Quy định Phòng Đọc sách Ngoại ngữ

QUY ĐỊNH PHÒNG ĐỌC SÁCH NGOẠI NGỮ

THỦ TỤC MƯỢN SÁCH
1. Tư liệu, tài liệu ngoại ngữ phục vụ tại chỗ, không mượn về nhà.
2.
Khi
vào phòng đọc, bạn đọc xuất trình thẻ đọc cho thủ thư làm thủ tục mượn sách đọc tại chỗ theo đúng
quy định của phòng .

3.
Giữ gìn trật tự, im lặng, vệ sinh trong thư viện, không hút thuốc trong
phòng đọc, không cắt xén tranh ảnh tư liệu không làm rách, không ghi
dấu trên sách
PHÒNG ĐỌC SÁCH NGOẠI NGỮ
THƯ VIỆN KHTH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNGFacebook zalo

Các tin đã đưa