Chủ tịch Hồ Chí Minh Sự nghiệp vĩ đại, cuộc đời vinh quang

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SỰ NGHIỆP VĨ ĐẠI CUỘC ĐỜI VINH QUANG

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890, trong một gia đình nhà nho yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Được nuôi dưỡng bởi những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc qua hàng ngàn năm lịch sử, phải chứng kiến sự thất bại của các phong trào yêu nước bi hùng của ông cha chống thực dân Pháp xâm lược và cảnh lầm than, cực khổ của nhân dân, Người đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân.

Ra đi tìm đường cứu nước khi 21 tuổi, với khát vọng cháy bỏng giành độc lập, tự do cho dân, cho nước, Người bôn ba khắp năm châu, vừa lao động, học tập, vừa quan sát, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới.

Hành trình này đã giúp Người hiểu rõ cội nguồn những khổ đau của nhân dân lao động là ở sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản đế quốc và hình thành nên ý thức giai cấp. Vì thế, Người đã đến với chủ nghĩa Mac - Lênin một cách tự nhiên, như một tất yếu lịch sử và đã tìm thấy ở đó những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Với trí tuệ thiên tài, tầm nhìn vượt thời đại, Người vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, dày công chuẩn bị những điều kiện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ cho sự ra đời một đảng cách mạng chân chính - Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ đó, cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt qua muôn vàn chông gai, thử thách, đưa dân tộc bước tới đài vinh quang.

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) chúng ta tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, phong cách, đạo đức vĩ đại, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao trời biển của Người. Thư viện KHTH thành phố Hải Phòng  trân trọng giới thiệu cuốn sách ảnh “ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SỰ NGHIỆP VĨ ĐẠI CUỘC ĐỜI VINH QUANG” do Đỗ Hoàng Linh sưu tầm, biên soạn và dịch, Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản năm 2020.

Cuốn sách “CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SỰ NGHIỆP VĨ ĐẠI CUỘC ĐỜI VINH QUANG” được biên soạn dựa trên những ảnh tư liệu đã được sưu tầm, xác minh, sắp xếp theo trình tự thời gian và sự kiện, kết hợp với bối cảnh lịch sử đang được lưu trữ tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Lưu trữ quốc gia Liên bang Nga; Nhà xuất bản Công an nhân dân, đặc biệt là nguồn tư liệu quý của đồng chí Vũ Kỳ- Thư ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phần nào tái hiện một cách sinh động cuộc đời và sự nghiệp cách mạng sôi động, vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời niên thiếu đến ngày tháng cuối cùng. Nội dung cuốn sách sắp xếp theo các giai đoạn

- Giai đoạn từ năm 1890 đến năm 1911

- Giai đoạn từ năm 1911 đến năm 1941

- Giai đoạn từ năm 1941 đến năm 1945

- Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1954

- Giai đoạn từ năm 1955 đến năm 1969

- Giai đoạn từ năm 1969 đến nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà ái quốc chân chính, nhà cách mạng sáng suốt, vị lãnh tụ thiên tài. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người gắn liền với lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Năm 1987, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã tôn vinh Hồ Chí Minh là "Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam".

Chủ tịch Hồ Chí Minh sự nghiệp vĩ đại, cuộc đời vinh quang = President Ho Chi Minh great work, glory life: Sách ảnh: Song ngữ Anh Việt/Đỗ Hoàng Linh sưu tầm, biên soạn và dịch.-H.Công an nhân dân, 2020.-248tr.;30cm.

Ký hiệu kho

Kho Đọc: DVV.008640

Facebook zalo

Các tin đã đưa