LÝ THƯỜNG KIỆT – LỊCH SỬ NGOẠI GIAO VÀ TÔNG GIÁO TRIỀU LÝ

      LÝ THƯỜNG KIỆT – LỊCH SỬ NGOẠI GIAO VÀ TÔNG GIÁO TRIỀU LÝ

 

 

Lý Thường Kiệt lịch sử ngoại giao và tông giáo Triều Lý" là một cuốn sách, tư liệu lịch sử quý giá của GS Hoàng Xuân Hãn do Nhà xuất bản Khoa học & Xã hội ấn hành năm 2010.Cuốn sách” Lý Thường Kiệt – lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý” gồm 15 chương được chia làm ba phần:

Phần 1: Bại Chiêm phá Tống

Phần 2: Kháng Tống - đòi đất

Phần 3: Vì dân vì đạo

cuốn sách đã làm rõ về cuộc đời, sự nghiệp của người anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt và cuộc kháng chiến chống Tống của dân tộc ta, nhưng đặt trên một nền tảng rộng lớn của lịch sử bao gồm toàn bộ tình hình mọi mặt của nước ta dưới vương triều Lý, nhất là tình hình chính trị, văn hóa, vai trò của Phật giáo cùng quan hệ bang giao và chiến tranh với triều Tống và triều Chămpa. Ngoài ra, cuốn sách còn có phần Phụ lục gồm các Bảng chỉ dẫn tên đất, Bảng chỉ dẫn tên người và các tên khác; các ảnh và bản đồ minh họa… Đặc biệt tác giả đã dành mục Dẫn tài liệu để phân tích, đánh giá các nguồn tài liệu sử dụng trong sách. Đồng thời sau mỗi chương còn dành phần Chú thích để chú giải các xuất xứ tài liệu và tiến hành so sánh, đối chiếu tư liệu rất công phu để đưa ra các xác minh, giám định về từng chương. Phần Chú thích này có giá trị như một cuốn từ điển về lịch sử và văn hóa nước Đại Việt dưới triều Lý để bạn đọc tiện tra cứu.

Với phương châm luôn giữ thái độ khách quan, công minh và để cho diễn biến lịch sử cùng các sự kiện tự nói lên sự thật lịch sử và người đọc tự rút ra nhận định của mình, tác giả không đưa ra những bình luận dài dòng, cũng không dùng những lời lẽ tôn vinh với các mỹ từ để ca ngợi các nhân vật lịch sử. Đọng lại sau toàn bộ sự nghiệp chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ đất nước của Lý Thường Kiệt chỉ là những dòng rất ngắn gọn: “Đọc hết đoạn sử này, ai cũng phải nhận rằng Lý Thường Kiệt có công đặc biệt đối với vận mệnh nước ta là mở cõi miền nam và miền bắc, chống thắng cuộc xâm lăng của nước ngoài và củng cố biên thùy mọi mặt khiến các lân bang kính nể… Công Lý Thường Kiệt là rất to. Tài cầm quân Thường Kiệt là cao đã đành mà đến chính sách nội trị và ngoại giao của Thường Kiệt cũng khéo”. Qua cuốn sách này, bạn đọc sẽ cảm nhận được một cách sâu sắc và đầy sức thuyết phục về trang lịch sử vẻ vang chống ngoại xâm của dân tộc ta cùng vai trò to lớn của các anh hùng dân tộc với những tài ngoài giao và quân sự khéo léo.

Thư viện KHTH trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:

Lý Thường Kiệt – Lịch Sử Ngoại Giao Và Tông Giáo Triều Lý/ Hoàng Xuân Hãn. – H. : Nxb. Hà Nội, 2010. – 380tr. : bảng, bản đồ ; 24cm. – ( Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến )

Ký hiệu kho: DC.004563

Facebook zalo

Các tin đã đưa