Đình – đền – chùa – miếu trên địa bàn thành phố Hải Phòng

LỜI NÓI ĐẦU:

    Trong đời sống tinh thần của người Việt Nam nói chung và người Hải Phòng nói riêng, đình, đền, chùa, miếu là các thiết chế văn hoá cổ truyền, là một bộ phận không thể tách rời trong tâm thức, nơi để người dân biểu hiện niềm tin, khát vọng, gửi gắm khát khao và quan niệm về chân – thiện – mỹ.
    Qua các hoạt động tín ngưỡng dân gian, đình, đền, chùa, miếu không chỉ là một sản phẩm về nhận thức thế giới của tư duy con người, mà còn là một phương tiện làm nên sức mạnh, giúp con người tồn tại và phát triển.
    Để giúp bạn đọc tìm hiểu về văn hóa, tín ngưỡng, thế giới tâm linh trong đời sống tinh thần của người Hải Phòng năm 1994 Thư viện Hải Phòng đã biên soạn thư mục toàn văn về Đình – đền – chùa – miếu trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Qua thời gian dài đến nay có nhiều thay đổi, năm 2014 Thư viện Hải Phòng biên soạn và tái bản.
    Thư mục chia 13 phần giới thiệu các ngôi đình, đền, chùa, miếu trên địa bàn 13 quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng Hải Phòng
Do điều kiện thời gian và khả năng sưu tầm còn hạn chế nên thư mục chưa đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.
      Bạn đọc muốn xem chi tiết thư mục có thể đến Thư
viện liên hệ trực tiếp, rất mong nhận được ý kiến góp ý của bạn đọc để
lần biên soạn thư mục sau được hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn.
Thư viện Hải Phòng


Facebook zalo

Các tin đã đưa