TÔ HIỆU TIỂU SỬ

                                                                 TÔ HIỆU TIỂU SỬ

 

Đồng chí Tô Hiệu sinh năm 1912 tại thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Bắc Ninh ( nay thuộc tỉnh Hưng Yên ). Sinh ra trên mảnh đất giàu truyền thống văn hóa và được nuôi dạy trong một gia đình nề nếp, cha mất sớm, người mẹ tảo tần sớm hôm lo cho an em Tô Hiệu ăn học nên người.

Đồng chí Tô Hiệu là nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, một tấm gương sáng về bản lĩnh kiên trung cách mạng, trọn đời hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người Việt Nam theo ngọn cờ của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí mãi được ghi vào lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Ghi nhớ tinh thần chiến đấu kiên cường và những đóng góp to lớn của đồng chí với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật xuất bản cuốn sách “Tô Hiệu tiểu sử” nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ. Cuốn sách gồm năm chương

Chương I: Quê hương, gia đình và thời niên thiếu

Chương II: Từ người yêu nước trở thành người cộng sản ( 1924 – 1934 )

Chương III: Tham gia lãnh đạo khôi phục phong trào cách mạng ( 1935 – 1940 )

Chương IV: Chiến đấu trong địa ngục Sơn La ( 1940 – 1944 )

Chương V: Tô Hiệu – Tấm gương của người cộng sản

Thư viện KHTH Hải Phòng trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tô Hiệu tiểu sử : Tiểu Sử / TS. : Phạm Hồng Chương, Trần Minh Trưởng, Nguyễn Ngọc Hà… . – H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. – 275tr., 1tr. ảnh ; 21cm

Ký hiệu kho : DC.005766

Facebook zalo

Các tin đã đưa