Bản tin Hải Phòng qua những trang báo - Tháng 7/2020

 

Bản tin Hải Phòng qua những trang báo - Tháng 7/2020
 LỜI NÓI ĐẦU

Với mục đích cung cấp những thông tin liên quan đến thành phố Hải Phòng, có tính chọn lọc, theo chuyên đề riêng biệt đến với người dùng tin, Thư viện KHTH Thành phố biên soạn Bản tin “Hải Phòng qua những trang báo”. Trong đó chọn lọc và giới thiệu những tin tức tóm tắt hoặc toàn văn được đăng tải trên báo, tạp chí Trung ương và địa phương nói về Hải Phòng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, giáo dục, đời sống…vv.

Do điều kiện thời gian và tính thời sự của tư liệu nên bản tin sẽ còn nhiều khiếm khuyết, Ban biên tập “Hải Phòng qua những trang báo” rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc giúp chúng tôi hoàn thiện những Bản tin tiếp theo nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu nắm bắt tin tức của bạn đọc.

Ý kiến và thư góp ý xin gửi về Ban biên tập bản tin “Hải Phòng qua những trang báo”, địa chỉ: thuvienhaiphong@gmail.com.

 

MỤC LỤC

 

NỘI DUNG

TRANG

I. Chính trị, chính sách

2 – 134

II. Pháp luật, an ninh, trật tự

134  - 148

III. Kinh tế, xã hôi, sản xuất, kinh doanh

148 - 194

IV.Văn hóa, thể thao, du lich

194 - 228

V. Giáo dục – đào tạo, khoa học- công nghệ

228 - 258

VI. Y tế, sức khỏe, vệ sinh - môi trường

259 – 269

VII. Giao thông  -  vận tải

269 – 274

VIII. Quy hoạch, kiến trúc, xây dựng

              274 - 283 Nội dung chi tiết Bản tin tại đây.

Facebook zalo

Các tin đã đưa