Hội nghị tập huấn trực tuyến “Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện”.

 

Khai mạc Hội nghị tập huấn trực tuyến “Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực Thư viện”.

 Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2021, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn trực tuyến “Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện”.

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, sáng ngày 12 tháng 10 năm 2021, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn “Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện” trong phạm vi toàn quốc từ ngày 12-13 tháng 10 năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Hà Nội có sự tham dự của ông Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế Bộ VHTTDL, bà Nguyễn Ngọc Anh - Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Giới - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, TS. Vũ Dương Thúy Ngà - nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện.

Tại 150 điểm cầu địa phương, Hội nghị có sự tham gia của gần 400 đại biểu là Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin và Thể thao các tỉnh thành; công chức của Sở được phân công theo dõi công tác thư viện; Lãnh đạo Thư viện công cộng cấp tỉnh, viên chức phòng nghiệp vụ hoặc phòng mạng lưới, phòng phong trào cơ sở của thư viện cấp tỉnh. Ngoài ra, còn có sự tham dự của một số thư viện trường đại học trên địa bàn Tp. Hà Nội, các thư viện cấp huyện tại những điểm cầu trực tuyến tại Thư viện tỉnh.

Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Thư viện năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực thư viện trong 02 năm 2020 và 2021 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành, qua đó tăng cường việc thực thi các quy định của nhà nước mới ban hành trong lĩnh vực thư viện, nâng cao nhận thức và trách nhiệm triển khai các văn bản quy phạm pháp luật.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên sẽ trao đổi và chia sẻ 05 chuyên đề liên quan đến các nội dung: Quy định về hoạt động thư viện, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; Quản lý nhà nước về thư viện; thành lập thư viện theo quy định của luật thư viện; Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thư viện và giới thiệu Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, tại Hội nghị cũng sẽ được báo cáo viên đến từ  Nhà xuất bản xây dựng sẽ chia sẻ nội dung về xây dựng thư viện số theo hướng xã hội hóa.

Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện là một trong những nội dung quan trọng trong Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về thư viện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng hằng năm nhằm đưa Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành được thực thi hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc phát triển.


 

Facebook zalo

Các tin đã đưa