Thư mục sách mới

 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 1 – 2021

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 1 – 20210 - TỔNG LOẠI 1. Welteroth, Elaine. Sinh ra để xuất chúng: Đừng để định kiến kìm chân, hãy kiến tạo vị thế xứng đáng của riêng mình/...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 – 2020

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 – 2020 0 - TỔNG LOẠI 1. Công an nhân dân - tháng 9, tháng 10: Từ số: 4054 - 4114.- H.: Tòa soạn Báo Công an nhân dân, 2016; 59cm...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11 – 2020

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11 – 2020 0 - TỔNG LOẠI42. Hỏi đáp khoa học vui nhộn - Kiến có thắng được voi hay không?/ Thúy Hương biên dịch ; Mijia minh họa.- H.: Phụ...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10 – 2020

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10 – 20200 - TỔNG LOẠI1. McManus, Sean. Học viện lập trình viên/ Sean McManus ; Rosan Magar minh họa ; Nguyễn Anh Quân dịch.- H.: Kim Đồng,...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9 – 2020

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9 – 20201 - TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LOGICH HỌC1. Phong Phương. Mật mã thần số học Hy Lạp: Giải mã và phát triển tính cách qua những con số quen...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8 – 2020

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8 – 20200 - TỔNG LOẠI 1. Nâng cao chất lượng xuất bản sách lý luận chính trị phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 7 – 2020

  1. Đỗ Hồng Kỳ. Văn hóa cổ truyền Mơ Nông và sự biến đổi trong xã hội đương đại/ Đỗ Hồng Kỳ.- H.: Văn hóa dân tộc, 2018. - 559tr.; 21cm       ...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6 – 2020

  1. Văn hóa và sự phát triển các dân tộc ở Việt Nam/ Phạm Văn Đồng, Tố Hữu, Vũ Oanh,....- H.: Văn hóa dân tộc, 2018. - 555tr.; 21cm        ĐTTS...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5 – 2020

  1 - TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LOGICH HỌC 1. Hoàng Trần Nghịch. Lời thần chú, bùa - chài trong dân gian, sách cổ Thái (Koãn măn muỗn Tãy)/ S.t., b.s.: Hoàng Trần Nghịch, Cà Chung.-...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4 – 2020

  1 - TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LOGICH HỌC 134. Mariamis, Anna. Nhà tiên tri Vanga và vũ trụ huyền bí/ Anna Mariamis ; Thanh Thúy dịch ; Phương Liên h.đ.- H.: Thế giới, 2019. -...