THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 02 – 2018

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 2 – 2018

TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC

1/. Hành trình của Trần Đức Thảo - Hiện tượng học và chuyển giao văn hoá / Jean-Francois Courtine, Jocelyn Benoist, Michel Espagne...; Ch.b.: Jocelyn Benoist, Michel Espagne ; Bùi Văn Nam Sơn (Chủ trì dịch, h.đ., giới thiệu).... - H. : Đại học Sư phạm, 2016. - 857tr. ; 24cm. - (Nguyên bản tiếng Pháp: L'itinéraire de Tran Duc Thao)

Tóm tắt: Tuyển chọn các bài nghiên cứu của các học giả quốc tế về triết gia Trần Đức Thảo; giới thiệu tác phẩm quan trọng, nổi tiếng của giáo sư Trần Đức Thảo được xuất bản tại Pháp năm 1951 - Hiện tượng học và chủ nghĩa duy vật biện chứng

Ký hiệu môn loại: 181/H107T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007889

2/. Khai phá tiềm năng, nâng cao chỉ số can đảm (AQ) cho trẻ. - H. : Thời đại, 2010

Ký hiệu môn loại: 153/KH103P

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037738

3/. Khái lược lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam / Nguyễn Tài Đông (ch.b.), Nguyễn Tài Thư, Lê Thị Lan..... - H. : Đại học sư phạm, 2015. - 500tr. ; 24cm

Tóm tắt: Giai đoạn từ sơ sử đến khi giành được độc lập dân tộc ( từ thế kỉ VII TCN đến năm 938) ; Giai đoạn phục hưng ban đầu của tư tưởng - văn hóa dân tộc ( thế kỉ X - XV) ; Triết học Việt Nam thời kì khủng hoảng, cát cứ của các thế lực phong kiến....

Ký hiệu môn loại: 181/KH103L

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007888

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007786

4/. LÊ XUÂN. Giải thích mật mã đời người / Lệ Xuân biên dịch. - H. : Hồng Đức, 2012. - 559tr ; 24cm

Ký hiệu môn loại: 133/GI-103T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002583

 

5/. VĂN DÂN. Từ điển tra cứu tuổi theo ngũ hành và con giáp (1940-2020). - H. : Nxb. Từ điển bách khoa, 2013. - 271tr. ; 27cm

Tóm tắt: Phân loại ngũ hành; Bảng Hung Cát theo địa hình; Ngũ hành và cuộc sống

Ký hiệu môn loại: 133/T550Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002562

 

6/. VŨ VĂN BẰNG. Phong thủy và khoa học ứng dụng = H. : Sự kết hợp giữa phong thủy cổ truyền và khoa học hiện đại / Vũ Văn Bằng. - Lao động. - 2013 : Lao động. - 378tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 133/PH431T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037736

 

CHỦ NGHĨA VÔ THẦN, TÔN GIÁO

1/. ĐỨC HẠNH. Bức tranh nhân quả / Đức Hạnh biên soạn. - H. : Nxb. Đồng Nai, 2011. - 109tr ; 24cm

Ký hiệu môn loại: 294.3/B552T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002575

 

2/. NGUYỄN HỒNG DƯƠNG. Công giáo Việt Nam đối với phát triển bền vững đất nước : Lưu hành nội bộ / Nguyễn Hồng Dương. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 456tr. ; 21cm

Tóm tắt: Nghiên cứu 3 lĩnh vực đóng góp chủ yếu của Công giáo với phát triển bền vững đất nước đó là chính trị, văn hóa, xã hội

Ký hiệu môn loại: 230.09597/C455G

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039504

 

XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ

1/. ADLER, ALEXANDRE. Thế giới sẽ như thế nào vào năm 2020 / Alexandre Adler ; Bùi Quang Lung dịch. - H. : Công an nhân dân, 2011

Tóm tắt: Những bản báo cáo mật của CIA về tình hình thế giới năm vào 2020 với một nền toàn cầu hoá bất hạnh, với những mẫu thuẫn chính trị, phát triển kinh tế, cách mạng công nghệ và một kịch bản viễn tưởng: thế giới theo DAVOS, hoà bình kiểu Mỹ, một Califat mới và chu kì sợ hãi

Ký hiệu môn loại: 303.49/TH250G

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039498

 

2/. Bảo vật Quốc gia: Tập sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945-1946 / B.s.: Trần Việt Hoa, Nguyễn Minh Sơn, Vũ Thị Kim Hoa,.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017. - 244tr. : ảnh ; 29cm

ĐTTS ghi: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

Tóm tắt: Tập hợp 117 Sắc lệnh Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1945 - 1946, thể hiện chính sách, biện pháp của Chính phủ Lâm thời nhằm củng cố và xây dựng chính quyền, kinh tế, văn hoá, tổ chức Nhà nước... ngay sau khi Chính phủ ra mắt quốc dân đồng bào và là minh chứng về vai trò lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ký hiệu môn loại: 349.597/B108V

Số ĐKCB Kho Tra Cứu: TC.001340

 

3/. 70 năm đền ơn đáp nghĩa 1947-2017. - H. : Thông tấn, 2017. - 246tr. : ảnh ; 24cm

ĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu sự ra đời của ngày thương binh - liệt sĩ 27/7. 70 năm đền ơn đáp nghĩa và tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Những tấm gương nỗ lực vượt khó

Ký hiệu môn loại: 361.209597/B126M

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007872

 

4/. 70 năm tác phẩm đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh : Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia / Nguyễn Xuân Thắng, Lê Quốc Lý, Thào Xuân Sùng.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017. - 656tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Dân vận Trung ương. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề về hoàn cảnh ra đời, nội dung của tác phẩm Đời sống mới; giá trị lý luận, thực tiễn và sức lan toả của tác phẩm đối với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở nước ta hiện nay. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức phong trào xây dựng đời sống mới nhằm đẩy mạnh sự phát triển của đất nước

Ký hiệu môn loại: 307.709597/B126M

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007895

5/. 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam : 19/8/1945 - 19/8/2015 / Trần Bá Thiều, Lê Văn Đệ, Đặng Thái Giáp.... - H. : Công an nhân dân, 2015. - 250tr. : ảnh màu ; 38cm

ĐTTS ghi: Bộ Công an. Tổng cục Chính trị Công an nhân dân

Tóm tắt: Giới thiệu những tư liệu, hình ảnh lịch sử về sự quan tâm, chăm sóc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và nhà nước đối với Công an nhân dân. Quá trình 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 363.209597/B126M

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007879

6/. Bầy chim thiên nga / Nhật Minh. - H. : Văn học, 2013. - 95tr ; 27cm

Ký hiệu môn loại: 398.2/B126C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002555

7/. Biên giới trên đất liền trên biển Việt Nam - Trung Quốc / Vũ Dương Ninh (ch.b), Nguyễn Minh Tường, Nguyễn Hồng Thao.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 463tr. ; 24cm

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về đường biên giới hiện nay trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, văn hóa - tôn giáo. Biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc trong thời kì cổ đại. Quá trình hoạch định và phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Trung Quốc giữa chính phủ Pháp và triều đình nhà Thanh. Hiệp ước hoạch định biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc năm 1999. Công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Ký hiệu môn loại: 320.109597051/B305G

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007869

8/. BYMAN, DANIEL. Al Qaeda, nhà nước hồi giáo tự xưng (IS) và phong trào thánh chiến toàn cầu: những điều cần biết = H. : Sách tham khảo / Daniel Byman; Biên dịch và hiệu đính: Trọng Minh, Minh Thu, Tuấn Trung. - Chính trị Quốc gia - Sự thật. - 2017. - 480tr. ; 21cm

Tên sách tiếng Anh: Al Qaeda, the Islamic State, and the global jihadist movement: What everyone needs to know

Tóm tắt: Trình bày lịch sử ra đời, những kế hoạch và các vụ tấn công chính; chiến lược, chiến thuật, tư tưởng, ảnh hưởng, tổ chức và tuyển dụng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng; bạn và thù, bên ngoài tổ chức nòng cốt của Al Qaeda và hoạt động khủng bố

Ký hiệu môn loại: 363.320956/A101Q

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039532

9/. Cẩm nang sĩ tử. - H. : Hồng Đức, 2013. - 215tr. ; 24cm

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất, những kinh nghiệm cần thiết dành cho các bạn thi đại hoc, cao đẳng môn xã hội

Ký hiệu môn loại: 378/C121N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002489

10/. Chú lính chì dũng cảm / Nhật Minh dịch. - H. : Văn học, 2013. - 95tr ; 27cm

Ký hiệu môn loại: 398.2/CH500L

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002557

11/. Con đường tơ lụa trên biển cho thế kỷ XXI của Trung Quốc và đối sách của Việt Nam : Sách tham khảo / Nguyễn Vũ Tùng ch.b., Nguyễn Thái Giang, Lê Thùy Trang, Nguyễn Đăng Dương. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 255tr. : minh họa ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày nội dung, mục tiêu, ý đồ chiến lược của sáng kiến con đường tơ lụa trên biển thế kỷ XXI của Trung Quốc; triển khai con đường tơ lụa trên biển và phản ứng của các nước; đánh giá và đề xuất một số đối sách của Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 327.510597/C429Đ

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039529

12/. Công an nhân dân Việt Nam - Lịch sử biên niên (1954-1975) / B.s; Phạm Thanh Hải, Nguyễn Thị Nghĩa, Ma Thị Len.... - H. : Công an nhân dân, 2012. - 656tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Công an. Viện Lịch sử Công an

Tóm tắt: Ghi lại cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Ký hiệu môn loại: 363.209597/C455A

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039515

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044019

13/. Công an nhân dân Việt Nam - Lịch sử biên niên (1945-1954) : Lưu hành nội bộ / B.s: Tăng Văn Sỹ, Trương Thị Kim Huê, Phạm Thanh Hải. - H. : Công an nhân dân, 2012. - 312tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Công an. Viện Lịch sử Công an

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử xây dựng và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân Việt Nam qua các giai đoạn: đấu tranh cách mạng giành chính quyền (1930-1945); tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 và đấu tranh quyết liệt chống thù trong giặc ngoài (1945 - 1946); chuyển hướng tổ chức và hoạt động, bảo vệ hậu phương, phá chính quyền địch (1947 - 1950); tăng cường lực lượng công an nhân dân góp phần đánh thắng giặc Pháp xâm lược (1951 - 1954)

Ký hiệu môn loại: 363.209597/C455A

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039514

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044018

14/. Doanh nghiệp Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ 21. - H. : Thống kê, 2017. - 971tr. ; 29cm

ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan sự phát triển và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000-2015. Trình bày khái niệm và giải thích chung

Ký hiệu môn loại: 338.709597/D408N

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007878

Số ĐKCB Kho Tra Cứu: TC.001329-1330

15/. Đảm bảo an ninh con người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / Đặng Xuân Thanh, Đào Thị Minh Hương (ch.b), Nguyễn Cao Đức,.... - H. : Khoa học xã hội, 2016. - 427tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lí luận và thực tiễn về an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa. Thực trạng bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 323.09597/Đ104B

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007868

16/. Đảng lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại thời kỳ đổi mới / B.s: Trương Giang Long, Đinh Ngọc Hoa, Nguyễn Đình Thiện .... - H. : Công an nhân dân, 2017. - 288tr. ; 21cm

Tóm tắt: Quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại giai đoạn 1986 - 1990, 1991-2010. Quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng giai đoạn hiện nay

Ký hiệu môn loại: 324.2597075/Đ106L

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039486

17/. ĐẶNG THỊ HOA. Hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội : Sách chuyên khảo / Đặng Thị Hoa ch.b. - H. : Khoa học xã hội, 2016. - 455tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu Gia đình và Giới

Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lí luận về hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội. Đặc điểm xu hướng của các cuộc hôn nhân xuyên biên giới. Thực trạng hôn nhân xuyên biên giới và một số vấn đề xã hội ở các tỉnh miền núi. Thực trạng quản lí hôn nhân xuyên biên giới ở các tỉnh miền hiện nay. Giải pháp quản lí hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội ở các tỉnh miền núi trong bối cảnh phát triển và hội nhập

Ký hiệu môn loại: 306.84/H454N

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007873

18/. ĐỖ ANH MỸ. Chiếc chìa khóa vàng : Tập truyện ký / Đỗ Anh Mỹ. - H. : Công an nhân dân, 2016. - 184tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 363.25/CH303C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039495

19/. ĐỖ TRUNG HIỆU. Các dạng bài tập toán 5 / Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Trung Kiên. - H. : Đại học sư phạm, 2013. - 120tr. ; 24cm

Tóm tắt: Giới thiệu các dạng bài tập Toán lớp 5

Ký hiệu môn loại: 372.7/C101D

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002547

20/. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp / Phạm Minh Chính, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Thắng... ; Lê Mậu Lâm tuyển chọn, b.s.. - H. : Công thương, 2016. - 259tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Bộ Công Thương

Tóm tắt: Tìm hiểu nội dung các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Trao đổi những bài học kinh nghiệm trong quán triệt, vận dụng và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng các cấp đề ra

Ký hiệu môn loại: 324.2597075/Đ452M

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039527

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044055-44056

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037734

21/. Đồng chí Trần Quốc Hoàn về công tác công an : Lưu hành nội bộ / B.s: Trần Văn Nghị, Bùi Anh Tuấn, Trịnh Xuân Hạnh. - Tái bản. - H. : Công an nhân dân, 2011. - 640tr. ; 21cm

Tóm tắt: Gồm 16 vấn đề cơ bản về công tác nghiệp vụ trên các lĩnh vực như chống phản cách mạng, bảo vệ nội bộ, công tác sưu tra, công tác trại giam, vấn đề đấu tranh chống gián điệp, chống phản động lợi dụng đạo Thiên Chúa,... được đồng chí Trần Quốc Hoàn trình bày tại các Đại hội Đảng toàn quốc, các Hội nghị chuyên đề

Ký hiệu môn loại: 363.2092/Đ455C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039471

22/. Giá trị văn hóa truyền thống Tây Nguyên với phát triển bền vững / Trần Đại Quang, Vũ Ngọc Hoàng, Lương Quỳnh Khuê,.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016. - 407tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Viện Nghiên cứu Phát triển phương Đông

Tóm tắt: Giới thiệu bài viết của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu phân tích về thực trạng của việc bảo tồn. Trình bày giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay vì sự phát triển bền vững

Ký hiệu môn loại: 306.095976/GI-100T

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007788

 

23/. Hiến pháp năm 1946 những giá trị lịch sử : Sách chuyên khảo / B.s: Uông Chu Lưu,(ch.b), Hoàng Minh Hiếu, Vũ Công Giao. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật. - 383tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Văn phòng Quốc hội

Tóm tắt: Gồm 20 bài viết của các nhà nghiên cứu trong Hội thảo khoa học "70 năm Hiến pháp Việt Nam" được tổ chức tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ra đời của Hiến pháp nổi tiếng này và chào mừng ngày Pháp luật Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 342.59702/H305P

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039523

 

24/. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và thành tựu lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII / B.s: Uông Chu Lưu, Phan Trung Lý, Hà Hùng Cường,.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016. - 575tr. : ảnh màu ; 27cm

ĐTTTS ghi: Ủy ban thường vụ Quốc hội. Viện Nghiên cứu lập pháp

Tóm tắt: Giới thiệu bối cảnh ra đời, quan điểm chỉ đạo và những giá trị cốt lõi của Hiến pháp năm 2013. Chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường và bảo vệ tổ quốc...

Ký hiệu môn loại: 342.59702/H305P

Số ĐKCB Kho Tra Cứu: TC.001337

 

25/. HOÀNG TRỌNG LỰC. Hoạt động giám định chữ viết, chữ ký trong công an nhân dân - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo - Lưu hành nội bộ / Hoàng Trọng Lực. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 272tr. ; 21cm

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận cơ bản về chữ viết, chữ ký và giám định chữ viết, chữ ký; tình hình có liên quan và thực tiễn hoạt động giám định chữ ký, chữ viết theo chức năng của lực lượng kỹ thuật hình sự công an nhân dân; dự báo và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám định chữ viết, chữ ký

Ký hiệu môn loại: 363.2/H411Đ

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039474

 

26/. HOÀNG VĂN HIỆU. Hệ thống các văn bản mới nhất về pháp luật thi hành án hình sự và hỏi đáp / Hoàng Văn Hiệu chủ biên. - H. : Dân trí, 2013. - 363tr ; 27cm

Ký hiệu môn loại: 345.597/H250T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002581

27/. Hoạt động xúc tiến thương mại những điều cần biết. - H. : Công thương, 2016. - 174tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Công thương

Tóm tắt: Trình bày 85 câu hỏi và trả lời ngắn gọn, dễ hiểu về hoạt động xúc tiến thương mại. Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính ngày 06/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ

Ký hiệu môn loại: 343.597/H411Đ

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039525

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044051-44052

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037732

 

28/. HỮU NGỌC. Hồ sơ văn hóa Mỹ = A file on American culture / Hữu Ngọc. - H. : Thông tin và truyền thông, 2015. - 714tr. : ảnh ; 24cm

Tóm tắt: Những cảm tưởng chi chép, bài nghiên cứu, phóng sự, phỏng vấn của các tác giả về: Người Mỹ, văn hóa, tu tưởng, tôn giáo, khoa học; cảnh quan một đất nước mang tính lục địa; câu chuyện lịch sử hai trăm năm; những diện mạo xã hội; dạo chơi vườn văn Mỹ; chân trời nghệ thuật Mỹ; duyên nợ Mỹ - Việt

Ký hiệu môn loại: 306.0973/H450-S

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007899

29/. KISSINGER, HENRY. Bàn về Trung Quốc = On China : Sách tham khảo / Henry Kissinger ; Nguyễn Quang Huy dịch. - H. : Công an nhân dân, 2014. - 670tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những hoạt động kín đáo của thuật ngoại giao Trung Quốc trong thời gian diễn ra các sự kiện then chốt như những cuộc chạm trán đầu tiên giữa Trung Quốc với các thế lực châu Âu hiện đại, sự hình thành và sụp đổ của liên minh Xô - Trung, chiến tranh Triều Tiên và chuyến đi lịch sử của Nixon đến Bắc Kinh

Ký hiệu môn loại: 327.51/B105V

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039509

30/. Kỹ thuật phòng, chống tội phạm : Sách chuyên khảo - Lưu hành nội bộ / B.s: Ngô Sỹ Hiền (ch.b), Trần Hồng Quang, Quách Công Chính.... - H. : Công an nhân dân, 2015. - 256tr. ; 21cm

Tóm tắt: Những kiến thức nền tảng, cơ bản về công tác kỹ thuật phòng, chống tội phạm, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật phòng, chống tội phạm từ những khảo sát đánh giá thực tiễn

Ký hiệu môn loại: 364.4/K600T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039508

31/. Ký ức lịch sử hải chiến Trường Sa những người con bất tử. - H. : Văn hóa - Thông tin, 2013. - 407tr ; 23cm

Ký hiệu môn loại: 320.109597/K600-Ư

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002553

32/. LÊ CHẤN. Thời thanh niên sôi nổi / Lê Chấn. - Tái bản. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 295tr. : ảnh ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu một số tư liệu về một thời gian khó, với cuộc chiến đấu vô cùng gian khổ, anh dũng của những con người đã làm nên những sự kiện, mang tính truyền thống của cả thế hệ thanh niên Việt Nam, đặc biệt thanh niên công an, trong những ngày đầu rực lửa Cách mạng và trong kháng chiến chống Pháp

Ký hiệu môn loại: 363.209597/TH462T

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044026

33/. LÊ HỮU NGHĨA. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới của Việt Nam / Lê Hữu Nghĩa. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017. - 883tr. ; 24cm

Tóm tắt: Gồm 50 bài viết đề cập đến cách mạng Việt Nam và công cuộc đổi mới, về thời đại chúng ta và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, về tư tưởng Hồ Chí Minh và một số vấn đề lý luận, thực tiễn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam, đồng thời phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng

Ký hiệu môn loại: 335.434/CH500N

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007880

34/. Lý luận cơ bản về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy : Sách chuyên khảo - Lưu hành nội bộ / B.s: Bùi Minh Trung (ch.b), Nguyễn Minh Hiển, Ngô Gia Bắc.... - H. : Công an nhân dân, 2014. - 688tr. ; 21cm

Tóm tắt: Nhận thức chung về ma túy, tội phạm về ma túy, pháp luật phòng, chống và kiểm soát ma túy; phòng ngừa và điều trị tội phạm trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy, sản xuất trái phép, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy...

Ký hiệu môn loại: 363.45/L600L

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039472

35/. MCGEHEE, RALPH W. 25 năm tôi làm việc ở CIA sự lừa dối kinh khủng / Ralph W Mcgehee ; Trần Đăng Hiếu Minh dịch. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 368tr. ; 21cm

Tóm tắt: Kể về 25 năm tác giả hoạt động ở Cục Tình báo Trung ương từ năm 1952 đến năm 1977 ở nhiều nước và cuối cùng làm việc tại tổng hành dinh CIA.

Ký hiệu môn loại: 327.1273/H103M

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039494

36/. Nàng tiên cá / Nhật Minh dịch. - H. : Văn học, 2013. - 95tr ; 27cm

Ký hiệu môn loại: 398.2/N106T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002556

37/. NGÔ ĐĂNG TRI. 82 năm Đảng Cộng Sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử / Ngô Đăng Tri. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2012. - 438tr. ; 24cm

Tóm tắt: Tóm tắt tiểu sử Hồ Chí Minh- người sáng lập ra Đảng cộng sản và các Tổng bí thư của Đảng; danh sách Ban chấp hành Tw Đảng qua các khóa

Ký hiệu môn loại: 324.2597075/T104M

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002490

38/. NGUYỄN CẢNH BÌNH. Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào? / Nguyễn Cảnh Bình. - Tái bản lần thứ 4 có bổ sung. - H. : Thế giới ; Alphabooks, 2013. - 703tr. : ảnh ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình xây dựng hiến pháp Mỹ; các cuộc tranh luận tại hội nghị lập hiến; một số bức thư và tranh luận điển hình về hiến pháp Mỹ; chân dung những đại biểu tham dự hội nghị lập hiến; hệ thống văn bản hiến pháp Mỹ

Ký hiệu môn loại: 342.7302/H305P

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039530

39/. NGUYỄN DANH TIÊN. Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới / Nguyễn Danh Tiên. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 339tr. ; 21cm

Tóm tắt: Đảng lãnh đạo và phát triển văn hóa trong những năm đất nước tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện (1986 - 1996), nhứng năm đầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1996 - 2001) và trong thập kỷ đầu thế kỷ XXI. Một số thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm trong quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới

Ký hiệu môn loại: 324.2597075/Đ106L

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039511

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044015

40/. NGUYỄN ĐỨC TĨNH. Giáo trình kinh tế phát triển / Nguyễn Đức Tĩnh chủ biên. - H. : Dân trí, 2013. - 215tr ; 27cm

Ký hiệu môn loại: 338.9/GI-108T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002574

 

41/. NGUYỄN KHẮC MINH. Giáo trình kinh tế lượng / Nguyễn Khắc Minh, Khương Đình Phúc. - H. : Dân trí, 2013. - 287tr ; 24cm

Ký hiệu môn loại: 330.01/GI-108T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002573

 

42/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Vững bước trên con đường đổi mới

T.2 : 2015-2017. - 2017. - 675tr.

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về những vấn đề như: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, hội nhập và hợp tác quốc tế, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

Ký hiệu môn loại: 320.9597/V556B

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007882

 

43/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Vững bước trên con đường đổi mới

T.1 : 2011-2014. - 2017. - 823tr.

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về những vấn đề như: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, hội nhập và hợp tác quốc tế, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

Ký hiệu môn loại: 320.9597/V556B

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007881

 

44/. NGUYỄN PHƯỚC TÂN. Kế hoạch phản gián CM-12 : Hồi ký nghiệp vụ / Nguyễn Phước Tân, Nguyễn Khắc Đức. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Công an nhân dân, 2013. - 528tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 327.12597/K250H

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039501

 

45/. NGUYỄN SỸ ĐỆ. Tuyên truyền, giáo dục chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước đối với người Chăm : Chuyên khảo / Nguyễn Sỹ Đệ, Phan Công Chính. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 215tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu vấn đề cơ bản về công tác tuyên truyền, giáo dục trong thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc. Tổng quan về người Chăm Việt Nam, thực trạng và giải pháp công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách đại đoàn kết dân tộc đối với người Chăm và một số kiền nghị

Ký hiệu môn loại: 323.11597/T527T

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044008

 

46/. NGUYỄN THỊ BÌNH. Tấm lòng với đất nước / Nguyễn Thị Bình. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 616tr. ; 24cm

Tóm tắt: Tuyển chọn một số bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn của bà Nguyễn Thị Bình trong những năm gần đây, tập trung vào ba nội dung chính: những suy nghĩ của bà về đất nước, Nhân dân và Đảng; về ngoại giao Việt Nam trong giai đoạn mới và những bài học kinh nghiệm; về sự nghiệp giáo dục của nước nhà

Ký hiệu môn loại: 300/T120L

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007885

 

47/. NGUYỄN THỊ KIM THOA. Giáo trình dân số và phát triển / Nguyễn Thị Kim Thoa chủ biên. - H. : Dân trí, 2013. - 256tr ; 24cm

Ký hiệu môn loại: 304.6/GI-108T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002579

 

48/. NGUYỄN TRỌNG TÂN. Những hình bóng thân quen : Tập truyện kí / Nguyễn Trọng Tân. - H. : Công an nhân dân, 2016. - 247tr. ; 21cm

Tóm tắt: Ghi chép lại công việc và thành tích của lực lượng Công an phường và Cảnh sát khu vực hàng ngày phải đối mặt, giải quyết công việc góp phần làm cho xã hội yên bình và nhân dân hạnh phúc

Ký hiệu môn loại: 363.209597/NH556H

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044014

 

49/. NGUYỄN VĂN QUYỀN. 118 câu hỏi - đáp về tổ chức đại hội và công tác bầu cử của Đoàn / Nguyễn Văn Quyền. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2010. - 160tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 371.8/M458T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037743

 

50/. Những điều cần biết về sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trong ngành công nghiệp. - H. : Công thương, 2016. - 186tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Công thương

Tóm tắt: Trình bày ngắn gọn 92 câu hỏi và trả lời về hóa chất như: nội dung cơ bản, một số văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục cấp giấy chứng nhận, ứng phó sự cố hóa chất, quản lí hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm, phiếu kiểm soát mua và bán, xử phạt vi phạm hành chính

Ký hiệu môn loại: 343.597/NH556Đ

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039526

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044053-44054

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037733

 

51/. Những hợp tác xã kiểu mới điển hình / Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Đắc Thắng, Phan Vĩnh Điển.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017. - 403tr. : ảnh màu, biểu đồ ; 24cm

ĐTTS ghi: Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Tóm tắt: Bao gồm một số bài viết về vai trò, vị trí, kinh nghiệm phát triển hợp tác xã thời gian qua và xu hướng phát triển hợp tác xã trong thời gian tới. Giới thiệu 53 hợp tác xã kiểu mới điển hình của các tỉnh, thành phố trên cả nước giai đoạn 2014 - 2016

Ký hiệu môn loại: 334.09597/NH556H

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007898

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007787

 

52/. PHẠM DUY HOÀNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và ý nghĩa đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc : Chuyên khảo / Phạm Duy Hoàng. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 256tr. ; 21cm

Tóm tắt: Cơ sở hình thành và nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về dân và dân vận. Ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc

Ký hiệu môn loại: 324.2597075/T550T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039487

 

53/. PHẠM HÙNG. Sổ tay góp ý dự thảo hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) / Phạm Hùng. - H. : Dân trí, 2013. - 423tr ; 27cm

Ký hiệu môn loại: 342.597/S-450T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002580

54/. Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào : Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962-5/9/2017). - H. : Thông tấn, 2017. - 271tr. : ảnh ; 25cm

ĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam

Tóm tắt: Truyền thống đoàn kết đấu tranh giành độc lập, tự do Việt Nam - Lào (1930-1962); thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, củng cố liên minh đoàn kết chiến đấu (1962-1975); quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào (1976-2017)

Ký hiệu môn loại: 327.5970594/QU105H

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007893

 

55/. Quan hệ thương mại và đầu tư của Việt Nam với Trung Quốc : Sách chuyên khảo / Trần Đình Thiên (ch.b), Phạm Bích Ngọc, Trần Văn Thọ. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 371tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện kinh tế Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề về chiến lược và chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam và Trung Quốc. Quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc và thu hút đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc vào Việt Nam trong thời gian vừa qua. Một số vấn đề về quản lí quan hệ kinh tế đối ngoại của Việt Nam với Trung Quốc

Ký hiệu môn loại: 382.09597051/QU105H

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007871

 

56/. Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / B.s: Uông Chu Lưu (ch.b), Nguyễn Đình Quyền, Nguyễn Hạnh Phúc.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 576tr. : ảnh màu, bảng ; 27cm

ĐTTS ghi: Ủy ban thường vụ Quốc hội. Viện Nghiên cứu Lập pháp

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát kết quả quan trọng của 13 nhiệm kì Quốc hội Việt Nam và những hoạt động đang tiếp tục kế thừa ở Quốc hội khóa XIV. Trình bày bài học kinh nghiệm và vấn đề còn để ngỏ của Quốc hội khóa tiếp theo tiếp tục đổi mới, phát triển, hoàn thiện

Ký hiệu môn loại: 328.597/QU451H

Số ĐKCB Kho Tra Cứu: TC.001328

 

57/. Sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Sách tham khảo / Vũ Văn Phúc, Trần Thị Minh Châu (ch.b), Phạm Việt Dũng,.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 443tr. ; 24cm

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và kinh nghiệm thực tiễn về sở hữu, quản lí và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường; Thực trạng sở hữu, quản lí và sử dụng đất trong những năm đổi mới ở Việt Nam; Những vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện sở hữu, quản lí và sử dụng đất đai ở Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 354.309597/S-460H

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007870

58/. STIGLITZ, JOSEPH E.. Xây dựng xã hội học tập: Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội : Sách tham khảo / Joseph E. Stiglitz, Bruce C. Greenwald; Biên dịch, h.đ.: Đỗ Đức Thọ.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017. - 643tr. : bảng ; 24cm

Tên sách tiếng Anh: Creating a learning society: A new approach to growth, development, and social progress

Tóm tắt: Tầm quan trọng của việc học tập, các doanh nghiệp học tập và phát minh, cấu trúc thị trường tác động đến khả năng học tập và sáng tạo của doanh nghiệp. Giải pháp cho một xã hội học tập, chính sách xây dựng thành công một xã hội học tập ở nhiều lĩnh vực từ chính sách phát triển ngành, tài chính, chính sách vĩ mô, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển đổi xã hội

Ký hiệu môn loại: 306.43/X126D

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007894

59/. Sửa đổi lối làm việc : Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia / Nguyễn Xuân Thắng, Mai Văn Chính, Tạ Ngọc Tấn.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 623tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Tổ chức Trung ương. Ban Tuyên giáo Trung ương

Tóm tắt: Các bài viết tập trung làm sáng tỏ những vấn đề về hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản của tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, khẳng định những giá trị lý luận, thực tiễn và sức lan toả của tác phẩm trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

Ký hiệu môn loại: 352.6/S-551Đ

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007884

60/. Lịch sử Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. - H. : Phụ nữ

T.1 : 1930-1976. - 2016. - 486tr. : ảnh

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về truyền thống phụ nữ Việt Nam. Trình bày sự ra đời và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ: Đấu tranh giành độc lập (1930-1945), kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, xây dựng miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1976). Sự ra đời của Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam (1961-1976)

Ký hiệu môn loại: 305.409597/L302-S

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007891

Số ĐKCB Kho Tra Cứu: TC.001338

61/. Lịch sử Quốc hội Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật

T.1 : 1946-1960. - 2016. - 419tr. : ảnh

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình từ Quốc dân đại hội Tân Trào đến sự ra đời của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc và trong những năm đầu xây dựng miền Bắc , đấu tranh thống nhất nước nhà (1954-1960)

Ký hiệu môn loại: 328.597/L302-S

Số ĐKCB Kho Tra Cứu: TC.001331

62/. Lịch sử Quốc hội Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật

T.2 : 1960-1976. - 2016. - 535tr. : ảnh

Tóm tắt: Giới thiệu về sự ra đời, tổ chức và hoạt động của Quốc hội từ khóa II đến khóa V theo quy định của Hiến pháp 1959: bầu cử đại biểu, bầu cử Quốc hội, Quốc hội bầu cơ quan và chức danh lãnh đạo nhà nước, tăng cường pháp chế, kiện toàn bộ máy, hoạt động đối ngoại,...

Ký hiệu môn loại: 328.597/L302-S

Số ĐKCB Kho Tra Cứu: TC.001332

63/. Lịch sử Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. - H. : Phụ nữ

T.2 : 1976-2012. - 2016. - 467tr. : ảnh

Tóm tắt: Hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ: Khắc phục hậu quả chiến tranh khôi phục kinh tế, những năm đầu đổi mới (1987-1997), thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1997-2012)

Ký hiệu môn loại: 305.409597/L302-S

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007892

Số ĐKCB Kho Tra Cứu: TC.001339

64/. Các dân tộc ở Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật

T.2 : Nhóm ngôn ngữ Tày - Thái Ka Đai. - 2017. - 908tr. : ảnh màu, bản đồ

Tóm tắt: Trình bày tình hình nghiên cứu của mỗi dân tộc trong nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ - me, gồm 12 dân tộc: Tày, Thái, Nùng, Sán Chay (Cao Lan-Sán Chỉ), Giáy, Lào, Lự, Bố Y, La Chí, La Ha, Cơ Lao, Pu Pép; đồng thời đi sâu phân tích hoạt động kinh tế, đời sống văn hóa xã hội và những biến đổi của mỗi dân tộc trong bối cảnh mới

Ký hiệu môn loại: 305.8959/C101D

Số ĐKCB Kho Tra Cứu: TC.001336

65/. Lịch sử Quốc hội Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật

T.3 : 1976-1992. - 2016. - 639tr. : ảnh

Tóm tắt: Giới thiệu về quá trình hoạt động của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ khóa VI đến khóa VIII: công tác bầu cử, Quốc hội với sự nghiệp thống nhất đất nước, củng cố và kiện toàn bộ máy, đổi mới hoạt động

Ký hiệu môn loại: 328.597/L302-S

Số ĐKCB Kho Tra Cứu: TC.001333

66/. Các dân tộc ở Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật

T.3 : Nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ me. - 2017. - 1440tr. : ảnh màu, bản đồ

Tóm tắt: Trình bày tình hình nghiên cứu của mỗi dân tộc trong nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ - me, gồm 21 dân tộc: Khơ-me, Ba-na, Xơ-đăng, Cơ-ho, Hrê, Mnông, Xtiêng, Bru-Vân Kiều, Cơ-tu, Gié- Triêng, Mạ, Khơ-mú, Co, Tà-ôi, Chơ-ro, Kháng, Xinh-mun, Mảng, Brâu, Ơ-đu, Rơ măm; đồng thời đi sâu phân tích hoạt động kinh tế, đời sống xã hội, đời sống văn hóa và những biến đổi của mỗi dân tộc

trong bối cảnh mới

Ký hiệu môn loại: 305.89593/C101D

Số ĐKCB Kho Tra Cứu: TC.001335

67/. Lịch sử Quốc hội Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật

T.4 : 1992 - 2011. - 2016. - 895tr. : ảnh

Tóm tắt: Giới thiệu về quá trình hoạt động, tổ chức bộ máy của Quốc hội từ khóa IX đến khóa XII: công tác bầu cử Quốc hội, Quốc hội các khóa tiếp tục đổi mới hoạt động và đáp ứng yêu cầu của thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế

Ký hiệu môn loại: 328.597/L302-S

Số ĐKCB Kho Tra Cứu: TC.001334

68/. THU TRANG. Dấu tích một thời : Truyện ký / Thu Trang. - H. : Công an nhân dân, 2016. - 232tr. ; 21cm

Tóm tắt: Ghi lại những mẩu chuyện về chiến sĩ công an Khúc Thế Bảo, những con người, những dấu tích đáng được ghi nhận của lịch sử dân tộc

Ký hiệu môn loại: 363.2/D125T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039517

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044021

69/. Thực hiện quyền hành pháp của chính phủ theo Hiến pháp 2013 : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Hiển (ch.b), Dương Bạch Long, Nguyễn Đăng Dung,.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật. - 200tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý

Tóm tắt: Quyền hành pháp và thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ trong nhà nước pháp quyền và theo hiến pháp năm 2013; một số đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao vị trí, vai trò của Chính phủ trong việc thực hiện quyền hành pháp

Ký hiệu môn loại: 342.597/TH552H

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039528

70/. TÔ LÂM. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự : Sách chuyên khảo / Tô Lâm. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 352tr. ; 21cm

Tóm tắt: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân và phương pháp phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; nhứng giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh...

Ký hiệu môn loại: 363.409597/T550T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039510

71/. TRẦN NGỌC THỊNH. Hoạt động tuyên truyền "Đa nguyên đa Đảng" chống Việt Nam của các thế lục thù địch và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh của cơ quan an ninh : Sách chuyên khảo - Lưu hành nội bộ / Trần Ngọc Thịnh. - H. : Công an nhân dân, 2014. - 216tr. ; 21cm

Tóm tắt: Nhận thức chung về "đa nguyên, đa đảng" và hoạt động tuyên truyền "đa nguyên, đa đảng" chống Việt Nam. Thực trạng hoạt động tuyên truyền "đa nguyên, đa đảng" chống Việt Nam của các thế lực thù địch và công tác đấu tranh của cơ quan an ninh. Dự báo và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh của cơ quan an ninh với hoạt động tuyên truyền "đa nguyên, đa đảng" chống Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 320/H411Đ

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039493

72/. TRẦN NHÂM. Nghệ thuật biết thắng từng bước / Trần Nhâm. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 279tr. ; 21cm

Tóm tắt: Luận giải và làm sáng rõ cơ sở phương pháp luận của đường lối và phương pháp cách mạng của Đảng ta trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh, đặc biệt là trong cuộc đụng đầu lịch sử với đế quốc Mỹ, siêu cường số một thế giới

Ký hiệu môn loại: 355.4/NGH250T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039524

73/. TRẦN QUANG HUYÊN. Quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an nhân dân với lực lượng hải quan và bộ đội biên phòng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới, cửa khẩu đất liền : Sách chuyên khảo - Lưu hành nội nộ / Trần Quang Huyên. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 224tr. ; 21cm

Tóm tắt: Lý luận, đặc điểm tình hình, dự báo và giải pháp nâng cao hiệu quả về quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an nhân dân với lực lượng hải quan và bộ đội biên phòng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới, cửa khẩu đất liền

Ký hiệu môn loại: 363.2/QU105H

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039475

74/. Truyện cổ dân gian Đức / Quang Chiến dịch. - H. : Lao động ; Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2011. - 383tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 398.2/TR527C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037750

75/. Tư tưởng Hồ Chí Minh về trường học lớn thanh niên xung phong / Nguyễn Anh Liên, Tất Thành Cang, Nguyễn Văn Trân.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017. - 743tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

Tóm tắt: Phân tích sâu sắc những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về Trường học lớn Thanh niên xung phong, về lịch sử hảo hùng, vẻ vang cùng những hồi ức về một thời lửa đạn chiến tranh của lực lượng Thanh niên xung phong; qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng do toàn thể nhân dân, đặc biệt là phát huy sức mạnh thế hệ trẻ ngày nay để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc

Ký hiệu môn loại: 369.09597/T550T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007896

76/. TỪ NGỌC VỤ. Người HMông : Đôi nét về sinh hoạt tộc người / Từ Ngọc Vụ. - H. : Công an nhân dân, 2011. - 351tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về tộc người; Tổ chức xã hội - dòng họ; Đời sống vật chất; Đời sống tinh thần

Ký hiệu môn loại: 305.89597/NG558H

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044025

77/. VÕ NGUYÊN GIÁP. Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh : Tái bản / Võ Nguyên Giáp. - H. : Công an nhân dân, 2014. - 544tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tuyển chọn những bài nói, bài viết hay nhất của Đại tướng trong nhiều năm qua, thể hiện những tâm huyết của Đại tướng với Đảng, với Nhà nước, dân tộc và Bác Hồ kính yêu

Ký hiệu môn loại: 335.4346/NGH305C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039500

78/. WEINER, TIME. Lịch sử của CIA - Di sản trong đống tro tàn = Legacy of ashes the history ashes / Time Weiner ; Nguyễn Văn Quang dịch. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 800tr. ; 224cm

Tóm tắt: Những thông tin tổng hợp và chi tiết về CIA, mô tả việc thu thập, phân tích tổ chức và hoạt động của cơ quan này cũng như cơ cấu quản lý, chịu trách nhiệm, chỉ huy, giám sát những tổ chức và hoạt động đó

Ký hiệu môn loại: 372.1273/L302-S

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039488

 

NGÔN NGỮ HỌC

1/. LÊ ĐÔNG. Từ điển Xơ Đăng - Việt / Lê Đông, Tạ Văn Thông. - H. : Văn hóa Thông tin, 2008. - 409tr. : minh họa ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu chung về cuốn từ điển. Trình bày phần từ ngữ đối chiếu Xơ Đăng - Việt

Ký hiệu môn loại: 495.9223/T550Đ

Số ĐKCB Kho Tra Cứu: TC.001341

2/. LƯU HOẰNG TRÍ. Tổng ôn tập các chuyên đề tiếng Anh / Lưu Hoằng Trí. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 334tr. ; 24cm

Tóm tắt: Trình bày đầy đủ và chi tiết các kiến thức quan trọng, cần thiết để học sinh có thể làm tốt các dạng bài tập theo chuyên đề môn tiếng Anh

Ký hiệu môn loại: 428/T455-Ô

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002515

 

3/. NGÔ VĂN MINH. Trọng tâm kiến thức và câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh 9 / Ngô Văn MInh. - H. : Đại học sư phạm, 2012. - 191tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Trung tâm nghiên cứu và biên soạn sách chuyên Anh ngữ

Tóm tắt: Gồm 2 phần: ngữ pháp và bài tập ứng dụng giúp cho các em học sinh thuận tiện trong quá trình học môn tiếng anh lớp 9

Ký hiệu môn loại: 428/TR431T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002498

 

4/. NGÔ VĂN MINH. Trọng tâm kiến thức và câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh 8 / Ngô Văn Minh. - H. : Đại học sư phạm, 2012. - 196tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Trung tâm nghiên cứu và biên soạn Anh ngữ

Tóm tắt: Gồm 2 phần: ngữ pháp và bài tập ứng dụng giúp cho các em học sinh thuận tiện trong quá trình học môn tiếng anh lớp 8

Ký hiệu môn loại: 428/TR431T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002497

 

5/. VĨNH BÁ. Tài liệu ôn thi đại học môn tiếng Anh / Vĩnh Bá. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 399tr. ; 24cm

Tóm tắt: Cung cấp cho giáo viên Tiếng Anh một nguồn tư liệu giảng dạy và cho học sinh một nguồn tư liệu luyện tập để củng cố kiến thức trước các kỳ thi

Ký hiệu môn loại: 428/T103L

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002505

 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC

1/. CAO CỰ GIÁC. Cẩm nang giải toán trắc nghiệm hóa học / Cao Cự Giác. - H. : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2013. - 310tr. ; 24cm

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề trọng tâm luyện thi đại học môn hóa đưới dạng trắc nghiệm

Ký hiệu môn loại: 540.76/C120N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002487

 

2/. CHU VĂN LANH. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm vật lí / Chu Văn Lanh, Trần Quốc Chiến, Tạ Thị Kim Tuyến.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 286tr. ; 24cm

Tóm tắt: Hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm qua nhiều nguồn tài liệu phong phú phù hợp với nội dung chương trình vật ký lớp 12

Ký hiệu môn loại: 530.076/NG121H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002513

 

3/. CHU VĂN LANH. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm vật lý / Chu Văn Lanh, Trần Quốc Chiến, Tạ Thị Kim Tuyến.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 434tr. ; 24cm

Tóm tắt: Hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập được phân loại theo một trình tự logic tương ứng với nội dung các bài học trong sách giáo khoa đáp ứng được mọi đối tượng đang ôn thi tốt nghiệp THPT, cao đẳng và đại học

Ký hiệu môn loại: 530.076/NG121H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002503

 

4/. CHU VĂN LANH. Tuyển tập các bài tập trắc nghiệm vật lý hay và khó / Chu Văn Lanh, Đinh Xuân Hoàng, Trần Nguyên Vũ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 355tr. ; 24cm

Tóm tắt: Hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập được phân loại theo một trình tự logic tương ứng với nội dung các bài học trong sách giáo khoa đáp ứng được mọi đối tượng đang ôn thi tốt nghiệp THPT, cao đẳng và đại học môn vật lý

Ký hiệu môn loại: 530.076/T527T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002504

 

5/. ĐỖ NGỌC ẨN. Tài liệu tổng ôn tập sinh học / Đỗ Ngọc Ẩn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 390tr. ; 24cm

Tóm tắt: Trình bày 7 chuyên đề giúp các bạn học sinh tìm được phương pháp giải bài tập nhanh, chính xác rút ngắn được thời gian trả lời cấc câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học

Ký hiệu môn loại: 570/T103L

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002512

 

6/. LÊ HỒNG ĐỨC. Bộ đề thi thử theo chuyên đề môn Toán / Lê Hồng Đức. - H. : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2013. - 286tr. ; 24cm

Tóm tắt: Giới thiệu bộ đề môn Toán thi thử

Ký hiệu môn loại: 510.76/B450Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002488

 

7/. NGÔ LONG HẬU. 333 bài toán tích phân / Ngô Long Hậu. - H. : Đại học sư phạm, 2012. - 124tr. ; 24cm

Tóm tắt: Giới thiệu 333 bài toán tích phân

Ký hiệu môn loại: 515.076/B100T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002500

 

8/. NGÔ LONG HẬU. Kĩ năng làm đề thi và kiểm tra toán 6 / Ngô Long Hậu, Lều Mai Hiền, Hoàng Mạnh Hà. - H. : Đại học sư phạm, 2013. - 199tr. ; 24cm

Tóm tắt: Ôn tập lý thuyết và giới thiệu các bài kiểm tra toán 6

Ký hiệu môn loại: 510.76/K300N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002495

 

9/. NGÔ LONG HẬU. Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm toán 12 / Ngô Long Hậu, Mai Trường Giáo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2013. - 254tr. ; 24cm

Tóm tắt: Bao gồm kiến thức cần nhớ và bài tập; Hướng dẫn giải bài tập nhằm tạo điều kiện cho học sinh lớp 12 làm quen với phương pháp trắc nghiệm Toán

Ký hiệu môn loại: 510.76/L527C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002523

10/. NGÔ NGỌC AN. Tài liệu ôn thi đại học theo chủ đề môn hóa học / Ngô Ngọc An. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 24cm

Tóm tắt: Tóm lược ngắn gọn và có hệ thống các kiến thức có liên quan đến môn Hóa học được trích từ các đề thi tuyển sinh đại học và cao đảng trong các năm gần đây

Ký hiệu môn loại: 540.76/T103L

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002507

 

11/. NGÔ NGỌC AN. Tuyển chọn, phân loại các dạng bài tập hóa hữu cơ / Ngô Ngọc An. - H. : Đại học sư phạm, 2013. - 262tr. ; 24cm. - (Ban giáo viên chuyên hóa năng khiếu trường thi)

Tóm tắt: Hệ thống những bài toán đã ra trong các kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng môn Hóa học

Ký hiệu môn loại: 547.0076/T527C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002496

 

12/. NGÔ NGỌC AN. Tuyển chọn phân loại các dạng bài tập hóa đại cương và vô cơ / Ngô Ngọc An. - H. : Đại học sư phạm, 2013. - 238tr. ; 24cm

Tóm tắt: Tuyển chọn các bài tập toán môn hóa học ở các kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng

Ký hiệu môn loại: 540.76/T527C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002539

 

13/. NGUYỄN ĐỨC ĐỒNG. Tuyển tập 599 bài toán lượng giác chọn lọc / Nguyễn Đức Đồng. - H. : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2013. - 376tr. ; 24cm

Tóm tắt: Giới thiệu 599 bài toán lượng giác dùng cho học sinh thi đại học và cao đẳng

Ký hiệu môn loại: 516.24/T527T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002486

 

14/. NGUYỄN ĐỨC ĐỒNG. Tuyển tập 696 bài toán đại số chọn lọc / Nguyễn Đúc Đồng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 423tr. ; 24cm

Tóm tắt: Giới thiệu 696 bài toán môn Đại số và phương pháp giải theo 13 chuyên đề nhằm bồi dưỡng nâng cao học sinh lớp 12 chuẩn bị thi đại học, cao đẳng

Ký hiệu môn loại: 512.0076/T527T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002511

 

15/. NGUYỄN HOÀI THU. Giải bài tập vật lý 8 : Sách có nhiều bài tập mở rộng và nâng cao / Nguyễn Hoài Thu, Phạm Văn Quang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2013. - 111tr ; 24cm

Ký hiệu môn loại: 530.076/GI-103B

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002577

 

16/. NGUYỄN HOÀI THU. Giải bài tập vật lý 7 : Sách có nhiều bài tập mở rộng và nâng cao / Nguyễn Hoài Thu, Phạm Văn Quang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2013. - 114tr ; 24cm

Ký hiệu môn loại: 530.076/GI-103B

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002578

 

17/. NGUYỄN HOÀI THU. Kĩ năng làm đề thi và kiểm tra vật lí 9 / Nguyễn Hoài Thu, Phạm Văn Quang. - H. : Đại học sư phạm, 2013. - 167tr. ; 24cm

Tóm tắt: Rèn kuyện cho học sinh có kỹ năng tốt làm đề thi và kiểm tra môn vật lý lớp 9

Ký hiệu môn loại: 530.076/K300N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002548

 

18/. NGUYỄN HỮU THẠC. Kĩ năng làm đề thi và kiểm tra hóa học 9 / Nguyễn Hữu Thạc, Trần Vũ Bình. - H. : Đại học sư phạm, 2013. - 199tr. ; 24cm

Tóm tắt: Giúp học sinh rèn luyện kỹ năng làm đề thi và kiểm tra hóa học lớp 9

Ký hiệu môn loại: 546.076/K300N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002546

 

19/. NGUYỄN HỮU THẠC. Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm hóa học 12 / Nguyễn Hữu Thạc. - H. : Nxb. Hà Nội, 2013. - 244tr. ; 24cm

Tóm tắt: Giúp học sinh thành thạo và làm tốt các bài tập theo phương thức trắc nghiệm môn hóa

Ký hiệu môn loại: 540.76/L527C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002524

 

20/. NGUYỄN HỮU THẠC. Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm hóa học 11. - H. : Đại học sư phạm, 2013. - 179tr. ; 24cm

Tóm tắt: Giúp các em học sinh lựa chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm nhanh môn hóa học lớp 11

Ký hiệu môn loại: 547.0076/L527C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002542

21/. NGUYỄN NGỌC ĐẠM. Tuyển chọn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn toán / Nguyễn Ngọc Đạm, Tạ Hữu Phơ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2012. - 351tr. ; 24cm

Tóm tắt: Cung cấp cho học sinh một tài liệu tham khảo cần thiết để ôn luyện thi vào lớp 10 THPT, luyện thi học sinh giỏi Toán lớp 9, luyện thi vào lớp 10 THPT thuộc các trường chuyên

Ký hiệu môn loại: 510.76/T527C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002522

 

22/. NGUYỄN QUANG HẬU. Tuyển chọn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn vật lí / Nguyễn Quang Hậu. - H. : Nxb. Hà Nội, 2013. - 275tr. ; 24cm

Tóm tắt: Nhằm giúp học sinh trung học cơ sở yêu thích môn Vật lý có thể tự học và cũng để thấy mức độ khó của các đề thi vào lớp 10 hệ THPT chuyên Vật lý của một số trường

Ký hiệu môn loại: 530.076/T527C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002521

 

23/. NGUYỄN THÀNH TƯƠNG. Luyện thi cấp tốc môn vật lí theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục & Đào tạo / Nguyễn Thành Tương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 335tr. ; 24cm

Tóm tắt: Ôn tập các phần cơ bản của môn Vật lý và các đề thi tuyển sinh đại học từ năm 2010 - 2012

Ký hiệu môn loại: 530/L527T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002510

 

24/. NGUYỄN THẾ GIANG. Kĩ năng làm đề thi và kiểm tra sinh học 9 / Nguyễn Thế Giang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2013. - 207tr. ; 24cm

Tóm tắt: Phân loại và phương pháp trả lời câu hỏi và giới thiệu một số đề thi và kiểm tra trong dạy sinh học 9

Ký hiệu môn loại: 570.76/K300N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002519

 

25/. NGUYỄN THẾ GIANG. Kiến thức cơ bản và nâng cao sinh học 11 / Nguyễn Thế Giang. - H. : Đại học sư phạm, 2013. - 162tr. ; 24cm

Tóm tắt: Giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản và nâng cao sinh học lớp 11

Ký hiệu môn loại: 570.76/K305T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002543

 

26/. NGUYỄN THẾ GIANG. Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm sinh học 11 / Nguyễn Thế Giang. - H. : Đại học sư phạm, 2013. - 139tr. ; 24cm

Tóm tắt: Giúp học sinh lựa chọn nhanh được các bài tập trắc nghiệm môn Sinh học lớp 11

Ký hiệu môn loại: 570.76/L527C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002541

 

27/. NGUYỄN THẾ GIANG. Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm sinh học 12 / Nguyễn Thế Giang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2013. - 227tr. ; 24cm

Tóm tắt: Giúp học sinh học và ôn luyện tốt môn Sinh học để chuẩn bị tốt cho kỳ thi PTTH, thi vào Đại học , cao đẳng

Ký hiệu môn loại: 570.76/L527C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002518

 

28/. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG. Chuổi phản ứng hóa học hữu cơ / Nguyễn Xuân Trường. - H. : Nxb. Hà Nội, 2012. - 201tr. ; 24cm

Tóm tắt: Giúp ôn tập hệ thống hóa kiến thức, dễ nhớ và nhớ nhanh được nhiều kiến thức , nâng cao khả năng suy luận trong các tình huống phức tạp môn hóa học

Ký hiệu môn loại: 547/CH515P

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002517

 

29/. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG. Chuỗi phản ứng hóa học vô cơ / Nguyễn Xuân Trường. - H. : Đại học sư phạm, 2013. - 261tr. ; 24cm

Tóm tắt: Giúp học sịnh ôn tập hệ thống hóa kiến thức , giúp dễ nhớ và nhớ nhanh kiến thức môn hóa học vô cơ

Ký hiệu môn loại: 546/CH515P

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002540

 

30/. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG. Ôn tập kiến thức và luyện nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học THPT. - H. : Nxb. Hà Nội

T.1 : Hóa học đại cương. - 2012. - 273tr.

Tóm tắt: Giúp học sinh có khả năng tổng hợp kiến thức và biết vận dụng kiến thức theo nhiều hướng khác nhau để giải nhanh các bài tập trắc nghiệm môn Hóa

Ký hiệu môn loại: 540.76/Ô-454T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002528

 

31/. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG. Ôn tập kiến thức và luyện nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học THPT. - H. : Nxb. Hà Nội

T.2 : Hóa học vô cơ. - 2012. - 339tr.

Tóm tắt: Giúp học sinh có khả năng tổng hợp kiến thức và biết vận dụng kiến thức và biết vận dụng kiến thức theo nhiều hướng khác nhau để giải nhanh các bài tập trắc nghiệm môn hóa học

Ký hiệu môn loại: 546.076/Ô-454T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002529

 

32/. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG. Ôn tập kiến thức và luyện nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học THPT. - H. : Nxb. Hà Nội

T.3 : Hóa học hữu cơ. - 2012. - 377tr.

Tóm tắt: Giúp học sinh có khả năng tổng hợp kiến thức và biết vận dụng kiến thức theo nhiều hướng khác nhau để giải nhanh các bài tập trắc nghiệm môn hóa học

Ký hiệu môn loại: 547.0076/Ô-454T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002530

 

33/. PHẠM PHU. Kiến thức cơ bản và nâng cao đại số và giải tích 11 / Phạm Phu, Phạm Văn Chóng. - H. : Đại học sư phạm, 2013. - 224tr. ; 24cm

Tóm tắt: Giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản và nâng cao môn Đại số và giải tích 11

Ký hiệu môn loại: 510/K305T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002544

 

34/. PHẠM THÁI AN. Tuyển chọn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn hóa học / Phạm Thái An, Nguyễn Văn Thoại. - H. : Nxb. Hà Nội, 2012. - 312tr. ; 24cm

Tóm tắt: Nhằm giúp các em học sinh lớp 9 ôn luyện thi vào THPT, lớp 10 chuyên hóa và tham dự các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và toàn quốc

Ký hiệu môn loại: 540.76/T527C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002520

 

35/. PHAN KHẮC NGHỆ. Phương pháp giải nhanh các dạng bài tập sinh học / Phan Khắc Nghệ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 256tr. ; 24cm

Tóm tắt: Những cách giải bài tập độc đáo và ngắn gọn nhất, giúp học sinh dễ dàng hiểu được kiến thức trọng tâm và làm tốt các bài thi trong các kỳ thi tuyển sinh đại học và các kỳ thi chọn học sinh giỏi

Ký hiệu môn loại: 570.76/PH561P

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002506

 

36/. TRẦN MINH QUANG. Giới thiệu và giải chi tiết bộ đề thi thử trọng tâm môn sinh học / Trần Minh Quang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 263tr. ; 24cm

Tóm tắt: Trình bày các bài tập có các đề thi tốt nghiệp THPT, đề thi chính thức và dự bị tuyển sinh vào Đại học, cao đẳng để các bạn học sinh đạt kết quả tốt nhất trong các kỳ thi Đại học, cao đẳng

Ký hiệu môn loại: 570.76/GI-462T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002508

 

37/. TRẦN MINH QUANG. Phương pháp và bài giải 27 chủ đề toán hình không gian / Trần Minh Quang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 263tr. ; 24cm

Tóm tắt: Trình bày các đề thi tốt nghiệp THPT, đề thi chính thức và dự bị tuyển sinh vào Đại học môn hình học không gian để các bạn học sinh chuẩn bị cho các kỳ thi tốt nghiệp vào Đại học và cao đẳng đạt kết quả tốt nhất

Ký hiệu môn loại: 516.23/PH561P

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002509

 

38/. TRẦN THANH HẢI. Kiến thức cơ bản và nâng cao vật lí 10 / Trần Thanh Hải, Trần Hoàng Hà. - H. : Đại học sư phạm, 2013. - 231tr. ; 24cm

Tóm tắt: Giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản và nâng cao vật lý lớp 10

Ký hiệu môn loại: 530/K305T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002549

 

39/. TRẦN THANH HẢI. Kiến thức cơ bản và nâng cao vật lí 11 / Trần Thanh Hải, Trần Hoàng Hà. - H. : Đại học sư phạm, 2013. - 175tr. ; 24cm

Tóm tắt: Giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản và nâng cao môn vật lý lớp 11

Ký hiệu môn loại: 530/K305T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002545

 

40/. VŨ NINH GIANG. Ôn kiến thức luyện kĩ năng làm bài toán 6. - H. : Đại học Sư phạm

T.1. - 2012. - 100tr.

Tóm tắt: Giúp các em nắm vững các kiến thức cơ bản môn Toán Lớp 6

Ký hiệu môn loại: 510/Ô-454K

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002537

 

41/. VŨ NINH GIANG. Ôn kiến thức luyện kĩ năng làm bài toán 6. - H. : Đại học Sư phạm

T.2. - 2012. - 148tr.

Tóm tắt: Giúp các em học sinh nắm, vững cơ bản môn toán 6

Ký hiệu môn loại: 510/Ô-454K

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002538

 

42/. VŨ THẾ HỰU. Học & ôn luyện theo cấu trúc đề thi môn toán / Vũ Thế Hựu, Nguyễn Vĩnh Cận. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 296tr. ; 24cm

Tóm tắt: Ôn luyện lại lý thuyết và cung cấp các bài tập môn Toán theo cấu trúc đề thi đại học

Ký hiệu môn loại: 510/H419V

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002501

 

KỸ THUẬT

1/. Chỉ số FQ - 60 bí quyết giúp trẻ sử dụng tiền bạc. - H. : Thời đại, 2012. - 142tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 649/CH300-S

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037748

2/. Công nghệ khí nén thủy lực ứng dụng. - H. : Nxb. Bách Khoa Hà Nội, 2013. - 127tr ; 27cm

Tóm tắt: Khái niệm và các quy luật truyền động bằng khí nén; Hệ thống truyền động bằng khí nén; Khái niệm và các quy luật truyền động bằng thủy lực...

Ký hiệu môn loại: 621.5/C455N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002565

3/. Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật. - H. : Nxb. Bách Khoa Hà Nội, 2013. - 151tr. ; 21cm

Tóm tắt: Khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép; hệ thống dung sai lắp ghép các bề mặt trơn; Dung sai hình dạng, vị trí và nhám bề mặt

Ký hiệu môn loại: 621.8/D513-S

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002568

4/. DƯỢC LAN. Chăm sóc da mặt / Dược Lan. - H. : Hồng Đức, 2012. - 83tr ; 24cm

Ký hiệu môn loại: 646.7/CH114-S

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002584

5/. DƯỢC LAN. Dưỡng da và chăm sóc làn da bằng sinh tố trái cây / Dược Lan biên soạn. - H. : Thanh Niên, 2012. - 96tr ; 24cm

Ký hiệu môn loại: 646.7/D561D

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002585

6/. DƯỢC LAN. Sinh tố trái cây, rau quả làm đẹp / Dược Lan biên soạn. - H. : Thanh Niên, 2012. - 84tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 646.7/S-312T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002586

7/. DƯỢC LAN. Tự làm đẹp bằng mặt nạ sữa / Dược Lan. - H. : Hồng Đức, 2012. - 72tr. ; 24cm

Tóm tắt: Giới thiệu các cách làm đẹp da bằng mặt nạ sữa

Ký hiệu môn loại: 646.7/T550L

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002493

8/. Đặng Văn Ngữ - Một trí tuệ Việt Nam / Nguyễn Tử Quý, Mạnh Hồng, Vũ Hoài Nam... ; S.t., b.s: Nguyễn Đức Minh,.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 485tr. : 18tr. ảnh ; 24cm

ĐTTS ghi: Trường đại học Y Hà Nội

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của giáo sư Đặng Văn Ngữ, người trí thức yêu nước và những đóng góp của ông cho cách mạng Việt Nam nói chung và ngành y học nước nhà nói riêng

Ký hiệu môn loại: 610.92/Đ116V

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007875

9/. HẢI CHI. Bác sĩ Trần Văn Bản / Hải Chi. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2012. - 402tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của bác sỹ Trần Văn Bản - một người tâm huyết với nghề nghiệp, miệt mài lao động, công tác, cống hiến cho xã hội không ngừng nghỉ

Ký hiệu môn loại: 610.92/B101-S

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.005364

10/. Kỹ thuật hàn hồ quang tay - Hàn khí. - H. : Nxb. Bách Khoa Hà Nội, 2013. - 399tr. ; 27cm

Tóm tắt: Chế tạo phôi hàn; Giá lắp kết cấu hàn; Kỹ thuật hàn điện cơ bản; Cắt kim loại tấm bằng ô xy khí cháy, hồ quang Plasma trên máy

Ký hiệu môn loại: 671.5/K600T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002571

11/. Kỹ thuật lắp đặt điện công nghiệp. - H. : Nxb. Bách Khoa Hà Nội, 2013. - 143tr. ; 27cm

Tóm tắt: Những vấn đề chung về hệ thống cung cấp điện; Phụ tải điện; Sơ đồ cung cấp điện và trạm biến áp...

Ký hiệu môn loại: 621.319/K600T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002566

12/. Kỹ thuật lắp đặt điện dân dụng. - H. : Nxb. Bách Khoa Hà Nội, 2013. - 151tr ; 27cm

Tóm tắt: Các mạch mở máy trực tiếp, gián tiếp; các mạch hãm dừng; mạch điều khiển động cơ nhiều cấp tốc độ...

Ký hiệu môn loại: 621.319/K600T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002567

13/. Kỹ thuật sửa chữa điện lạnh dân dụng. - H. : Nxb. Bách Khoa Hà Nội, 2013. - 118tr ; 27cm

Tóm tắt: Nguyên lý hoạt động, cấu tạo tủ lạnh gia đình; các đặc tính vận hành của tủ lạnh; Động cơ máy nén...

Ký hiệu môn loại: 621.46/K600T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002569

14/. Kỹ thuật sửa chữa ô tô : Phần động cơ Điêzen. - H. : Nxb. Bách Khoa Hà Nội, 2013. - 255tr. ; 27cm

Tóm tắt: Động cơ điêzen; Hệ thống điều khiển động cơ điêzen; EFI-điêzen kiểu ống phân phối

Ký hiệu môn loại: 629.28/K600T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002570

15/. Kỹ thuật sửa chữa ô tô phầm gầm. - H. : Nxb. Bách Khoa Hà Nội, 2013. - 414tr ; 27cm

Tóm tắt: Sửa chữa phần gầm ô tô: hộp số thường, hộp số tự động, hệ thống treo và lại...

Ký hiệu môn loại: 629.28/K600T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002563

16/. Kỹ thuật sửa chữa ô tô phần động cơ xăng. - H. : Nxb. Bách Khoa Hà Nội, 2013. - 367tr.

Tóm tắt: Khái quát về động cơ xăng; Hệ thống điều khiển động cơ xăng: hệ thống điều khiển điện tử, hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng...

Ký hiệu môn loại: 629.28/K600T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002572

17/. NGUYỄN HOẢN. Giáo trình kế toán quản trị : Lý thuyết cơ bản và nâng cao. Bài tập thực hành và một số lời giải mẫu / Nguyễn Hoản, Nguyễn Ngọc Quang chủ biên. - H. : Lao động, 2013. - 405tr ; 27cm

Ký hiệu môn loại: 657/GI-108T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002582

 

18/. NGUYỄN THẾ GIANG. Kĩ năng làm đề thi và kiểm tra sinh học 8 / Nguyễn Thế Giang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2013. - 219tr. ; 24cm

Tóm tắt: Giúp các em học sinh lớp 8 rèn luyện kĩ năng làm bài thi và kiểm tra môn Sinh

Ký hiệu môn loại: 612.0076/K300N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002516

 

19/. Vẽ kỹ thuật cơ khí. - H. : Nxb. Bách Khoa Hà Nội, 2013. - 194tr ; 27cm

Ký hiệu môn loại: 621.8002/V200K

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002564

 

NGHIÊN CỨU VĂN HỌC

1/. BẠCH LÊ VÂN NGUYÊN. Thành hoàng : Tiểu thuyết / Bạch Lê Vân Nguyên. - H. : Công an nhân dân, 2013. - 223tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/TH107H

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044036

 

2/. CAO NĂM. Hai ngày và mãi mãi : Tiểu thuyết / Cao Năm. - H. : Công an nhân dân, 2014. - 236tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/H103N

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039518

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044022

 

3/. Cây Bạch Dương phương Bắc : Tuyển dịch thơ Nga / Thúy Toàn dịch. - H. : Thanh niên, 2010. - 246tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 891.7/C126B

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037741

 

4/. CHU THANH HƯƠNG. Bí ẩn Phụng Hoàng Sơn : Tiểu thuyết / Chu Thanh Hương. - H. : Công an nhân dân, 2014. - 472tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/B300Â

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039481

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044006

5/. CHU THANH HƯƠNG. Hoa bay : Tiểu thuyết / Chu Thanh Hương. - H. : Công an nhân dân, 2012. - 575tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/H401B

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044035

 

6/. DI LI. Chuỗi người đi trong đầm lầy / Di Li. - H. : Văn học, 2013. - 306tr ; 24cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH515N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002559

 

7/. DILI. Câu lạc bộ số 7 : Tiểu thuyết trinh thám / DiLi. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 424tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C125L

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039470

 

8/. ĐẶNG VƯƠNG HƯNG. Những kẻ giời hành : Tiểu thuyết / Đặng Vương Hưng. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 414tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH556K

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044044

 

9/. ĐẶNG VƯƠNG HƯNG. Văn nghệ sĩ tài danh : Ký chân dung / Đặng Vương Hưng. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 384tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.922803/V115N

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039476

 

10/. ĐOÀN HỮU NAM. Con đường của quỷ : Tiểu thuyết / Đoàn Hữu Nam. - H. : Công an nhân dân, 2016. - 470tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C430Đ

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044012

 

11/. GIẢN TƯ HẢI. Ổ buôn người : Tiểu thuyết trinh thám / Giản Tư Hải. - H. : Công an nhân dân, 2013. - 352tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Ô-450B

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039484

 

12/. HOÀNG DÂN. Hồn chữ : Thơ / Hoàng Dân. - H. : Văn học, 2012. - 118tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.9221/H454C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037745

13/. HOÀNG HẢI LÂM. Trả nợ Adam / Hoàng Hải Lâm. - H. : Công an nhân dân, 2014. - 256tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/TR100N

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039479

 

14/. HOÀNG HUỆ THỤ. Lời bàn về vụ án / Hoàng Huệ Thụ. - H. : Công an nhân dân, 2013. - 336tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 809/L462B

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039503

 

15/. HỒ ANH TUẤN. Thơ chọn / Hồ Anh Tuấn. - H. : Hội Nhà văn, 2017. - 488tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/TH460C

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.005361-5363

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039522

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044049-44050

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037731

 

16/. HỒ THỦY GIANG. Con đường cát bụi : Tiểu thuyết / Hồ Thủy Giang. - H. : Công an nhân dân, 2016. - 415tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C430Đ

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044040

 

17/. HỮU PHƯƠNG. Súng nổ bến thiên đường : Tiểu thuyết / Hữu Phương. - H. : Công an nhân dân, 2014. - 335tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/S-513N

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044029

18/. KHỔNG MINH DỤ. Những khoảng đời bí ẩn : Ký sự nhân vật / Khổng Minh Dụ. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 320tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.922803/NH556K

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039473

19/. Khuôn trăng... nét ngài - cuộc tranh luận chưa kết thúc. - H. : Đại học sư phạm, 2013. - 123tr. ; 24cm

Tóm tắt: Đăng tải các bài phân tích, bình luận nhiều chiều, nhiều mặt, nhiều vấn đề của Truyện Kiều

Ký hiệu môn loại: 807/KH517T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002550

20/. KOONTZ, DEAN. Rượt đuổi = Velocity : Tiểu thuyết / Dean Koontz ; Mạnh Hưng dịch. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 480tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 813/R563Đ

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039491

21/. LÊ THU THỦY. Ban mai tình yêu : Tập truyện ngắn / Lê Thu Thủy. - H. : Thanh niên, 2010. - 230tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/B105M

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037744

22/. LÊ TRI KỶ. Không thiện không ác : Tập truyện ngắn / Lê Tri Kỷ. - H. : Công an nhân dân, 2012. - 295tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/KH455T

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044042

23/. LƯƠNG THẾ PHIỆT. Thao thức hồn quê : Thơ / Lương Thế Phiệt. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 63tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.9221/TH108T

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.005360

24/. MA VĂN KHÁNG. Một mảnh trăng rừng : Tiểu thuyết / Ma Văn Kháng. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 271tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M458M

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039478

25/. MAI VĂN PHẤN. The selected poems of Mai Văn Phấn / Mai Văn Phấn. - H. : Hội Nhà Văn, 2016. - 670tr. ; 22cm

Ký hiệu môn loại: 895.9221/S-201E

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.005365

26/. MỘNG BÌNH SƠN. Hán Sở tranh hùng : Tây Hán Chí (Có phần lời bình và thảo luận) / Mộng Bình Sơn. - H. : Văn học, 2012. - 645tr ; 24cm

Ký hiệu môn loại: 895.1/H105-S

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002558

27/. NẮNG. Cát tường, mùa hạ và anh : Tuyển tập truyện ngắn / Nắng. - H. : Văn học, 2013. - 225tr ; 24cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C110T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002587

28/. Nghiên cứu văn bản Truyện Kiều theo phương pháp Hoàng Xuân Hãn / Hoàng Xuân Hãn, Đào Thái Tôn, Nguyễn Tài Cẩn,.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 1082tr. ; 24cm

Ký hiệu môn loại: 895.92212/NGH305C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007900

29/. NGÔ THÚY NGA. Những mùa ngâu : Tiểu thuyết / Ngô Thúy Nga. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 263tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH556M

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039520

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044024

30/. NGÔ VĂN PHÚ. Thời loạn lạc : Tiểu thuyết lịch sử / Ngô Văn Phú. - H. : Công an nhân dân, 2016. - 328tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/TH462L

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039497

31/. NGUYỄN DU. Truyện Kiều : Bản Unesco. Quốc ngữ - Nôm đối chiếu / Nguyễn Du. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Lao động, 2017. - 451tr. : ảnh màu ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92212/TR527K

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039533

 

32/. NGUYỄN ĐỨC HÙNG. Bộ đề luyện thi thử đại học môn văn / Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Song Mai Thy. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 206tr. ; 24cm

Tóm tắt: Tập hợp những đề thi thử và đáp án trong vòng 3 năm của kì thi tuyển sinh 2010, 2011, 2012 môn văn

Ký hiệu môn loại: 807/B450Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002514

 

33/. NGUYỄN HIẾU. Con tàu hoang : Tiểu thuyết / Nguyễn Hiếu. - H. : Công an nhân dân, 2014. - 327tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C430T

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044031

 

34/. NGUYỄN HỒNG THÁI. Đất nóng : Tiểu thuyết / Nguyễn Hồng Thái. - Tái bản lần 2. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 383tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.922334/Đ124N

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044033

35/. NGUYỄN HỒNG THÁI. Đối mặt : Tập truyện ngắn / Nguyễn Hồng Thái. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 351tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ452M

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044045

 

36/. NGUYỄN KHẮC ĐỨC. Trận mạc và đời thường / Nguyễn Khắc Đức. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 191tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.922803/TR121M

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044027

 

37/. NGUYỄN NGUYÊN AN. Mặt đất bao dung : Tập truyện ngắn / Nguyễn Nguyên An. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 303tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/M118Đ

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044038

 

38/. NGUYỄN THANH HOÀNG. Cuộc truy lùng nghiệt ngã : Tiểu thuyết / Nguyễn Thanh Hoàng. - H. : Công an nhân dân, 2016. - 359tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C514T

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044041

 

39/. NGUYỄN THỊ VIỆT NGA. Về phía mặt trời : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thị Việt Nga. - H. : Công an nhân dân, 2014. - 200tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/V250P

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039516

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044020

 

40/. NGUYỄN TRỌNG VĂN. Gia tộc Thanh vàng : Tiểu thuyết / Nguyễn Trọng Văn. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 366tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/GI-100T

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044043

 

41/. NHỊ HỒ. Điệp viên giữa sa mạc lửa : Truyện tình báo / Nhị Hồ. - H. : Công an nhân dân, 2016. - 400tr. ; 24cm

Ký hiệu môn loại: 895.922334/Đ307V

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039489

 

42/. PHẠM VÂN ANH. Khúc quân hành lặng lẽ : Tập truyện kí / Phạm Vân Anh. - H. : Công an nhân dân, 2014. - 279tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/KH506Q

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044009

43/. PHẠM XUÂN ĐÀO. Vụ án viên đạn lạc : Tập truyện vụ án / Phạm Xuân Đào. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 222tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/V500A

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044010

 

44/. PHAN ĐỨC NAM. Điệp viên đất thủ : Tiểu thuyết / Phan Đức Nam. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 239tr. : ảnh ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ307V

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039519

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044023

 

45/. PHAN QUẾ. Phúc họa : Tiểu thuyết / Phan Quế. - H. : Công an nhân dân, 2012. - 527tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/PH506H

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039482

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044007

 

46/. PHAN THẾ CẢI. Đại bàng xanh tung cánh : Truyện ký / Phan Thế Cải. - H. : Công an nhân dân, 2016. - 462tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/Đ103B

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044032

 

47/. PLOY NGỌC BÍCH. Trái đất tròn không gì là không thể. - H. : Hội Nhà văn, 2013. - 295tr ; 24cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/TR103Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002560

 

48/. RASPUTIN, VALENTIN. Con gái IVAN và mẹ IVAN : Tiểu thuyết / Valentin Rasputin ; Đào Minh Hiệp dịch. - H. : Công an nhân dân, 2016. - 318tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 891.7/C430G

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044030

 

49/. Sắc cầu vồng óng ánh = H. / Xuân Diện biên soạn. - Lao động. - 2010

Ký hiệu môn loại: 895.92234/S-113C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037737

50/. SLIPENTRUC, VICTOR. Cứu tinh vũ trụ : Tiểu thuyết giả tưởng / Victor Slipentruc; Quỳnh Hương dịch; Đoàn Tử Huyến hiệu đính. - H. : Văn học ; Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, 2013. - 651tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 891.7/C566T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037735

51/. SMITH, ALEXANDER MCCALL. Nước mắt nữ thám tử : Tiểu thuyết trinh thám hiện đại / Alexander Mccall Smith ; Phạm Thị Xuân Thảo dịch. - H. : Công an nhân dân, 2014. - 248tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 813/N557M

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039507

52/. SƠN TÙNG. Những ngày bên Bác / Sơn Tùng sưu tầm. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 215tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.922803/NH556N

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044039

53/. TẠ ĐỨC HIỀN. Để học tốt ngữ văn 12. - H. : Nxb. Hà Nội ; Trung tâm Văn hóa Tràng An

T.1. - 2013. - 191tr.

Tóm tắt: Giúp học sinh vận dụng một cách sáng tạo môn văn

Ký hiệu môn loại: 807/Đ250H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002531

54/. TẠ ĐỨC HIỀN. Để học tốt ngữ văn 8 / Tạ Đức Hiền, Nguyễn Việt Nga, Phạm Minh Tú.... - H. : Đại học sư phạm, 2012. - 208tr. ; 24cm

Tóm tắt: Nguồn tư liệu văn chương phong phú hấp dẫn, sâu sắc giúp các em để tự học, vươn lên học khá, giỏi môn Ngữ văn

Ký hiệu môn loại: 807/Đ250H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002499

55/. TẠ ĐỨC HIỀN. Để học tốt ngữ văn 7 Trung học cơ sở. - H. : Nxb. Hà Nội

T.1. - 2012. - 215tr.

Tóm tắt: Giúp các em học sinh nắm vững các kỹ năng làm tốt bài văn

Ký hiệu môn loại: 807/Đ250H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002535

56/. TẠ ĐỨC HIỀN. Để học tốt ngữ văn 6 Trung học cơ sở. - H. : Nxb. Tràng An ; Trung tâm văn hóa Tràng An

T.1. - 2012. - 180tr.

Tóm tắt: Giúp học sinh nắm vững các kỹ năng để làm bài văn tốt

Ký hiệu môn loại: 807/Đ250H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002533

57/. TẠ ĐỨC HIỀN. Để làm tốt bài văn nghị luận xã hội / Tạ Đức Hiền, Trần Yến Lan, Nguyễn Ngọc Hà.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2013. - 164tr. ; 24cm

Tóm tắt: Giúp học sinh các lớp 6, 7,8, 9 làm bài tốt bài văn nghị luận xã hội

Ký hiệu môn loại: 807/Đ250L

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002527

58/. TẠ ĐỨC HIỀN. Để làm tốt bài văn nghị luận văn học / Tạ Đức Hiền, Lê Bảo Châu, Hoàng Ngọc Đức.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2013. - 183tr. ; 24cm

Tóm tắt: Giúp học sinh nắm vững các kỹ năng cơ bản để làm bài văn nghị luận xã hội

Ký hiệu môn loại: 807/Đ205L

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002526

59/. TẠ ĐỨC HIỀN. Để học tốt ngữ văn 12 Trung học phổ thông. - H. : Nxb. Tràng An ; Trung tâm văn hóa Tràng An

T.2. - 2013. - 183tr.

Tóm tắt: Giúp các em học sinh biết vận dụng một cách sáng tạo vào bài văn

Ký hiệu môn loại: 807/Đ250H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002532

60/. TẠ ĐỨC HIỀN. Để học tốt ngữ văn 6 Trung học cơ sở. - H. : Nxb. Tràng An ; Trung tâm văn hóa Tràng An

T.2. - 2012. - 175tr.

Tóm tắt: Giúp học sinh nắm vững các kỹ năng để làm bài văn tốt

Ký hiệu môn loại: 807/Đ250H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002534

61/. TẠ ĐỨC HIỀN. Để học tốt ngữ văn 7 Trung học cơ sở. - H. : Nxb. Hà Nội

 T.2. - 2012. - 183tr.

Tóm tắt: Giúp các em học sinh nắm vững các kỹ năng để làm tốt bài văn

Ký hiệu môn loại: 807/Đ250H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002536

62/. TẠ HỮU YÊN. Hồ Chí Minh chuyện đời thường. - In lần thứ hai. - H. : Thanh niên, 2011. - 167tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.922803/H450C

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037746

63/. TẠ THANH SƠN. Bộ đề thi tuyển sinh đại học và cao đẳng môn văn / Tạ Thanh Sơn, Thái Thanh Hằng, Nguyễn Thanh Việt.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 376tr. ; 24cm

Tóm tắt: Giới thiệu đề thi và những gợi ý và kèm theo những bài văn đạt điểm cao để giúp các bạn đọc có một mẫu hình tương đối về một bài văn thi đại học, cao đẳng cần có, cần đạt được, cần vươn tới

Ký hiệu môn loại: 807/B450Đ

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002502

64/. THANH HƯƠNG. Mặt trận không tiếng súng : Tiểu thuyết / Thanh Hương. - H. : Công an nhân dân, 2014. - 208tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M118T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039513

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044017

65/. THẾ ANH. Chu Mạnh Trinh nhà nho tài tử / Thế Anh b.s. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 511tr. : ảnh ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92212/CH500M

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039531

66/. THÚY TOÀN. Nghĩ về những con đường nước Nga : Bút ký - tiểu luận / Thúy Toàn. - H. : Thanh niên, 2010. - 235tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.922803/NGH300V

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037749

67/. Thượng Hải mùa thi : Tiểu thuyết. - H. : Văn học, 2012. - 575tr ; 23cm

Ký hiệu môn loại: 895.1/TH561H

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002561

68/. TÔN ÁI NHÂN. Trinh sát Hà Nội = Tái bản lần 6 : Tiểu thuyết / Tôn Ái Nhân. - H. : Công an nhân dân, 2013. - 399tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.922334/TR312-S

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044013

69/. TRẦN CAO ĐÀM. Âm vang ngòi vần : Truyện ký / Trần Cao Đàm. - H. : Công an nhân dân, 2016. - 223tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92284/Â120V

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044034

70/. TRẦN CAO ĐÀM. Đất Mường thời Dông lũ : Tiểu thuyết / Trần Cao Đàm. - H. : Công an nhân dân, 2014. - 215tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ124M

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044046

71/. TRẦN DIỄN. Bức thư giải oan : Tiểu thuyết / Trần Diễn. - H. : Công an nhân dân, 2014. - 470tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.922334/B552T

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044037

72/. TRẦN ĐỨC TĨNH. Mùa phù sa : Tập truyện ngắn / Trần Đức Tĩnh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2010. - 183tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M551P

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037739

73/. TRẦN ĐƯƠNG. Những tháng năm bên Bác / Trần Đương. - Đà Nẵng 175tr : Nxb. Đà Nẵng, 2010, 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.922803/NH556T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037740

74/. TRẦN HOÀI DƯƠNG. Lá Non / Trần Hoài Dương. - H. : Văn học ; Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, 2010. - 102tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/L100N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037742

75/. TRẦN HỒNG LONG. Bí ẩn sóc đầm Rây : Tiểu thuyết / Trần Hồng Long. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 220tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/B300Â

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039483

76/. TRÌ LỢI. Bởi vì... : Tiểu thuyết / Trì Lợi ; Ngô Văn Phú dịch. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 319tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.1/B462V

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039480

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044005

77/. TRƯƠNG KHIẾT. Vô Tự

T.2. - 2014. - 432tr.

Ký hiệu môn loại: 895.1/V450T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007865

78/. TRƯƠNG KHIẾT. Vô Tự

T.1. - 2014. - 736tr.

Ký hiệu môn loại: 895.1/V450T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007864

79/. Tuyển tập thi luận Việt Nam thời Trung Đại / Trần Minh Tông, Nguyễn Húc, Phan Phu Tiên... ; Nguyễn Thanh Tùng b.s. ; Dịch: Đào Duy Anh, Hoài Anh.... - H. : Đại học sư phạm, 2015. - 600tr. ; 24cm

Tóm tắt: Tập hợp, chuyển ngữ, giới thiệu một cách tương đối đầy đủ, toàn diện những tư liệu liên quan đến lí luận thơ ca Việt Nam thời trung đại (thế kỷ X đến thế kỷ XIX)

Ký hiệu môn loại: 895.922109/T527T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007876

80/. VÂN HẠ. Thời trai trẻ : Truyện dài / Vân Hạ. - H. : Công an nhân dân, 2016. - 191tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/TH462T

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044011

81/. VÕ BÁ CƯỜNG. Tướng bà : Tiểu thuyết / Võ Bá Cường. - H. : Công an nhân dân, 2014. - 224tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/T561B

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039506

82/. VŨ HUY BA. Tình yêu của một thời đã qua : Tập truyện / Vũ Huy Ba. - H. : Dân trí, 2011. - 199tr ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/T312Y

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037751

83/. VŨ QUANG SƠN. Người đàn bà xa lạ : Tiểu thuyết / Vũ Quang Sơn. - H. : Công an nhân dân, 2016. - 135tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG558Đ

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044028

84/. VƯƠNG AN ỨC. Thời đại Khải Mông / Vương An Ức. - H. : Công an nhân dân, 2011. - 440tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.1/TH462Đ

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039492

85/. WOOLF, VIRGINIA. Tới ngọn hải đăng = To the light house / Virginia Woolf; Nguyễn Thành Nhân dịch. - H. : Hội Nhà văn, 2011. - 275tr ; 23cm

Ký hiệu môn loại: 823/T462N

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037752

 

LỊCH SỬ

1/. ALDEN, JOHN R. Nước Mỹ những điều nên biết : Từ năm 1492 đến nửa đầu thế kỷ XX / John R. Alden, Alice Magenis ; Lê Thị Thu Ngọc dịch. - H. : Công an nhân dân, 2016. - 520tr. ; 24cm

Tóm tắt: Giới thiệu những giai đoạn phát triển không ngừng của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Những câu chuyện nước Mỹ hiện đại và các thế hệ người Mỹ sau này viết tiếp lịch sử ấy

Ký hiệu môn loại: 973/N557M

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039490

2/. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. - H. : Văn hóa - Thông tin, 2013. - 447tr ; 27cm

Ký hiệu môn loại: 959.704041/CH500T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002551

3/. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong trái tim người Việt Nam và bạn bè quốc tế / Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Anh Minh, Phạm Thị Lan Hương,.... - H. : Văn hóa Thông tin, 2013. - 454tr. : ảnh ; 27cm

Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết về tình cảm tiếc thương vô hạn một trái tim vĩ đại đã ngừng đập, sự kính trọng và khâm phục một vị tướng tài đức vẹn toàn, một vị tướng trong lòng nhân dân

Ký hiệu môn loại: 959.704092/Đ103T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007890

4/. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong trái tim mỗi người Việt Nam và bạn bè quốc tế. - H. : Văn hóa - Thông tin, 2013. - 454tr ; 27cm

Ký hiệu môn loại: 959.704092/Đ103T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002552

5/. ĐÀO DUY ANH. Đất nước Việt Nam qua các đời : Nghiên cứu địa lý học lịch sử Việt Nam / Đào Duy Anh. - H. : Văn hóa - Thông tin, 2010. - 268tr. ; 24cm

Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử địa lí hành chính Việt Nam trải qua các thời kì khác nhau, quá trình mở mang lãnh thổ đồng thời nghiên cứu khía cạnh địa lí của những cuộc chiến tranh chống ngoại xâm quan trọng trong thời phong kiến qua các đời Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn..

Ký hiệu môn loại: 911.09/Đ124N

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007874

6/. Huỳnh Thúc Kháng với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam : Kỉ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia / Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Ngọc Quang, Lâm Phương Thanh,.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016. - 703tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Trung ương. Tỉnh ủy Quảng Nam

Tóm tắt: Giới thiệu một cách sinh động, có hệ thống cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng qua các giai đoạn lịch sử, đặc biệt là trong những tháng ngày sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Ký hiệu môn loại: 959.703092/H531T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007897

7/. Lê Duẩn - một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam / B.s: Phạm Chí Thành, Phạm Văn Linh, Hà Đăng,.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 998tr. : ảnh ; 24cm

Tóm tắt: Giới thiệu những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn đối với Đảng và dân tộc. Kỉ niệm sâu sắc về tổng bí thư Lê Duẩn. Tư tưởng, quan điểm cơ bản của đồng chí Lê Duẩn qua một số tác phẩm tiêu biểu

Ký hiệu môn loại: 959.704092/L250D

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007866

8/. LÊ ĐỨC ANH. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng : Hồi ký / Lê Đức Anh; Thể hiện: Khuất Biên Hòa, Nguyễn Trọng Dinh. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2015. - 360tr. : ảnh ; 24cm

Tóm tắt: Phác thảo đầy đủ, toàn diện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Lê Đức Anh nguyên là chủ tịch nước từ những ngày đầu tham gia cách mạng đến lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 959.704092/C514Đ

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007886

Số ĐKCB Kho Mượn: MVV.007785

9/. LƯU VĂN LỢI. Đi qua những cuộc chiến tranh / Lưu Văn Lợi. - H. : Công an nhân dân, 2014. - 256tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp nhiều bài viết của tác giả Lưu Văn Lợi về những năm tháng đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược

Ký hiệu môn loại: 959.704/Đ300Q

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039505

10/. LÝ KHẮC CUNG. Lãng du khắp thế giới / Lý Khắc Cung. - H. : Thanh niên ; Trung tâm Văn hóa Tràng An, 2011. - 195tr ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 910/L106D

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.037747

11/. NGUYỄN ĐỨC QUÝ. Theo dấu chân Bác / Nguyễn Đức Quý s.t, b.s. - H. : Công an nhân dân, 2016. - 256tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 959.704/TH205D

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044047

12/. Những câu chuyện về đồng chí Đỗ Mười : Nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam / Diệu Ân, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh.... - In lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2016. - 583tr. : ảnh ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bạn bè về kỉ niệm sâu sắc với đồng chí Đỗ Mười - nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; những bước ngoặt, bức ảnh, tư liệu quan trọng liên quan đến cuộc đời đồng chí

Ký hiệu môn loại: 959.704092/NH556C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039521

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044048

13/. Những khía cạnh lịch sử - Văn hóa Việt Nam và thế giới / Dương Quang Hiệp, Hoàng Văn Hiển, Lê Thị Anh Đào.... - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 364tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Trường Đại học Khoa học Huế. Khoa Lịch sử

Tóm tắt: Gồm 26 bài viết của 13 tác giả thuộc các chuyên ngành Lịch sử thế giới và Lịch sử Việt Nam đánh giá mới mẻ về một số vấn đề trong lịch sử Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc,...; một số vấn đề về xứ Đàng Trong, về Đông Kinh và một số vấn đề về dân tộc được nghiên cứu tại Huế

Ký hiệu môn loại: 909/NH556K

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039502

14/. PHẠM BẠN. Chuyện chưa biết về "Ông trùm kinh tài Việt cộng" / Phạm Bạn. - H. : Công an nhân dân, 2013. - 304tr. ; 21cm

Tóm tắt: Ghi lại những kỉ niệm sâu sắc về đồng chí Phạm Văn Xô của một cán bộ Cục Cảnh vệ Bộ Công An được bảo vệ tiếp cận ông trong thời gian vượt đường Trường Sơn vào Nam và hoạt động chỉ đạo cách mạng miền Nam tại căn cứ Trung ương Cục từ năm 1970 đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

Ký hiệu môn loại: 959.70092/CH527C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039499

15/. PUTIN, ALEKXANDR. Gia tộc Tổng thống V.V. Putin / Alekxandr Putin ; Người dịch: Mai Quang Huy, Trần Đình Hậu, Nguyễn Huy Hoàng. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 256tr. : ảnh ; 21cm

Tóm tắt: Thuật lại một cách chi tiết lịch sử các cuộc tìm kiếm, nội dung các cuốn gia phả trong 6 thế hệ, kết quả nghiên cứu trong các cơ quan lưu trữ quốc gia, các công trình tìm hiểu mang tính phân tích của các công dân cùng với gia đình Putin ở các địa phương trong nước, các giả thuyết về gốc tích dòng họ

Ký hiệu môn loại: 929.0947/GI-100T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039496

 

16/. Quang Trung - Nguyễn Huệ. - Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Bàng ; Tạp chí Xưa & nay, 2012. - 469tr. ; 24cm

Tóm tắt: Những nghiên cứu về Quang Trung- Nguyễn Huệ

Ký hiệu môn loại: 959.7028/QU106T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002492

17/. Quang Trung - Nguyễn Huệ. - Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Bàng ; Tạp chí Xưa & nay, 2012. - 333tr. ; 24cm

Tóm tắt: Tập hợp 38 bài viết của các nhà khoa học, học giả, nhà văn hóa để làm rõ một số vấn đề lịch sử còn đang tồn nghi về nhà Tây Sơn, đặc biệt là Quang Trung- Nguyễn Huệ

Ký hiệu môn loại: 959.7028/QU106T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002491

18/. 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Bản hùng ca thế kỷ XX. - H. : Văn hóa - Thông tin, 2013. - 447tr ; 27cm

Ký hiệu môn loại: 959.7041/S-111M

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002554

19/. THÍCH ĐẠI SÁN. Hải ngoại kỷ sự / Thích Đại Sán ; Dịch: Hải Tiên Nguyễn Duy Bột, Nguyễn Phương (1963) ; Nguyễn Thanh Tùng hiệu chú, giới thiệu. - H. : Đại học sư phạm, 2016. - 496tr. ; 24cm

Tóm tắt: Tái hiện bức tranh lịch sử nước Đại Việt, đặc biệt là của mảnh đất phương Nam, một cách đa dạng, nhiều mặt, đặc biệt trong đó có cả vấn đề thời sự hiện nay là chủ quyền của nước ta với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Ký hiệu môn loại: 959.70272/H103N

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007877

20/. TRẦN CÔNG TẤN. Cuộc chiến đấu dưới chân núi chứa chan / Trần Công Tấn. - H. : Công an nhân dân, 2013. - 240tr. ; 21cm

Tóm tắt: Ghi lại cuộc chiến đấu anh dũng của lực lượng an ninh Long Khánh nói chung và Đội Trinh sát vũ trang nói riêng

Ký hiệu môn loại: 959.704/C514C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039512

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.044016

21/. TRẦN PHONG. Nếu không có nhân dân : Hồi ức / Trần Phong. - H. : Công an nhân dân, 2016. - 168tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 959.704/N259K

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039485

22/. TRỊNH ĐÌNH TÙNG. Bài tập lịch sử 11 / Trịnh Đình Tùng, Bùi Tuyết Hương, Nguyễn Hồng Liên. - H. : Nxb. Hà Nội, 2013. - 219tr. ; 24cm

Tóm tắt: Gợi ý cho giáo viên về những nội dung cơ bản trong dạy lịch sử lớp 11 nà còn giúp các em định hướng vào những kiến thức cần học và rèn luyện một số thao tác tư duy lịch sử cần thiết

Ký hiệu môn loại: 909/B103T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002525

23/. TRƯƠNG NGỌC THƠI. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử : Theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trương Ngọc Thơi. - H. : Nxb. Thanh Hóa, 2013. - 173tr ; 24cm

Ký hiệu môn loại: 909/H561D

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002576

24/. TRƯƠNG NGỌC THƠI. Luyện thi cấp tốc môn lịch sử / Trương Ngọc Thơi. - H. : Đại học sư phạm, 2013. - 232tr. ; 24cm

Tóm tắt: Giúp học sinh nắm toàn bộ những kiến thức cơ bản của môn Lịch sử lớp 12 và tiếp cận với các câu hỏi thường gặp trong các kỳ thi tuyể n sinh đại học môn lịch sử

Ký hiệu môn loại: 959.7/L527T

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVV.002494

25/. TRƯƠNG TẤN SANG. Tận dụng cơ hội vượt qua thách thức tiếp tục đổi mời toàn diện đưa đất nước tiến lên / Trương Tấn Sang. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 635tr. : ảnh ; 24cm

Tóm tắt: Giới thiệu bài viết, bài phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước xây về dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, "phụng công, thủ pháp, chí công vô tư",bảo vệ chủ quyền quốc gia là bất khá xâm phạm, tăng cường hợp tác, nâng cao trách nhiệm, cùng hướng tới một thế giới hoà bình, ổn định và phát triển

Ký hiệu môn loại: 959.7/T121D

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007867

26/. VIỄN CHI. Thầm lặng nơi chiến trường : Hồi ký / Viễn Chi. - H. : Công an nhân dân, 2014. - 144tr. ; 21cm

Tóm tắt: Ghi chép lại những tâm sự, những tư liệu quý giá về cố Thứ trưởng Bộ Công an Trần Xuân Viên về những kỉ niệm khó quên trong thời kì đầu tham gia cách mạng, công tác ở Ty Công an Nam Định, Công an Liên khu III và tham gia lãnh đạo Bộ Công an trong các giai đoạn từ năm 1948 đến 1988

Ký hiệu môn loại: 959.704092/TH120L

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039477

27/. Việt Nam 30 năm đổi mới = Vietnam - 30 years of renewal 1986 - 2016 : 1986 - 2016. - H. : Thông tấn, 2016. - 248tr. : ảnh ; 25cm

ĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam

Tóm tắt: Tập hợp khoảng 400 bức ảnh kèm theo chú giải, sắp xếp các bức ảnh theo thời gian, theo chủ đề, những bài viết dẫn dắt, kết nối các bức ảnh một cách cô đọng để muốn nêu bật sự phấn đấu, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong suốt chặng đường 30 năm qua

Ký hiệu môn loại: 959.70442/V308N

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007887

Facebook zalo

Các tin đã đưa