HẢI PHÒNG LÀM THEO LỜI DẠY CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

                                                                        Hải Phòng làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh