Hướng dẫn khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường, thị trấn

               HƯỚNG DẪN KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

“Hướng Dẫn Khám Chữa Bệnh Tại Trạm Y Tế Xã, Phường, Thị Trấn” nhằm giúp cho cán bộ y tế ở Trạm Y tế xã, phường, thị trấn có thêm tài liệu tham khảo chuyên môn trong công tác quản lý và thực hành khám, chữa bệnh hàng ngày hiệu quả hơn.

Nội dung cuốn sách gồm có:

Hướng dẫn về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ quy định về Y tế xã, phường, thị trấn; Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Ytế xã, phường, thị trấn.

Tài liệu chuyên môn hướng dẫn khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường ban hành kèm theo Quyết định số 2919/QĐ-BYT ngày 06/08/2014của Bộ trưởng Bộ Y tế. Tài liệu được biên tập và tổng hợp từ các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, các quy trình chuyên môn khám, chữa bệnh đã được xây dựng bởi các chuyên gia, các Chương trình, Dự án y tế hoặc được ban hành bởi Bộ Y tế. Tài liệu bao gồm 59 bài hướng dẫn chuyên môn về thực hành về xử trí cấp cứu ban đầu, chẩn đoán và điều trị các tình trạng, hội chứng, bệnh thường gặp, quản lý sức khỏe sinh sản và quản lý một số bệnh mạn tính.

Đây là cẩm nang thiết thực và rất hữu ích cho cán bộ y tế ở Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý và thực hành khám, chữa bệnh hàng ngày.

Thư viện KHTH Hải Phòng trân trọng giới thiệu./.

Hướng dẫn khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường, thị trấn / Quý Lâm tuyển chọn, hệ thống. - H. : Y học, 2016. - 399tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm.

Ký hiệu kho:

-Kho Đọc: DVV.008722

Facebook zalo

Các tin đã đưa