Cơ sở dữ liệu về văn bản pháp luật Việt Nam (VIETLAW)


Cơ sở dữ liệu về văn bản pháp luật Việt Nam (VIETLAW)LAWDATA là Hệ cơ sở dữ liệu về văn bản pháp luật Việt Nam, đã được Văn phòng Quốc hội nghiên cứu thành công và phát hành rộng rãi từ đầu năm 1994.

 Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam – LAWDATA  lưu trữ toàn văn các văn bản pháp luật của Nhà nước, bao gồm:

+ Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội:

+ Pháp lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,

+ Sắc lệnh, Sắc luật, Quyết định của Chủ tịch nước,

+ Các văn bản dưới luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ và các cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ, như: Nghị định,  Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Thông tư...

LAWDATA có khả năng giúp người sử dụng trong khoảng thời gian ngắn có thể nhận được các kết quả tìm kiếm sau đây:

- Toàn văn một văn bản pháp luật bất kỳ,

- Trích các điều, khoản bất kỳ của một hoặc nhiều văn bản khác nhau,

- Nghiên cứu loạt văn bản theo một chuyên đề pháp luật nào đó, một cụm từ nào đó đã được sử dụng trong các văn bản pháp luật.

Đây
là một công cụ đắc lực giúp các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, kinh
doanh và mọi công dân quan tâm tìm đến nội dung các văn bản pháp luật
Việt Nam một cách nhanh chóng, chính xác.

------------------------

Địa chỉ truy cập: http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET/index.html

Facebook zalo

Các tin đã đưa