỹ thuật trồng cây cho hiệu quả cao / Phương Chí bs. - H. : Hồng Đức, 2013. - 143tr. ; 21cm

Tóm tắt: Kỹ thuật thuật trồng cây,phòng ngừa sâu bệnh, trồng cây ăn quả....

Ký hiệu môn loại: 634/K600T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037993

17/. PHƯƠNG CHI. Kỹ thuật trồng cây lấy gỗ và cây phòng hộ / Phương Chi biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2013. - 143tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 634.9/K600T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037848

18/. QUỲNH CHÂU. Đường và sữa : Ăn gì để bảo vệ sức khỏe / Quỳnh Châu. - H. : Thời đại, 2013. - 38tr ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 613.2/Đ561V

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037863

19/. THÁI HÀ. Cẩm nang sử dụng các loại thuốc trong tự nhiên / Thái Hà. - H. : Hồng Đức, 2013. - 223tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 615/C120N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037851

20/. THÁI HÀ. Dinh dưỡng hợp lý để phòng bệnh ung thư / Thái Hà biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2013. - 223tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 616.99/D312D

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037841

21/. THÁI HÀ. Làm thế nào để trẻ tự tin kết bạn / Thái Hà bs. - H. : Hồng Đức, 2013. - 223tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tìm hiểu tâm lý trẻ theo độ tuổi, Kỹ năng dạy trẻ một số hành vi - ứng xử để giúp trẻ tự tin, giúp trẻ phát triển trí não và giúp trẻ tự tin hơn..

Ký hiệu môn loại: 649/L104T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037929

22/. THÁI HÀ. Sống khỏe nhờ ăn uống / Thái Hà. - H. : Hồng Đức, 2013. - 223tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những món ăn quen thuộc và những thói quen ăn uống để bảo vệ sức khỏe...

Ký hiệu môn loại: 613.2/S-455K

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037764

23/. THANH THẢO. Ứng dụng khoa học trong đời sống hàng ngày / Thanh Thảo sưu tầm biên dịch. - H. : Hồng Đức, 2013. - 311tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những ứng dụng khoa học trong đời sống hàng ngày: trang điểm làm đẹp, sức khỏe thai phụ,nghỉ ngơi và vận động, ẩm thục với sức khỏe...

Ký hiệu môn loại: 600/Ư556D

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038009

24/. THU QUỲNH. 365 cách sử dụng gia vị để có món ăn ngon / Thu Quỳnh bs. - H. : Hồng Đức, 2013. - 223tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu cách sử dụng gia vị để có những món ăn ngon trong cuộc sống hàng ngày: như dầu ăn, gia vị trong các món ăn..

Ký hiệu môn loại: 641.3/B100T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038002

25/. THU QUỲNH. Bí quyết sử dụng ngũ cốc tốt cho sức khỏe / Thu Quỳnh biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2013. - 223tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 613.2/B300Q

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037835

26/. THU QUỲNH. Nước dùng và cách chế biến cho người sành ăn / Thu Quỳnh bs. - H. : Hồng Đức, 2013. - 232tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết chế biến nước dùng; thưởng thức các món ăn liên quan đến nước dùng...

Ký hiệu môn loại: 641.8/N557D

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037940

27/. TUỆ DUYÊN. Phong thủy thực hành bài trí nhà ở theo phong thủy đón tài vượng / Tuệ Duyên ; Nguyễn Văn Chính hiệu đính. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2011. - 228tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu bài trí nhà ở theo phong thủy: Phong thủy cửa chính, huyền quan, phòng khách,phòng ngủ, thu phòng, phòng ăn...

Ký hiệu môn loại: 690/PH431T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037963

28/. Vệ sinh môi trường trong chăn nuôi. - H. : Thanh niên, 2013. - 139tr ; 19cm. - (Tủ sách thanh niên lập nghiệp)

Ký hiệu môn loại: 636/V250-S

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037853

NGHỆ THUẬT

1/. LÊ THÀNH TRUNG. Bóng đá những góc khuất / Lê Thành Trung. - H. : Dân trí, 2013. - 402tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu hành trình, những góc khuất bí ẩn tới những chân trời, bóng đá đau khổ và niềm vui sướng...

Ký hiệu môn loại: 796.334/B431Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037984

2/. Sắc màu hoa handmade. - H. : Lao động, 2013. - 121tr ; 18cm

Ký hiệu môn loại: 745.5/S-113M

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037864

3/. THU QUỲNH. 300 trò chơi sinh hoạt dành cho thanh thiếu niên / Thu Quỳnh bs. - H. : Hồng Đức, 2013. - 223tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu 300 trò chơi sinh hoạt dành cho thanh thiếu niên như: Đấu gậy, đấu vật, thi thổi cơm và giữ trẻ, thi thả chim...

Ký hiệu môn loại: 790.1/B100T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037941

NGHIÊN CỨU VĂN HỌC

1/. Một ngày đẹp trời. - H. : Dân trí, 2013. - 210tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M458N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037765

2/. ABINHIN,BÔ - RIX RI. Ni-Ghe Con chó thông minh / Bô - rix ri - A - bi - nhin ; Vũ Khôi Nguyên dịch. - Gia Lai : Hồng Bàng ; Trung tâm văn hóa Tràng An, 2012. - 67tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 891.7/N300G

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037980

3/. ÁI DUY. Mảnh vỡ : Tập truyện ngắn / Ái Duy. - H. : Nxb. Hà Nội, 2013. - 196tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M107V

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037896

4/. AN HUY. Người sót lại của chợ tình : Bút ký - Phóng sự / An Huy. - H. : Lao động, 2012. - 102tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.922803/NG558-S

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037934

5/. BẠCH SẮC HƯƠNG KIÊN. Tình yêu Cappuccino / Bạch Sắc Hương Kiên. - H. : Hồng Đức, 2013. - 375tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.1/T312Y

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038033

6/. BORN. 7 ngày để nói Anh yêu em / Born. - H. : Văn học, 2013. - 347tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/B112N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037952

7/. BÙI CẨM LINH. Mãi yêu nhé / Bùi Cẩm Linh, Dung Keil, Hàn Anh Trinh.... - H. : Văn học, 2013. - 239tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/M103Y

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037796

8/. BÙI THỊ SƠN. Tình Internet : Thơ / Bùi Thị Sơn. - H. : Văn học, 2013. - 123tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.9221/T312-I

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037786

9/. BÙI THIÊN AN. Truyện truyền kỳ - kỳ án Trung Quốc / Bùi Thiên An dịch. - H. : Thời đại, 2012

Ký hiệu môn loại: 895.1/TR527T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037966

10/. BÙI VĂN VƯỢNG. Chùa Hương - cõi phật - nguồn thơ / Bùi Văn Vượng, Lê Thanh Bình tuyển chọn. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng ; Trung tâm Văn hóa Tràng An, 2011. - 153tr. ; 15cm

Ký hiệu môn loại: 895.9221/CH501H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037783

11/. CẨM TÚ. Chuyện tình trên xe bus / Cẩm Tú. - H. : Thanh niên, 2011. - 277tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH527T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037908

12/. CHÂU GIANG. Hàn gắn tính yêu / Châu Giang bs. - H. : Hồng Đức, 2013. - 223tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/H105G

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037915

13/. CHÂU GIANG. Mãi mãi như thế nhé / Châu Giang. - H. : Hồng Đức, 2013. - 223tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M103M

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037905

14/. CHÂU GIANG. Nếm vị khôn ngoan / Châu Giang cb. - H. : Hồng Đức, 2013. - 223tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/N253V

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037914

15/. CHÂU GIANG. Những lời từ trái tim / Châu Giang biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2013. - 222tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH556L

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037990

16/. CHÂU GIANG. Tất cả là cuộc sống / Châu Giang. - H. : Hồng Đức, 2013. - 223tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/T124C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037817

17/. CHI BIN. Cao thủ học đường / Chi Bin. - H. : Văn học, 2013. - 411tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C108T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037784

18/. CHI CHAN. Biết yêu...Những cảm xúc ngọt lịm từ trái tim yêu / Chi Chan, Leng Keng, Quỳnh Thi. - H. : Văn học, 2013. - 263tr. + 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/B308Y

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037766

19/. Cơn bão lòng : Tập truyện ngắn thế giới / Dili dịch. - H. : Thời đại, 2013. - 220tr ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 808.8/C464B

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037834

20/. Cứ an nhiên mà yêu / Mộc Anh, Anh Cú. Tùng Châu.... - H. : Văn học ; Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2013. - 220tr ; 21cm

Ban Biên tập trung tâm VHNN Đông Tây chọn lọc từ diendan.dongtay.vn

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C550A

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037892

21/. DIỆP TỬ. Dùng cả đời để quên / Diệp Tử. - H. : Văn học ; Công ty cổ phần sách Văn Việt, 2013. - 478tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.1/D513C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037854

22/. DƯƠNG DƯƠNG. Nguyên Hồng tuyển tập / Dương Dương soạn. - H. : Văn học, 2012. - 310tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/NG527H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037948

23/. DƯƠNG HÀN LINH. Anh yêu em, 1m45 ạ / Dương Hàn Linh. - H. : Văn học, 2013. - 353tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/A107Y

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037857

24/. DƯƠNG LINH. Hoa mong manh / Dương Linh. - H. : Văn học, 2013. - 422tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/H401M

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037801

25/. DƯƠNG THIÊN LÝ. Nước mắt đắng : Tiểu thuyết / Dương Thiên Lý. - H. : Văn học, 2013. - 250tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/N557M

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037890

26/. ĐẶNG ĐÌNH LIÊM. Màn kịch hoàn hảo / Đặng Đình Liêm. - H. : Văn học, 2013. - 275tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M105K

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037945

27/. ĐẶNG HỒNG QUANG. Biệt thự hoa cẩm chướng : Tập truyện ngắn / Đặng Hồng Quang. - H. : Thanh niên, 2013. - 176tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/B308T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037927

28/. ĐÌNH HÙNG. Con cút trụi lông : Truyện ngắn / Đình Hùng. - H. : Văn học, 2011. - 175tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C430C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037777

29/. ĐÌNH THỊ THU HẰNG. Con mèo cầu hôn và chiếc quần không khóa / Đình Thị Thu Hằng. - H. : Văn học, 2012. - 203tr. ; 21cm. - (Các tác phẩm chung khảo cuộc thi: nhật ký mùa hạ 2011-2012)

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C430M

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038030

30/. ĐỊNH THỊ HỢP. Tiếng lòng : Thơ song ngữ Việt - Mông / Định Thị Hợp hội viên Hội VHNT Thanh Sơn. - H. : Hội Nhà văn, 2013. - 119tr. ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 895.9221/T306L

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038025

31/. ĐOÀN LƯ. Ảo thuật gia của sự hồi sinh : Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng / Đoàn Lư. - H. : Dân trí, 2012. - 358tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/A108T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037808

32/. ĐỖ KIM CUÔNG. Lỗi hẹn với Sêpôn : Tiểu thuyết / Đỗ Kim Cuông. - H. : Hội Nhà văn, 2013. - 197tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/L452H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037987

33/. ĐỖ KIM CUÔNG. Phòng tuyến sông Bồ : Tiểu thuyết / Đỗ Kim Cuông. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Hội Nhà văn, 2012. - 509tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/PH431T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037840

34/. ĐỖ PHẤN. Con mắt rỗng : Tiểu thuyết / Đỗ Phấn. - H. : Văn học, 2012. - 300tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C430M

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037976

35/. ĐỒNG VĂN TUYẾN. Hi vọng : Tiểu thuyết giả tưởng / Đồng Văn Tuyến. - H. : Lao động ; Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2012. - 548tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/H300V

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037922

36/. Đường quê xứ Bắc : Tập truyện. - H. : Dân trí, 2013. - 242tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ561Q

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037818

37/. GIA DŨNG. Bài ca Đồng Lộc = Ballads of Đong Loc / Soạn giả Gia Dũng. - H. : Văn học, 2013. - 213tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9221/B103C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037799

38/. HÀ QUỲNH. Mặt nạ tử thần đỏ / Hà Quỳnh tuyển dịch. - H. : Văn học, 2012. - 219tr. ; 21cm. - (Truyện kinh dị thế giới chọn lọc)

Ký hiệu môn loại: 808.8/M118N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038035

39/. HOÀNG CHÍNH. Thư tình viết muộn : Truyện dài / Hoàng Chính. - H. : Hội Nhà văn, 2012. - 219tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/TH550T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038026

40/. HOÀNG MINH TƯỜNG. Ngôi nhà ma : Truyện ngắn tuyển chọn / Hoàng Minh Tường. - H. : Văn học, 2013. - 258tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG452N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037859

41/. HOÀNG MY. Sau chủ nhật là thứ 2 : Tập truyện ngắn / Hoàng My. - H. : Văn học, 2013. - 260tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/S-111C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037802

42/. HOÀNG TÚ. Thằng Gay lột xác / Hoàng Tú. - H. : Văn học, 2013. - 146tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/TH116G

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038015

43/. HỒ BẤT KHUẤT. Đường về : Tiểu thuyết / Hồ Bất Khuất. - H. : Nxb. Thông tin và Truyền thông, 2012. - 502tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ561V

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037951

44/. HỒ THỦY GIANG. Không phải là ảo ảnh : Tập truyện ngắn / Hồ Thủy Giang. - H. : Văn học, 2013. - 279tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/KH455P

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037988

45/. HUIZ.N.. Truyện kỳ lạ ở phố Bích Câu năm 2010 : Truyện hoang viễn tưởng / N.Huiz. - H. : Nxb. Hà Nội, 2010. - 223tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/TR527K

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037828

46/. HUY SANH. Chuyện kể ở làng La : Truyện ngắn / Huy Sanh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2013. - 151tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH527K

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037916

47/. HỮU ĐẠT. Miền thương nhớ : Tiểu thuyết / Hữu Đạt. - H. : Dân trí, 2013. - 367tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M305T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037994

48/. HỮU GIỚI. Những vần thơ về Thư viện / Hữu Giới. - H. : Hội Nhà văn, 2013. - 155tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9221/NH556V

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037950

49/. KHẮC TUẾ. Tổng tư lệnh với văn nghệ sĩ : Những kỷ niệm của các văn nghệ sĩ với đại tướng Võ Nguyên Giáp / Khắc Tuế. - H. : Lao động, 2013. - 170tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.9228/T455T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037825

50/. KHIẾU QUANG BẢO. Phụ nữ nhìn từ tứ phía : Tùy bút ký / Khiếu Quang Bảo. - H. : Văn học, 2013. - 271tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.922803/PH500N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038036

51/. KHIẾU QUANG BÌNH. 5 ngày để yêu : Tập bút ký / Khiếu Quang Bình. - H. : Văn học, 2013. - 303tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.922803/N114N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037968

52/. KHÚC HÀ LINH. Người đi tìm báu vật / Khúc Hà Linh. - H. : Thông Tấn, 2013. - 133tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG558Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037839

53/. KHÚC HÀ LINH. Tự lực văn đoàn - ánh sao trên bầu trời văn học / Khúc Hà Linh. - H. : Văn học, 212tr.. - 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92209/T550L

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037946

54/. KIỀU VI AN. Hạnh phúc ma thuật : Tiểu thuyết / Kiều Vi An; Hoàng Quyên dịch. - H. : Phụ nữ, 2012. - 385tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.1/H107P

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037823

55/. KRON, ALEKSANDR. Thao thức / Kron, Aleksandr ; Hoàng Hữu Phê dịch. - H. : Lao động ; Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, 2013. - 954tr. ; 22cm. - (Dịch từ nguyên bản tiếng Nga)

Ký hiệu môn loại: 891.7/TH108T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037755

56/. LÂM PHƯƠNG LAM. Ai dắt em đi qua nỗi đau? / Lâm Phương Lam. - H. : Văn học, 2013. - 331tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/A103D

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037861

57/. LÊ ANH HOÀI. Chinh phục : Tập truyện ngắn / Lê Anh Hoài. - H. : Thời đại, 2013. - 207tr. ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH312P

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037961

58/. LÊ LỰU. Hai nhà : Tiểu thuyết / Lê Lựu. - H. : Thanh niên, 2013. - 243tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.922334/H103N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038000

59/. LÊ THÁI DŨNG. Lý Chiêu Hoàng - Mấy dòng thi cảm / Lê Thái Dũng. - H. : Văn hóa Thông tin, 2013. - 63tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.9221/L600C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037955

60/. LÊ THANH BÌNH. Tìm hiểu văn học thế giới và Việt Nam : Danh cho học sinh phổ thông, sinh viên khối D và C / Lê Thanh Bình cb ; Nguyễn Hương Giang. - H. : Dân trí, 2013. - 246tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 808.8/T310H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037947

61/. LÊ THỊ HIỆU. Đường vắng : Tiểu thuyết / Lê Thị Hiệu. - H. : Hội Nhà văn, 2013. - 291tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ561V

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037932

62/. LÊ XUÂN BÌNH. Một lần cúi, một lần thương / Lê Xuân Bình. - H. : Văn học, 2013. - 261tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Nhiều tác giả

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M458L

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037788

63/. LÊ XUÂN ĐỨC. Nhật ký trong tù và lời bình / Lê Xuân Đức. - H. : Văn học, 2013. - 298tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.1/NH124K

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037885

64/. LI NI THÔNG MINH. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi / Li Ni thông minh. - H. : Văn học, 2013. - 351tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH100N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037812

65/. LINH LÊ. Người tình Sài Gòn : Tiểu thuyết / Linh Lê. - H. : Hội Nhà văn, 2013. - 202tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG558T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037889

66/. LONDON, JACK. Nanh trắng / Jack London ; Bảo Hưng, Trung Dũng dịch. - H. : Văn học, 2016. - 267tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 813/N107T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037804

67/. LONDON, JACK. Tiếng gọi của hoang dã / Jack London ; Lâm Hoài, Võ Quang dịch. - H. : Văn học, 2016. - 159tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 813/T306G

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037803

68/. LỖ TẤN. AQ chính truyện : Tuyển tập truyện ngắn Lỗ Tấn / Lỗ Tấn; Trương Chính dịch. - H. : Văn học, 2012. - 358tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.1/A100Q

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037809

69/. LƯ GIANG. Trái tim người lính trận : Hồi ký / Trung Tướng Lư Giang ; Phùng Văn Khai Bs. - H. : Hội Nhà Văn, 2013. - 414tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.922803/TR103T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037754

70/. LƯƠNG ĐÀO. Tháp tình yêu siêu thần bí / Lương Đào; Hà Linh dịch. - H. : Văn học, 2012. - 346tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.1/TH109T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037900

71/. LƯƠNG HIỀN. Vĩnh biệt tình yêu : Tiểu thuyết / Lương Hiền. - H. : Thanh niên, 2013. - 259tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/V312B

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037901

72/. LƯƠNG VĂN. Kiêu hãnh sống : Tiểu thuyết / Lương Văn. - H. : Hội Nhà văn, 2012. - 483tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/K309H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037985

73/. LƯU QUANG MINH. Thực hay mơ : Tập truyện ngắn / Lưu Quang Minh. - H. : Văn học, 2013. - 266tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/TH552H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037888

74/. LÝ HOÀI XUÂN. Hồ Chí Minh nguồn cảm xúc không bao giờ cạn : Bình thơ Bác Hồ và thơ của các nhà thơ viết về Bác / Lý Hoài Xuân. - H. : Văn học, 2013. - 70tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.9221/H450C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037953

75/. LÝ KHẮC CUNG. Chuyện chợ giời / Lý Khắc Cung. - H. : Lao động ; Trung tâm văn hóa Tràng An, 2013. - 159tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH527C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037822

76/. LYNK BOO. Chiếc ôm từ vệt gió quỷ / Lynk Boo. - H. : Văn học, 2013. - 430tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH303-Ô

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037943

77/. LYNK BOO. Giọt nắng trong tim / Lynk Boo, Lida Du, Đặng Hằng. - H. : Văn học, 2013. - 239tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/GI-435N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037795

78/. MAI THỤC. Những chuyện tình lịch sử / Mai Thục. - H. : Phụ nữ, 2011. - 75tr. ; 16cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/NH556C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037782

79/. MẶC NGÂN. Thiên trương nhục cốt đầu / Mặc Ngân. - H. : Văn học, 2013. - 443tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.1/TH305T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037785

80/. MỄ MỄ LẠP. Viên thuốc ma thuật của tình yêu / Mễ Mễ Lạp; Thảo Giang dịch. - H. : Văn học, 2012. - 371tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.1/V305T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037884

81/. MINH NGUYỆT. Nỗi nhớ mang tên em : Tập truyện ngắn tình yêu / Minh Nguyệt tuyển. - H. : Thanh niên, 2012. - 223tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/N452N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037949

82/. MINH NGUYỆT THÍNH PHONG. Này, chớ làm loạn / Minh Nguyệt Thính Phong ; Đặng Thị Vân Anh dịch. - H. : Văn học ; Công ty cổ phẩn Văn Việt, 2013. - 511tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.1/N112C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037761

83/. MINH PHÚC. Mong nắng cho quê : Thơ / Minh Phúc. - H. : Văn học, 2013. - 126tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92214/M431N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038008

84/. MINH PHƯƠNG. Bé đọc sách / Minh Phương, Hà Anh. - H. : Thời đại, 2013. - 22tr ; 17cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/B200Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037882

85/. MINH PHƯƠNG. Chú lợn con xấu xí / Minh Phương, Hà Anh. - H. : Thời đại, 2013. - 22tr ; 17cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH500L

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037881

86/. MINH PHƯƠNG. Cuộc sống làng quê / Minh Phương, Hà Anh. - H. : Thời đại, 2013. - 22tr ; 17cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C514-S

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037869

87/. MINH PHƯƠNG. Gấu và thỏ / Minh Phương, Hà Anh. - H. : Thời đại, 2013. - 22tr ; 17cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/G125V

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037873

88/. MINH PHƯƠNG. Khu vườn của thỏ / Minh Phương, Hà Anh. - H. : Thời đại, 2013. - 22tr ; 17cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/KH500V

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037879

89/. MINH PHƯƠNG. Món quà của bé / Minh Phương, Hà Anh. - H. : Thời đại, 2013. - 24tr ; 17cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M430Q

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037868

90/. MÔ HẠ. Nửa viên kẹo ngọt ngào đến đau thương : Tiểu thuyết / Mô Hạ ; Hải Yến dịch. - H. : Văn học, 2013. - 359tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.1/N551V

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037971

91/. MỘC ANH. Nghiêng nghiên nụ cười : Tuyển tập truyện ngắn hay / Mộc Anh. - H. : Văn học, 2013. - 215tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NGH306N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037969

92/. NGÔ XUÂN LỘC. Những nẻo đường mưu sinh : Phóng sự xã hội / Ngô Xuân Lộc. - H. : Lao động, 2013. - 275tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.922803/NH556N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037956

93/. NGUYỄN CHÍ TÌNH. Có một mùa Hoa Phượng : Tiểu thuyết / Nguyễn Chí Tình. - H. : Thanh niên, 2013. - 307tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C400M

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038027

94/. NGUYỄN DUY HỢP. Hoàng phi Nguyễn Thị Kim : Tiểu thuyết dã sử / Nguyễn Duy Hợp, Phạm Thuận Thành. - H. : Văn học, 2013. - 159tr. ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/H407P

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037997

95/. NGUYỄN DUY THẮNG. Tìm lại cỏ may : Thơ tuyển chọn / Nguyễn Duy Thắng. - H. : Văn học, 2013. - 279tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.9221/T310L

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037913

96/. NGUYỄN ĐĂNG AN. Người đàn bà nghịch cát : Tập truyện ngắn / Nguyễn Đăng An. - H. : Hội Nhà văn, 2013. - 192tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG558Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038019

97/. NGUYỄN ĐÌNH THI. Cái tết của mèo con / Nguyễn Đình Thi, Phạm Hổ, Vũ Tú Nam. - H. : Văn học, 2013. - 274tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Nhiều tác giả

Ký hiệu môn loại: 895.9223/C103T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038038

98/. NGUYỄN ĐÌNH TÚ. Trong tù ngoài tội : Những ám ảnh ngoài văn chương / Nguyễn Đình Tú. - H. : Văn học, 2012. - 219tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.922803/TR431T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037920

99/. NGUYỄN HIỆP. Mùi chồng và những truyện ngắn khác : Tiểu thuyết / Nguyễn Hiệp. - H. : Văn học, 2013. - 247tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M510C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038021

100/. NGUYỄN HIẾU. Bảy nàng Bạch Tuyết và chú Lùn / Nguyễn Hiếu. - H. : Văn học, 2013. - 229tr. ; 21cm. - (Tủ sách tác phẩm mới)

Ký hiệu môn loại: 895.92234/B112N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037925

101/. NGUYỄN MON. Ngày hôm qua đã từng / Nguyễn Mon. - H. : Văn học, 2012. - 510tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/NG112H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037794

102/. NGUYỄN NGA. Bài học của lợn con / Nguyễn Nga. - H. : Dân trí, 2012. - 30tr ; 15cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/B103H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037865

103/. NGUYỄN NGA. Cuộc thi giữa voi và trâu rừng / Nguyễn Nga. - H. : Dân trí, 2012. - 30tr ; 15cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C514T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037877

104/. NGUYỄN NGA. Kiến mập và kiến còm / Nguyễn Nga. - H. : Dân trí, 2012. - 30tr ; 15cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/K305M

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037870

105/. NGUYỄN NGỌC CHỤ. Dưới bóng : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Chụ. - H. : Lao động, 2012. - 174tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/D558B

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037930

106/. NGUYỄN NGỌC THẠCH. Chuyển giới : Tự truyện của Ngọc / Nguyễn Ngọc Thạch. - H. : Văn học, 2013. - 326tr ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH527G

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037810

107/. NGUYỄN NGỌC THẠCH. Lòng dạ đàn bà / Nguyễn Ngọc Thạch. - H. : Văn học, 2013. - 283tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/L431D

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037843

108/. NGUYỄN PHAN HÁCH. Mê cung : Tiểu thuyết / Nguyễn Phan Hách. - H. : Dân trí, 2013

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M250C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037820

109/. NGUYỄN PHAN HÁCH. Thị xã và anh lính : Tập truyện / Nguyễn Phan Hách. - H. : Dân trí, 2013. - 230tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/TH300X

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037935

110/. NGUYỄN PHAN HÁCH. Vườn mai : Tập truyện vừa / Nguyễn Phan Hách. - H. : Dân trí, 2013. - 265tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/V560M

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037814

111/. NGUYỄN QUYẾT CHIẾN. Nẻo đường chiến tranh : Trích nhận ký / Nguyễn Quyết Chiến. - H. : Thanh niên, 2013. - 251tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/N205Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038039

112/. NGUYỄN THÁI SƠN. Con đường mờ sương : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thái Sơn. - H. : Hội Nhà văn, 2012. - 251tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C430Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038037

113/. NGUYỄN THANH CẢI. Nơi đất trời gặp nhau : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thanh Cải. - H. : Thanh niên, 2011. - 178tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/N462Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037771

114/. NGUYỄN THANH CẢI. Thành Hoàng Phiêu Bạt : Tập truyện / Nguyễn Thanh Cải. - H. : Văn học, 2012. - 186tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/TH107H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037967

115/. NGUYỄN THẾ HÙNG. Khu độc thân : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thế Hùng. - H. : Thời đại, 2013. - 217tr. ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/KH500Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037996

116/. NGUYỄN THỊ CẨM CHÂU. Nguy hiểm cận kề : Tập truyện ngắn hình sự, tình yêu / Nguyễn Thị Cẩm Châu. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2012. - 261tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG523H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037860

117/. NGUYỄN THÙY ANH. Truyện cười song ngữ Anh Việt / Nguyễn Thùy Anh sưu tầm tuyển dịch. - H. : Văn hóa - Thông tin, 2012. - 238tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 808/TR527C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037974

118/. NGUYỄN VĂN HỌC. Cao bay xa chạy : Tiểu thuyết / Nguyễn Văn Học. - H. : Nxb. Hà Nội, 2010. - 218tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C108B

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037776

119/. NGUYỆT TÚ. Chị Lê Thị Riêng : Truyện kí / Nguyệt Tú. - In lần thứ 4. - Gia Lai : Hồng Bàng, 2013. - 89tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.922803/CH300L

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037849

120/. NHÂN GIAN TIỂU KHẢ. Cám ơn anh, khiến em yêu Bắc Kinh mùa đông này : Tiểu thuyết / Nhân gian Tiểu Khả : Hoàng Mai Hương dịch. - H. : Hội Nhà văn ; Công ty cổ phần sách Văn Việt, 2012. - 450tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.1/C104-Ơ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038013

121/. PHẠM DUY NGHĨA. Cô gái xuống ga Vĩnh Yên : Tập truyện ngắn / Phạm Duy Nghĩa. - H. : Thời đại, 2013. - 252tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C450G

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037845

122/. PHẠM MINH THẢO. Tơ hồng của Nguyệt lão : Truyện ngắn / Phạm Minh Thảo. - H. : Dân trí, 2013. - 178tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/T460H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037937

123/. PHẠM THUẬN THÀNH. Khí phách Đại Việt / Phạm Thuận Thành. - H. : Dân trí, 2013. - 221tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/KH300P

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037907

124/. PHẠM VIỆT LONG. Bê trọc. - H. : Dân trí

T.3 : Tới ngày toàn thắng. - 2013. - 366tr.

Ký hiệu môn loại: 895.922334/B250T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037938

125/. PHẠM VIỆT LONG. Bê trọc. - H. : Dân trí

T.1 : Vượt Trường Sơn - Ở căn cứ. - 2013. - 258tr.

Ký hiệu môn loại: 895.92234/B250T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037959

126/. PHẠM XUÂN ĐẢO. Vụ án viên đạn lạc / Phạm Xuân Đảo. - H. : Văn học, 2013. - 278tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/V500A

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037939

127/. PHAN THƯ HIỀN. Giai thoại Nguyễn Du và những mối tình dang dở / Phan Thư Hiền, Nguyễn Thị Thân. - H. : Hồng Đức, 2012. - 183tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.922802/GI-103T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037898

128/. PHỈ NGÃ TƯ TỒN. Gấm rách : Tiểu thuyết / Phỉ Ngã Tư Tồn ; Keichan dịch. - H. : Văn học ; Công ty cổ phần sách Văn Việt, 2013. - 339tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.1/G120R

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037995

129/. PHONG LÊ. Định vị văn chương Việt / Phong Lê. - H. : Thông tin và truyền thông, 2013. - 243tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92209/Đ312V

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037895

130/. PHÙNG TƯỜNG. Chuyện của Cá rô ron / Phùng Tường, Trần Mai. - H. : Dân trí, 2012. - 30tr ; 15cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH527C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037880

131/. QUANG VINH. Vết Cắt ; Vùng mơ / Quang Vinh. - H. : Lao động, 2013. - 193tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/V258C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037824

132/. QUÝ THỂ. Truyện ngắn hay : Những truyện ngắn được giải / Quý thể. - H. : Nxb. Hà Nội, 2010. - 267tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/TR527N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037767

133/. SAO BĂNG. Bản Sonate trái tim / Sao Băng, Linhthuylinh89, Yên Mã Sơn. - H. : Văn học ; Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2012. - 212tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/B105-S

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038007

134/. SLIPENTRUC, VICTOR. Cứu tinh vũ trụ : Tiểu thuyết giả tưởng / Victor Slipentruc ; Quỳnh Hương dịch ; Đoàn Tử Huyết hiệu đính. - H. : Lao động ; Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, 2013. - 652tr. ; 21cm. - (Dịch từ nguyên bản tiếng Nga)

Ký hiệu môn loại: 891.7/C566T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037756

135/. STUART, ANNE. Thiên thần sám hối / Anne Stuart ; Dương Hậu dịch. - H. : Văn học, 2012. - 311tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 813/TH305T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037797

136/. SƯƠNG NGUYỆT MINH. Truyện ngắn 5 tác giả nữ / Sương Nguyệt Minh tuyển chọn. - H. : Thời đại, 2011. - 422tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Nhiều tác giả

Ký hiệu môn loại: 895.92234/TR527N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037762

137/. TÂM VĂN. Cớ sao mãi yêu em : Tiểu thuyết / Tâm Văn ; Ying Li dịch. - H. : Văn học ; Công ty cổ phần Văn Việt, 2012. - 513tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.1/C460-S

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037986

138/. TÂN LINH. Có lẽ mùa xuân có lý riêng : Thơ / Tân Linh. - H. : Hội Nhà văn, 2013. - 141tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9221/C400L

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038014

139/. THẠCH LAM. Hà Nội 36 phố phường : Tuyến tập bút ký, phóng sự / Thạch Lam. - H. : Văn học, 2012. - 149tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.922803/H100N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037975

140/. THẠCH LAM. Truyện ngắn lãng mạn đặc sắc : Tập truyện ngắn / Thạch Lam. - H. : Dân trí, 2012. - 199tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/TR527N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037973

141/. THANH HOA. Tham thì thâm : Tập truyện / Thanh Hoa. - H. : Dân trí, 2013. - 189tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/TH104T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038004

142/. THIÊN HƯƠNG. Lời tâm huyết / Thiên Hương. - H. : Thời đại, 2012. - 135tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.9221/L462T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037944

143/. THOMAS, SHERRY. Giao ước định mệnh / Sherry Thomas; Lộc Diệu Linh dịch. - H. : Văn học, 2011. - 439tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 813/GI-108Ư

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037811

144/. TỊCH QUYÊN. Yêu em không cần quá cuồng si / Tịch Quyên; Nguyễn Thụy Trà Mi dịch. - H. : Văn học ; Công ty Cổ phần sách Văn Việt, 2013. - 302tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.1/Y606E

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037844

145/. TIỂU HÀI TỬ NGƯƠI TỚI ĐÂY. Anh hận anh yêu em / Tiểu Hài Tử ngươi tới đây; Đỗ Mai Dung dịch. - H. : Văn học, 2013. - 487tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.1/A107H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037899

146/. TÔ ĐỨC CHIÊU. Đom đóm bay lên trời : Tập truyện ngắn / Tô Đức Chiêu. - H. : Thanh niên, 2013. - 218tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ429Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037931

147/. TRẦN CHIỂU. Người đàn bà đuổi gió : Tiểu thuyết / Trần Chiểu. - H. : Dân trí, 2012. - 218tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG558Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038029

148/. TRẦN NGỌC DƯƠNG. Sơn nữ Tâm Trĩ Nguyên : Tiểu thuyết / Trần Ngọc Dương. - H. : Văn học, 2013. - 218tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/S-464N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037883

149/. TRẦN QUANG NGHIỆP. Cây bút truyện ngắn xuất sắc Nam bộ đầu thế kỷ XX / Trần Quang Nghiệp ; Trần Văn Trọng sưu tầm biên soạn. - H. : Văn học, 2013. - 255tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C126B

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037793

150/. TRỌNG PHIÊN. Biệt thự hoa phong lan / Trọng Phiên. - H. : Lao động, 2013. - 179tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/B308T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037910

151/. TRÔIEPÔNXKI, G. Con Bim trắng trắng tai đen / G. Trôiepônxki : Tuân Nguyễn, Trần Thư dịch. - H. : Văn học, 2012. - 300tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 891.7/C430B

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037962

152/. TRUNG TRUNG ĐỈNH. Lính trận : Tiểu thuyết / Trung Trung Đỉnh. - Gia Lai : Hồng Bàng, 2013. - 267tr. ; 20cm. - (Giải thưởng văn học Asean năm 2012)

Ký hiệu môn loại: 895.92234/L312T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038022

153/. Truyện ngắn hay 2012 / Nguyễn Thanh Bình tuyển. - H. : Thanh niên, 2012. - 243tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/TR527N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037836

154/. TRƯƠNG THỊ THU HƯỜNG. Chiếc gương hình tam giác : Tập truyện ngắn / Trương Thị Thu Hường. - H. : Văn học, 2013. - 222tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH303G

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037787

155/. TÙNG ƯNG. Lửa thiên rừng hạnh / Tùng Ưng ; Nguyễn Hải Bằng dịch. - H. : Văn học, 2012. - 478tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.1/L551T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037753

156/. VĂN PHAN. Đêm định mệnh : Tiểu thuyết / Văn Phan. - H. : Công an nhân dân, 2013. - 318tr ; 19cm

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký đề tài "Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống" (2007-2010)

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ253Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037813

157/. VÂN GIANG. Mưa rơi trên sông : Tùy bút / Vân Giang. - H. : Văn học, 2013. - 239tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.922803/M551R

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037760

158/. VÕ THỊ XUÂN HÀ. Chân trời ửng hồng : Tập truyện ngắn / Võ Thị Xuân Hà. - H. : Thời đại, 2013. - 295tr ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH121T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037833

159/. VÕ THỊ XUÂN HÀ. Chiếc hộp gia bảo : Tập truyện dài / Võ Thị Xuân Hà. - In lần thứ tư. - H. : Văn hóa thông tin, 2010. - 175tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.922334/CH303H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037778

160/. VÕ THỊ XUÂN HÒA. Ăn trái đào hái hoa hồng đào : Tập truyện ngắn / Võ Thị Xuân Hòa. - H. : Hội Nhà văn, 2011. - 186tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/A115T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037772

161/. VŨ ĐẢM. Đổ tiếng chuông chùa : Tập truyện ngắn / Vũ Đảm. - H. : Thanh niên, 2013. - 146tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ450T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037972

162/. VŨ NGỌC TIẾN. Sóng hận sông Lô : Tiểu thuyết lịch sử / Vũ Ngọc Tiến. - H. : Hội Nhà văn, 2013. - 347tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/S-431H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038032

163/. VŨ THỊ MINH NGỌC. Điều kỳ diệu của bé / Vũ Thị Minh Ngọc. - H. : Dân trí, 2012. - 26tr ; 15cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ309K

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037874

164/. VŨ THỊ MINH NGỌC. Sâu con không vâng lời mẹ / Vũ Thị Ngọc Minh. - H. : Dân trí, 2012. - 30tr ; 15cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/S-125C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037875

165/. VŨ THỊ NGỌC MINH. Bài học đầu tiên của bọ ngựa / Vũ Thị Ngọc Minh. - H. : Dân trí, 2012. - 30tr ; 15cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/B103H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037866

166/. VŨ THỊ NGỌC MINH. Nhện con học chữ / Vũ Thị Ngọc Minh. - H. : Dân trí, 2012. - 30tr ; 15cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH254C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037871

167/. VŨ XUÂN TỬU. Lên cổng trời : Tập truyện ngắn / Vũ Xuân Tửu. - H. : Thanh niên, 2013. - 199tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/L254C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038016

168/. VƯƠNG TÂM. Gió thổi khúc tình yêu : Chân dung văn nghệ sĩ / Vương Tâm. - H. : Văn học, 2013. - 313tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92209/GI-400T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038001

169/. XUÂN HỒNG. Trong lốc xoáy vàng : Tiểu thuyết / Xuân Hồng. - H. : Hồng Đức, 2013. - 343tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/TR431L

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037842

170/. Y BAN. Hoa gạo rụng : Tập truyện ngắn / Y Ban. - H. : Thời đại, 2013. - 178tr. ; 20cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/H401G

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037923

171/. Yêu là anh. - H. : Văn học, 2013. - 256tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Nhiều tác giả

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Y606L

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037758

LỊCH SỬ

1/. Các di tích lịch sử - văn hóa tín ngưỡng nổi tiếng ở Việt Nam. - H. : Lao động, 2013. - 201tr ; 21cm. - (Tủ sách "Việt Nam - Đất nước, con người")

Ký hiệu môn loại: 959.7/C101D

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037897

2/. Các đại công thần trong lịch sử Việt Nam / Nhóm Trí thức Việt biên soạn. - H. : Lao động, 2013. - 215tr ; 21cm. - (Tủ sách "Việt Nam - Đất nước, con người")

Ký hiệu môn loại: 959.7/C101Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037850

3/. CHU TRỌNG HUYẾN. Nguyễn Huệ với Phượng Hoàng Trung Đô / Chu Trọng Huyến. - Gia Lai : Hồng Bàng, 2012. - 159tr. ; 20cm

Tóm tắt: Mối quan hệ giữa Nghệ An với đất Tây Sơn qua một số sự kiện lịch sử, trong công cuộc khởi nghĩa của nhà Tây Sơn....

Ký hiệu môn loại: 959.7028/NG527H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038040

4/. ĐÀO TAM ĐỈNH. Xứ Nghệ với Hoàng đế Quang Trung / Đào Tam Đỉnh, Hoàng Xuân Hãn, Thái Huy Bích. - H. : Văn học, 2013. - 270tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Thư viện tỉnh Nghệ An, câu lạc bộ hán nôm

Tóm tắt: Tổng hợp khái quát mọi sự kiện liên quan đến Nguyễn Huệ - Quang Trung và thời đại Tây Sơn, đặc biệt những dấu tích quan trọng, phát hiện mới về tư liệu các sự kiện, các nhân vật liên quan đến Hoàng đế Quang Trung và triều Tây Sơn còn lưu giữ trên đất Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ký hiệu môn loại: 959.7028/X550N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038010

5/. ĐỖ VĂN PHÚ. Một người "con tinh thần" của Bác Hồ / Đỗ Văn Phú. - H. : Lao động, 2013. - 199tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 959.704/M458N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037904

6/. GIA TUẤN. Danh nhân đất Việt / Gia Tuấn tuyển chọn. - H. : Văn học, 2013. - 210tr. ; 21cm

Tóm tắt: Nói về cuộc đời và sự nghiệp của 24 danh nhân đất việt như: Lê quý Đôn, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Cao Bá Quát....

Ký hiệu môn loại: 959.7/D107N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037791

7/. GIA TUẤN. Danh nhân thế giới / Gia Tuấn tuyển chọn. - H. : Văn học, 2013. - 227tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 920.009/D107N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037815

8/. HOÀNG GIAI. Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh : (Một số tư liệu mẫu chuyện về Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng VIệt Nam và thế giới) / Hoàng Giai sưu tầm, biên soạn. - In lần thứ ba có sửa chữa và bổ sung. - H. : Văn hóa thông tin, 2012. - 167tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Nhiều tác giả

Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết về Bác Hồ với các cháu thiếu niên nhi đồng và những lời dạy của Bác với các cháu thiếu nhi...

Ký hiệu môn loại: 959.707092/A103Y

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037779

9/. HỒ SĨ VỊNH. Danh nhân văn hóa Thăng Long - Hà Nội / GS, TS Hồ Sĩ Vịnh. - H. : Lao động, 2013. - 239tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu danh nhân văn hóa cơ sở lý luận thực tiễn; danh nhân văn hóa Thăng Long Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử....

Ký hiệu môn loại: 959.70092/D107N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037981

10/. Những bậc hiền nhân trong lịch sử Việt Nam / Nhóm tri thức việt bs. - H. : Lao động, 2013. - 205tr. ; 21cm. - (Tủ sách Việt Nam - đất nước, con người)

Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương bậc hiền nhân trong lịch sử Việt Nam như: Lưu Khánh Đàm; Lê Văn Thịnh, Phạm Công Trình, Nguyễn Bỉnh Khiêm....

Ký hiệu môn loại: 959.7/NH556B

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037924

11/. Những danh tướng trong lịch sử Việt Nam / Nhóm Trí thưc Việt biên soạn. - H. : Lao động, 2013. - 229tr ; 21cm. - (Tủ sách "Việt Nam - Đất nước, con người")

Ký hiệu môn loại: 959.7/NH556D

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037846

12/. Những liệt nữ trong lịch sử Việt Nam / Nhóm Trí thức Việt tuyển chọn. - H. : Lao động, 2013. - 198tr ; 21cm. - (Tủ sách "Việt Nam - Đất nước, con người)

Ký hiệu môn loại: 959.7/NH556L

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037887

13/. PHẠM TẤT LỢI. Tìm hiểu đất về nước Hà Lan / Phạm Tất Lợi, Đỗ Đình Văn, Phan Thị Huệ tổng hợp biên soạn. - H. : Văn hóa - Thông tin, 2013. - 162tr. ; 21cm. - (Bách khoa tri thức học sinh)

Tóm tắt: Giới thiệu chung về đất nước Hà Lan: địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hóa và con người Hà Lan

Ký hiệu môn loại: 914.92/T310H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038018

14/. PHAN HUY ĐÔNG. Giai thoại tổ nội - tổ ngoại của đại thi hào Nguyễn Du / Phan Huy Đông. - H. : Văn học, 2013

Tóm tắt: Nghiên cứu về nguồn gốc, quê hương của đại thi hào Nguyễn Du tại thôn Tảo Dương thuộc huyện Thanh Oai, Hà Nội. Một số giai thoại về tổ nội, tổ ngoại của đại thi hào Nguyễn Du

Ký hiệu môn loại: 929.09597/GI-103T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037800

15/. THANH THẢO. Trí tuệ của các danh nhân : Chính trị - Quân sự - Ngoại giao - Kinh doanh – Phá án - Thiên tài - Khoa học / Thanh Thảo sưu tầm. - H. : Hồng Đức, 2013. - 275tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 920/TR300T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037886

16/. TRẦN ĐÌNH BA. Những bãi tắm đẹp trên dải đất hình chữ S / Trần Đình Ba bs. - H. : Văn hóa Thông tin, 2012. - 179tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những khu du lịch nổi tiếng, danh lam thắng cảnh, bãi tắm như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An....

Ký hiệu môn loại: 915.97/NH556B

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.038031

17/. VŨ HỒNG AN. Giai thoại anh hùng đất Việt / Vũ Hồng An. - H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 238tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu về những anh hùng đất việt như: Cao Thắng, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Gia Châu....

Ký hiệu môn loại: 959.7/GI-103T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037773

 

Facebook zalo

Các tin đã đưa