E-books giáo trình điện tử- Tiếng Việt


E-books giáo trình điện tử- Tiếng Việt

E-books giáo trình điện tử của Bộ giáo dục và Đào tạo bao gồm các lĩnh vực sau: Khoa học quản trị, Kinh tế - Quản lý, Lớp 8, Lớp 9, Viễn thông.. Thư mục được quan tâm nhất là Điện-Điện tử-Viễn thông, Xây dựng-Kiến trúc-Thuỷ lợi, Ngoại ngữ, Viễn thông, Công nghệ thông tin..

Địa chỉ truy cập: http://www.ebook.edu.vn

Facebook zalo

Các tin đã đưa