Nửa thế kỷ văn thơ Hồ Chí Minh

                                             NỬA THẾ KỶ VĂN THƠ HỒ CHÍ MINH

Cuốn sách là tập hợp những bài viết bao trùm và xuyên suốt trong sự nghiệp nghiên cứu của GS Phong Lê: đó là các giá trị vừa thời sự, vừa vĩnh cửu của thơ văn Hồ Chí Minh. Giáo sư đã lựa chọn, sắp xếp những nghiên cứu của mình theo một cấu trúc từ chung đến riêng, từ xa đến gần, từ khái quát đến cụ thể nhằm làm sáng tỏ nguồn sức mạnh tinh thần vĩ đại Hồ Chí Minh đã đem lại cho dân tộc Việt Nam. Nguồn sức mạnh có khởi nguồn từ Yêu sách của nhân dân An Nam năm 1919 đến Di chúc năm 1969 và từ Di chúc năm 1969 cho đến nay - năm 2019 là chẵn 100 năm. Một trăm năm - một sự nghiệp thiêng liêng, một cuộc đổi đời vĩ đại mà Hồ Chí Minh đã đem lại cho “dân tộc ta, non sông ta, đất nước ta”.

Nửa thế kỷ văn thơ Hồ Chí Minh : Từ Yêu sách của nhân dân An Nam đến Di chúc Bác Hồ / Phong Lê. - H. : Thông tin và truyền thông, 2019. - 496tr.;24cm.

Ký hiệu kho:

-Kho Đọc: DVV.08728

-Kho Mượn: MVV.008627-28

Facebook zalo

Các tin đã đưa