Thư mục

 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9/2021

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9/2021
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8/2021

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8- 2021
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 7 - 2021

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI 
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6 - 2021

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6/2021 
 • Thư mục chuyên đề: “Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Những mốc son lịch sử hào hùng”.

  LỜI GIỚI THIỆUCách đây 76 năm, trong dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam, một sự kiện lịch sử có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng đó là thắng lợi của của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945). Đây là mốc son hào hùng đánh dấu cho sự ra đời của một nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; đưa địa vị...
 • Thư mục “NGÀY HỘI NON SÔNG

  Lời giới thiệuCách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước  Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Ngày 2 – 9 – 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn  Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 3- 9, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị với Chính phủ tổ chức càng...
 • Thư mục "Hải Phòng – Điểm đến thành công”

  Thư mục "Hải Phòng – Điểm đến thành công”Hải Phòng – thành phố cảng lâu đời, nằm ở vị trí trung tâm vùng duyên hải Bắc Bộ, là đầu mối giao thông quan trọng giao lưu thuận lợi với các địa phương trong nước và quốc tế. Hải Phòng không chỉ có vị trí trọng yếu về kinh tế mà còn có vị trí chiến lược về quốc phòng – an ninh.Cách đây 66 năm, ngày 13 tháng 5 năm...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5 – 2021

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5 – 2021THƯ MỤC SÁCH MỚI0 - TỔNG LOẠI 72. Nguyễn Văn Thiên. Đổi mới quản lý thư viện hiện đại tại Việt Nam/ Nguyễn Văn Thiên.- H.: Hồng Đức, 2020. - 284tr.; 21cm        Tóm tắt:  Cơ sở lý luận về quản lý thư viện hiện đại. Sự biến đổi của thư viện Việt Nam từ truyền thống sang...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4 – 2021

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4 – 2021 THƯ MỤC SÁCH MỚI0 - TỔNG LOẠI 1. Thông tấn xã giải phóng anh hùng: Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng ngày 12/10/1960 - 12/10/2020 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.- H.: Thông tấn, 2020. - 261tr.: ảnh; 25cm        ĐTTS ghi:...