Sản phẩm thư viện

 • Thư mục "Hải Phòng – Điểm đến thành công”

  Thư mục "Hải Phòng – Điểm đến thành công”Hải Phòng – thành phố cảng lâu đời, nằm ở vị trí trung tâm vùng duyên hải Bắc Bộ, là đầu mối giao thông quan trọng giao lưu thuận lợi với...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5 – 2021

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5 – 2021THƯ MỤC SÁCH MỚI0 - TỔNG LOẠI 72. Nguyễn Văn Thiên. Đổi mới quản lý thư viện hiện đại tại Việt Nam/ Nguyễn Văn Thiên.- H.: Hồng Đức,...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4 – 2021

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4 – 2021 THƯ MỤC SÁCH MỚI0 - TỔNG LOẠI 1. Thông tấn xã giải phóng anh hùng: Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng ngày...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 3 – 2021

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 3 – 2021THƯ MỤC SÁCH MỚI1 - TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LOGICH HỌC 1. Rose, Kate. Bạn chỉ dốc lòng yêu 3 lần trọn vẹn = You only fall in love...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 2 – 2021

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 2 – 20210 - TỔNG LOẠI 1. Arthur, Charles. Cuộc chiến công nghệ số: Apple, Google, Microsoft: Trò chơi vương quyền trên không gian mạng/...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 1 – 2021

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 1 – 20210 - TỔNG LOẠI 1. Welteroth, Elaine. Sinh ra để xuất chúng: Đừng để định kiến kìm chân, hãy kiến tạo vị thế xứng đáng của riêng mình/...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 – 2020

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 – 2020 0 - TỔNG LOẠI 1. Công an nhân dân - tháng 9, tháng 10: Từ số: 4054 - 4114.- H.: Tòa soạn Báo Công an nhân dân, 2016; 59cm...
 • Bản tin Hải Phòng qua những trang báo - Tháng 10/2020 (Số 94)

   Bản tin Hải Phòng qua những trang báo - Tháng 10/2020 (Số 94) LỜI NÓI ĐẦU Với mục đích cung cấp những thông tin liên quan đến thành phố Hải Phòng, có tính chọn lọc...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11 – 2020

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11 – 2020 0 - TỔNG LOẠI42. Hỏi đáp khoa học vui nhộn - Kiến có thắng được voi hay không?/ Thúy Hương biên dịch ; Mijia minh họa.- H.: Phụ...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10 – 2020

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10 – 20200 - TỔNG LOẠI1. McManus, Sean. Học viện lập trình viên/ Sean McManus ; Rosan Magar minh họa ; Nguyễn Anh Quân dịch.- H.: Kim Đồng,...