Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - Trang sử hào hùng của dân tộcLỜI NÓI ĐẦU    Chiến dịch Hồ Chí Minh của quân và dân ta trong những ngày tháng 4 năm 1975 đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa đất nước ta sang một trang sử mới – xây dựng chủ nghĩa Xã hội trên phạm vi cả nước.
    Có thể nói, cuộc kháng chiến giai đoạn 1954 – 1975 của nhân dân ta là đỉnh cao của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc trong thế kỷ 20. Việt Nam - một dân tộc đất không rộng, người không đông, tiềm lực kinh tế, khoa học kỹ thuật và quân sự kém xa nước Mỹ đã đánh thắng tên đế quốc khổng lồ của thời đại, khiến bạn bè thế giới khâm phục.
    Cuộc cách mạng giải phóng miền Nam qua hơn 20 năm với bao gian khổ, hy sinh, mất mát của nhân dân ta cuối cùng đã toàn thắng. Quân và dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã đánh thắng mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bè lũ ngụy quyền tay sai trong cuộc chiến đấu vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.
    Truyền thống bất khuất, lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết triệu người như một của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu kiên cường, dũng cảm dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Hồ Chủ Tịch đã đưa dân tộc vượt qua mọi chông gai, thử thách, đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, tô thắm thêm trang sử chống ngoại xâm hào hùng của dân tộc.
    Nhân 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) Thư viện Khoa học Tổng hợp Hải Phòng biên soạn thư mục toàn văn “Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước – trang sử hào hùng của dân tộc”. Thư mục khái quát toàn bộ sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta kể từ khi hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết đến khi quân Mỹ rút về nước và ngụy quyền Sài Gòn sụp đổ bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
    Tài liệu giới thiệu trong thư mục gồm các trang sách, báo được trích dẫn nguyên bản từ các nguồn tham khảo chính thống, đáng tin cậy và được sắp xếp theo các đề mục và tiểu mục để tiện theo dõi.
    Bạn đọc muốn xem chi tiết thư mục có thể đến Thư viện liên hệ trực tiếp, rất mong nhận được ý kiến góp ý của bạn đọc để lần biên soạn thư mục sau được hoàn thiện hơn.
THƯ VIỆN KHTH HẢI PHÒNGFacebook zalo

Các tin đã đưa