Cuốn Xuân Thủy

Xuân Thủy - Nhà hoạt động chính trị, ngoại giao xuất sắc, nhà báo, nhà thơ lớn

 

Đồng chí Xuân Thủy(1912-1985), nguyên Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, là một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Ông còn là một nhà ngoại giao xuất sắc đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp ngoại giao nước ta trong cả ba lĩnh vực: ngoại giao nhân dân, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại của Ðảng.

Cuốn sách “Xuân Thủy - Nhà hoạt động chính trị, ngoại giao xuất sắc, nhà báo, nhà thơ lớn”  bạn đọc thấy ở Xuân Thủy "một sự kết hợp hài hòa giữa tài năng và đức độ, giữa tính cách dân tộc truyền thống và văn minh thời đại" (Trường Chinh), "một Xuân Thủy là hiện thân của một người kiêm toàn tài đức, nhà văn hóa xuất sắc của đất nước" (Vũ Mão).

Nội dung cuốn sách gồm bốn phần:

Phần I: Thân thế và sự nghiệp

Phần II: Một số bài báo và bài thơ chọn lọc

Phần III: Những ngày ở Paris

Phần IV: Vị Bộ trưởng với “nụ cười chiến thắng”

Cuốn sách sẽ đem đến cho bạn đọc những bài học quý giá, những hiểu biết sâu sắc hơn về một nhà hoạt động chính trị, ngoại giao xuất sắc, nhà báo, nhà thơ, một nhà lãnh đạo có nhân cách lớn, luôn luôn tin tưởng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Ông như một vì sao còn mãi giữa lòng dân tộc, giữa quê hương.

Thư viện KHTH Hải Phòng trân trọng giới thiệu !

“Xuân Thủy - Nhà hoạt động chính trị, ngoại giao xuất sắc, nhà báo, nhà thơ lớn”/ .- H: Nxb. Chính trị Quốc gia, 2012. - 674tr. ; 16*24cm.

 Ký hiệu kho : DVV.007305

Facebook zalo

Các tin đã đưa