Tập huấn nghiệp vụ Thư viện năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

              Tập huấn nghiệp vụ Thư viện năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hải Phòng  

 

          Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ Thư viện, sáng ngày 16/8/2022, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Hải Phòng đã khai mạc lớp tập huấn Nghiệp vụ thư viện cho lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Thể thao quận, huyện; cán bộ phụ trách công tác thư viện tại các quận, huyện, tại các trường Cao đẳng, Đại học, phổ thông... trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác của đơn vị nhằm củng cố và nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ; nâng cao hiểu biết của người làm thư viện về các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác của mình, đồng thời tăng cường các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các sản phẩm thông tin, đáp dứng tốt nhu cầu của bạn đọc thành phố nhất là trong thời đại bùng nổ công nghệ số hiện nay. Đặc biệt, lớp tập huấn cũng là cơ hội, là môi trường cho cán bộ thư viện trên địa bàn thành phố trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong chuyên môn nghiệp vụ; những thuận lợi và khó khăn trong thực thi nhiệm vụ.         

Tham gia giảng dạy tại lớp tập huấn, Tiến sĩ Lê Tùng Sơn – nguyên Chuyên viên Vụ Thư viện – giảng viên khoa Khoa học Quản lý - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã chuyển tải 2 nội dung:

  • Tổng quan về hệ thống pháp luật trong lĩnh vực thư viện
  • Khái quát một số vấn đề cơ bản trong Chương trình Chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2030 (Theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

    

 

Facebook zalo

Các tin đã đưa