Đoàn công tác Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch) khảo sát hoạt động hệ thống thư viện cơ sở tại thành phố Hải Phòng

 

Sáng ngày 14/6/2023, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố đã diễn ra buổi làm việc khảo sát hoạt động hệ thống thư viện cơ sở của Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch) với hệ thống thư viện trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tham dự có Bà Đoàn Quỳnh Dung – Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch); Ông Trịnh Văn Tú - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Đại diện một số phòng chức năng của Sở; Ban giám đốc và lãnh đạo các phòng chức năng Thư viện; Đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo; Đại diện lãnh đạo Trung tâm thông tin thư viện các trường đại học – viện nghiên cứu, trung học chuyên nghiệp và trung tâm văn hóa quận huyện trên địa bàn thành phố.

Chương trình làm việc nhằm mục đích khảo sát, phân tích, đánh giá, thu thập thông tin và số liệu các nguồn lực thư viện đồng thời ghi nhận các kiến nghị cụ thể, qua đó làm cơ sở xây dựng khung chương trình đào tạo phục vụ chuyển đổi số, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.

Nội dung xuyên suốt là những trao đổi thảo luận, phỏng vấn lãnh đạo, người phụ trách thư viện, phụ trách công tác đào tạo về nguồn nhân lực thư viện và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; Khảo sát thực địa toàn hệ thống thư viện thành phố bao gồm thư viện công cộng, thư viện cơ sở và thư viện trường học.

          Buổi làm việc đã được nghe nhiều ý kiến tham góp, nhận diện các vấn đề liên quan, các thách thức của ngành đang - sẽ phải đối mặt và cùng đưa ra các giải pháp phù hợp.

 

          Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi làm việc:

 

 

 

 

 

 

 

Facebook zalo

Các tin đã đưa