Thư mục chuyên đề: “Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Những mốc son lịch sử hào hùng”.

LỜI GIỚI THIỆU

Cách đây 76 năm, trong dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam, một sự kiện lịch sử có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng đó là thắng lợi của của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945). Đây là mốc son hào hùng đánh dấu cho sự ra đời của một nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; đưa địa vị toàn thể nhân dân Việt Nam từ nô lệ trở thành người làm chủ thực sự của đất nước. Sức sống, tinh thần và những giá trị của thắng lợi Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòavẫn còn in đậm trong mỗi bước đi, mỗi chặng đường phát triển của đất nước và trở thành biểu tượng của khát vọng độc lập, tự do, hòa bình.

Hướng tới kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Thư viện KHTH thành phố Hải Phòng biên soạn Thư mục chuyên đề: Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Những mốc son lịch sử hào hùng”. Thư mục là tư liệu giúp người đọc nhìn lại một thời kỳ lịch sử vẻ vang, chói lọi, vô cùng tự hào của dân tộc Việt Nam.

          Thư mục chia làm 3 phần:

            Phần I: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ của nhân dân Việt Nam

          Phần II: Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2.9.1945)

          Phần III. Phát huy thành quả, kinh nghiệm 76 năm qua, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững

          Vì điều kiện thời gian và nguồn tư liệu còn hạn hẹp, nên việc biên soạn Thư mục không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần biên soạn sau được hiệu quả hơn.

          Xin trân trọng cảm ơn!

THƯ VIỆN KHTH HẢI PHÒNG

Facebook zalo

Các tin đã đưa