Nói không với bạo lực gia đình

Nói không với bạo lực gia đình


    Do tư tưởng 'trọng nam khinh nữ' ở nước ta vẫn còn tồn tại nên tình hình bạo lực gia đình hiện nay đang diễn ra hết sức nghiêm trọng, đặc biệt tập trung ở miền núi, nông thôn, xuất hiện ở hầu hết các mối quan hệ trong gia đình. Biểu hiện của bạo lực gia đình là hành vi đánh đập, ngược đãi, thậm chí sử dụng cả hung khí.

    Có 2 hình thức bạo lực gia đình là về thể chất và tinh thần. Thủ phạm và nạn nhân của hình thức bạo lực về thể chất chủ yếu là những người có trình độ học vấn thấp, thu nhập ít, đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn. Hậu quả của bạo lực thể chất thường gây thương tích hoặc dẫn đến tử vong. Các hình thức bạo lực khác còn lại khó phát hiện nhất là khi những người trong cuộc không chịu nói ra.

    Bạo lực tinh thần hiện nay dẫn đến những vụ li hôn tăng nhanh. Đây là hình thức bạo lực gây tổn thương đến đời sống tinh thần, làm suy thoái đạo đức truyền thống gia đình Việt Nam.

    Điều đáng buồn là hơn 90% nạn nhân của bạo lực gia đình là phụ nữ và phần lớn là cam chịu và im lặng.

    Bên cạnh chị em còn có Hội phụ nữ, cơ quan pháp luật, tổ chức bảo vệ nhân quyền, người thân vì vậy đừng nên im lặng khi mình hoặc người thân là nạn nhân của nạn bạo lực gia đình. Hãy biết lên tiếng vì quyền lợi và hạnh phúc của bản thân và người thân.

    Nhằm góp phần tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình tới người dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Thư viện KHTH thành phố biên soạn thư mục chuyên đề 'Nói không với bạo lực gia đình'.


Thư mục chia ba phần:

Phần I: Các văn bản, chỉ thị của Nhà nước về Phòng chống bạo lực gia đình

Phần II: Bạo lực gia đình vấn đề mang tính toàn cầu

Phần III: Thực trạng của bạo lực gia đình trong xã hội hiện nay

Trong từng phần, tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái.PHÒNG THÔNG TIN TIN HỌC
Facebook zalo

Các tin đã đưa