Hội thảo phục vụ xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện tại Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Hội thảo phục vụ xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện tại Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”


Sáng ngày 18 tháng 8 năm 2020, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo phục vụ xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện tại Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Thư viện Quốc gia Việt Nam, lãnh đạo thư viện các tỉnh/thành phố, thư viện chuyên ngành, thư viện đại học... TS Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), GS.TS Hồ Tú Bảo, ThS. Nguyễn Xuân Dũng - Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam chủ trì Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích thu thập dữ liệu phục vụ việc xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam” và lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà quản lý về dự thảo Đề án.

Đại đa số các đại biểu đều nhất trí với dự thảo Đề án và có những ý kiến đóng góp thêm làm sáng tỏ về thực trạng ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam và trên thế giới; thực trạng nguồn nhân lực thư viện và đào tạo nhân lực thư viện ở Việt Nam, đánh giá khả năng vận hành thư viện hiện đại; xác định các lĩnh vực trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam.

Toàn văn kỷ yếu Hội thảo có thể xem tại đây.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

TS. Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc

Bà Phạm Thị Kim Oanh - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ VHTTDL phát biểu tại Hội thảo

GS.TS Hồ Tú Bảo – Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phát biểu tại Hội thảo

ThS. Lê Đức Thắng – Thư viện Quốc gia Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Tin: Kim Phượng

Ảnh: Hằng Đinh

Facebook zalo

Các tin đã đưa