HỒ CHÍ MINH BIỂU TƯỢNG CỦA THỜI ĐẠI

HỒ CHÍ MINH BIỂU TƯỢNG CỦA THỜI ĐẠI

Cách nay 111 năm, vào ngày 5-6-1911, con tàu buôn của Pháp (Latouche-Tréville) rời Bến cảng Nhà Rồng, mang theo một con người đặc biệt, sau này được nước Pháp khắc họa chân dung trên bức tường thời đại, được vinh danh là một trong những người làm nên thế kỷ XX. Người đó là Hồ Chí Minh - Biểu tượng của ý chí, bản lĩnh và niềm tin dân tộc Việt Nam trường tồn vượt qua mọi thách thức.

Suốt hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước,  Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc đã đi qua gần 30 quốc gia của 4 châu lục, phải làm rất nhiều nghề cực nhọc để kiếm sống.

Với hành trang là chủ nghĩa yêu nước - nhân văn Việt Nam và khát vọng giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào, trải qua thực tiễn học tập, nghiên cứu kinh nghiệm đấu tranh cách mạng ở nhiều nước, Người nhận thấy vấn đề giải phóng dân tộc và giải phóng con người là một nhu cầu tất yếu và cấp thiết không chỉ ở Việt Nam mà với tất cả các dân tộc thuộc địa và nhân dân lao động bị áp bức trên trên toàn thế giới.

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) Thư viện KHTH thành phố Hải Phòng trân trọng giới thiệu cuốn sách “ HỒ CHÍ MINH BIỂU TƯỢNG CỦA THỜI ĐẠI nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo cả dân tộc làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám - lập ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, mở ra một thời đại mới, rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc - Thời đại Hồ Chí Minh với chân lý "Không có gì quý hơn Độc lập Tự do".

Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần 1: Người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam

Phần 2: Danh nhân văn hóa của thời đại

 Lịch sử ngày càng lùi xa nhưng với tất cả cống hiến lớn lao của Người trong hành trình đặc biệt đó, vì nước, vì dân đã trở thành một tài sản tinh thần to lớn và vô giá của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời Người là tấm gương đạo đức mẫu mực về cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư, là biểu tượng sáng ngời cho các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.

Hồ Chí Minh biểu tượng của thời đại/Đỗ Hoàng Linh.- H.: Nxb. Thông tin và truyền thông, 2021.-399tr.; 24cm

Ký hiệu kho

Kho Mượn: MVV.008625

Facebook zalo

Các tin đã đưa