ĐỊA CHÍ TÔN GIÁO LỄ HỘI VIỆT NAM

                                                               Địa chí tôn giáo lễ hội Việt Nam

 

Dưới góc độ văn hóa, các lễ hội và đời sống tâm linh ở Việt Nam lâu nay đã có những đóng góp to lớn vào việc xây dựng đạo đức xã hội, góp thêm cho đời những sinh hoạt giải trí, vui chơi với đủ chiều sâu tâm linh cùng tinh thần cộng cảm là con cháu một tổ Hùng, một đất Việt.

Từ trong thành tựu của xã hội học tôn giáo, cuốn sách này sẽ giới thiệu các cơ sở, nơi chốn lễ hội, hoạt động tôn giáo, các địa danh thờ lạy, lễ bái, cầu cúng, nguyện ngắm,…trên góc độ tôn giáo học, có cố gắng trình bày khách quan theo dòng chảy của lịch sử mối quan hệ với đời sống xã hội, từ đó thấy được các mặt tích cực và tiêu cực của thờ cúng, lễ bái, cầu nguyện,…

Cuốn Địa chí tôn giáo lễ hội Việt Nam ” là  một  công  trình  sưu  tập  đầy tâm huyết của một người nghiên cứu lâu năm về tôn giáo và tín ngưỡng, đã từng qua nhiều năm làm công tác quản lý tôn giáo trên cương vị Phó Trưởng ban Tôn Giáo Chính Phủ, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu biết thêm những nơi chốn tâm linh lễ hội thờ cúng, cầu nguyện trên khắp lãnh thổ Việt Nam.

Thư viện KHTH Hải Phòng trân trọng giới thiệu:

Địa chí tôn giáo lễ hội Việt Nam/  Mai Thanh Hải. – H. : Văn hóa - Thông tin,  2008.  – 852tr.; 21cm

Ký hiệu kho : DC.003593

Facebook zalo

Các tin đã đưa