Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến - Vietnam Journals Online

Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến - Vietnam Journals Online


Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến là một dịch vụ cho phép
độc giả tiếp cận tri thức khoa học được xuất bản tại Việt Nam và nâng
cao hiểu biết của thế giới về nền học thuật của Việt Nam. Để biết thêm
thông tin về VJOL và cách thức tham gia dịch vụ, xin vui lòng tham khảo
trang Giới thiệu.

VietnamJOL do INASP tài trợ.

VietnamJOL được quản lý và duy trì bởi:
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (MOST)
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA (NASATI)
Người chịu trách nhiệm chính: Lê Xuân Định, Cục trưởng
Địa chỉ: 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà nội
Điện thoại: +(84-4)-39349126, 39349923,. Fax: +(84-4)-39349127
E-mail: vjol@vista.gov.vn

DANH MỤC TẠP CHÍ THAM GIA:
Hiện có 63 tạp chí đang được xuất bản trên VJOL.
Hiện có liệt kê 22.019 bài viết, trong đó có 20.149 bài viết được cung cấp toàn văn dưới định dạng PDF.

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

Tạp chí của Trường Đại học Đà Lạt

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Luật học

Tạp chí của Trường Đại học Luật Hà Nội

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Công thương

Tạp chí - Cơ quan ngôn luận của Bộ Công Thương

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Đại học Cửu Long

Tạp chí của trường Đại học Cửu Long

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Tài chính

Tạp chí của Bộ Tài chính

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn

Tạp chí của Trường Đại học Công đoàn

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

Được sự cho phép của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Thông
tin & Truyền thông, Tạp chí khoa học Đại học Huế ra đời với mục đích
công bố các kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy và nghiên
cứu trong và ngoài Đại học Huế thuộc các lĩnh vực khoa học: tự nhiên, xã
hội và nhân văn, giáo dục, nghệ thuật, nông, lâm, ngư nghiệp, y dược...
Các bài báo có tính chất tổng quan do Ban Biên tập đề nghị.

Ban
Biên tập rất mong nhận được sự hợp tác của cán bộ trí thức, các nhà
nghiên cứu để Tạp chí khoa học Đại học Huế mang những thông tin có giá
trị khoa học đến với đọc giả.

Cùng với các số tạp chí đa ngành, đa
lĩnh vực, Ban Biên tập có thể xuất bản những số đặc biệt dành riêng cho
một chuyên ngành nào đó.

BAN BIÊN TẬP

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình là tạp chí đa
ngành, đa lĩnh vực; chủ yếu đăng kết quả các công trình nghiên cứu về
khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật, khoa học xã hội nhân văn, khoa
học giáo dục, nghệ thuật, nông, lâm, ngư nghiệp...

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển

Tạp chí của Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Nghiên cứu Châu Âu

Tạp chí của Viện Nghiên cứu châu Âu - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường

Tạp chí của Trường Đại học Thủy lợi

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Nhân lực khoa học xã hội

Tạp chí của Học viện Khoa học Xã hội

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Nghiên cứu Trung Quốc

Tạp chí của Viện Nghiên cứu Trung quốc - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Ngôn ngữ

Tạp chí của Viện ngôn ngữ học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam)

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Vietnam Social Sciences

Vietnam Academy of Social Sciences

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Khoa học Xã hội Việt Nam

Tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Giao thông Vận tải

Cơ quan thông tin lý luận khoa học và công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Nghiên cứu Địa lý nhân văn

Tạp chí của Viện Địa lí nhân văn

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Tạp chí của trường Đại học Khoa học Huế

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học

Tạp chí của Hội Khoa học Kỹ thuật Phân tích Hóa, Lý và Sinh học

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Dược học

Tạp chí của Bộ Y tế

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Tạp chí của Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học Chính trị

Tạp chí của Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

Tạp chí của trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí mInh

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Journal of Economic Development

JOURNAL OF UNIVERSITY HOCHIMINH CITY

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Phát triển Kinh tế

Tạp chí Phát triển kinh tế của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học Cần Thơ

Tạp chí của Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một

Tạp chí của trường Đại học Thủ Dầu Một

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Journal of Science

Journal of HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học

Tạp chí của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Phát triển và Hội nhập

Tạp chí của Trường Đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tạp chí của Bộ Khoa học và Công nghệ

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Kinh tế & Phát triển

Tạp chí Kinh tế và Phát triển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Journal of Economics and Development

Journal of Economics & Development - National Economics University - Hanoi, Vietnam

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Lý luận Chính trị

Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học và Phát triển

Journal of Science and Development

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Ngôn ngữ và Đời sống

Language and Life

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Khoa học kỹ thuật Thú y

Veterinary Sciences and Techniques

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ

Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý

Industrial Review of Vietnam : Economics & Management

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Journal of Science and Technology

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng

Journal of Science and Technology in Civil Engineering

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Nghiên cứu Gia đình và Giới

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Công nghệ Sinh học

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Nghiên cứu Tôn Giáo

Religious Studies

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Hóa Học

Journal of Chemistry

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ

Journal of Science and Technology

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử

Historical Studies

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Thông tin và Tư liệu

Journal of Information and Documentation

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

Journal of Science and Technology Development

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Tâm lý học

Journal of Psychology

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Thư Viện Việt Nam

Vietnam Library Journal

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Quản Lý Kinh tế

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí y Tế Công Cộng

Vietnam Journal of Public Heath

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Thông tin Khoa học xã hội

Social Sciences Information Review

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Triết học

Philosophy

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Advances in Natural Sciences

Advances in Natural Sciences is published quarterly in
English and is devoted to all aspects of Natural Sciences, including:
Informatics, Mechanics, Physics, Chemistry, Biotechnology, Biology,
Earth Sciences and Marine Sciences.

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

ASEAN Journal on Science and Technology for Development

The ASEAN Journal on Science and Technology for Development is a
refereed Journal of the ASEAN Committee on Science and Technology (ASEAN
COST).

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Communications in Physics

The object of Communications in Physics is the publication of new theoretical and experimental research works in all fields of physics.

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Religious Studies Review

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Social Sciences Information Review

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Vietnam Economic Management Review

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Vietnam Journal of Mechanics

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Facebook zalo

Các tin đã đưa