Lương Khánh Thiện - Tiểu sử

                                                          

 

 Đồng chí Lương Khánh Thiện- người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, người đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

          Sinh ra, lớn lên ở vùng quê Hà Nam có bề dày truyền thống văn hiến và yêu nước, ngay từ khi còn là học sinh, Lương Khánh Thiện đã tích cực tham gia những hoạt động đấu tranh yêu nước, được giác ngộ cách mạng và trở thành hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên – tổ chức tiền thân của Đảng và trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Cuốn sách “Lương Khánh Thiện – Tiểu sử” thuộc Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Cuốn sách đã tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của Lương Khánh Thiện -  một chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam.

          Sách gồm 6 chương:

Chương 1:Quê hương – Gia đình và thời niên thiếu

Chương 2: Hoạt động trong phong trào công nhân, gia nhập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và trở thành người cộng sản (1926 – 1930).

Chương 3:Hoạt động đấu tranh trong nhà tù thực dân Pháp (1930 – 1936)

Chương 4: Hoạt động tái lập  Xứ ủy Bắc Kỳ, khôi phục hệ thống tổ chức Đảng, tham gia lãnh đạo cao  trào dân chủ (1936 -1939)

Chương 5: Thực hiện chủ trương của Đảng rút vào hoạt động Bí mật, xây dựng căn cứ, giữ cương vị Bí thư khu B và Bí thư thành ủy Hải Phòng.(1939 – 1941)

Chương 6: Người cộng sản kiên trung, bất khuất, nhà lãnh đạo tài năng, sáng tạo của Đảng.

          Mời các bạn đón đọc tại Thư viện KHTH TP Hải Phòng!

Lương Khánh Thiện : Tiểu sử / B.s.: Trần Minh Trưởng (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Dung, Phạm Hồng Chương.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 184tr. ; 21cm

Kho Địa chí: DC. 005757

Facebook zalo

Các tin đã đưa