Lịch sử Đảng bộ huyện Cát Hải.

Lịch sử Đảng bộ huyện Cát Hải

          Huyện đảo Cát Hải có vị trí chiến lược quan trọng của thành phố Hải Phòng và của vùng Đông Bắc tổ quốc. Trải suốt chiều dài lịch sử dân tộc, các thế hệ người dân huyện đảo đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Cuốn sách “ Lịch sử Đảng bộ huyện Cát Hải” cung cấp cho bạn đọc thông tin về mảnh đất, con người, lịch sử truyền thống, những thành tựu phát triển của Đảng bộ quân và dân huyện Cát Hải.

Từng chương của sách phản ánh những chặng đường lịch sử vẻ vang của phong trào cách mạng của Đảng bộ huyện Cát Hải. Từ những năm kháng chiến gian khổ chống thực dân Pháp đến kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng bộ và nhân dân Cát Hải  luôn luôn phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, anh dũng, kiên cường. Trong thời kỳ đổi mới, tình hình quốc tế và trong nước diễn biến phức tạp, Đảng bộ và nhân dân Cát Hải kiên định đi theo con đường của Đảng, năng động sáng tạo từng bước đưa huyện đảo trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ, trọng điểm phát triển kinh tế biển đảo, một pháo đài tiền tiêu vững chắc về quốc phòng, an ninh.

Mời bạn đón đọc sách tại thư viện KHTH TP Hải Phòng!

Lịch sử Đảng bộ huyện Cát Hải / S.t, b.s: Đoàn Trường Sơn, Phạm Xuân Thanh, Vũ Tiến Bảy.... - H : Văn hoá Thông tin, 2010. -. - 238tr. : ảnh ; 21cmKho Địa chí: DC. 005198

Facebook zalo

Các tin đã đưa