Atlats thành phố Hải Phòng

Atlats thành phố Hải Phòng


Nhan đề:             Atlats thành phố Hải Phòng

Môn loại: 912.59735

Cơ quan xuất bản: Hải Phòng.- NXB. Bản Đồ

Năm xuất bản:
2005

Mô tả vật lý: 51 tr

Mô tả tóm tắt: Giới thiệu về điều
kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Hải
Phòng từ năm 1996 đến năm 2005

Từ khoá: Hải Phòng ; Atlats ; Bản
đồ ; Địa lý ; Điều kiện tự nhiên ; Kinh tế xã hội

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

KH Kho: DC.003247

Nguồn: Kho Di sản văn hóa thành văn Hải Phòng/ Thư viện KHTH Hải Phòng

Facebook zalo

Các tin đã đưa