Hải Phòng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

LỜI NÓI ĐẦU


    Với ý đồ rắp tâm muốn quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Bất chấp những thỏa thuận đã ký trong hiệp định sơ bộ 6/3/1946, thực hiện chuyển quân ra Bắc Bộ mới mục đích đẩy nhanh việc đánh chiếm miền Bắc trong đó có Hải Phòng. Ngày 30/10/1946 Bộ chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương ra mệnh lệnh số 938- PC cùng với toàn bộ kế hoạch chi tiết triển khai đánh chiếm Hải Phòng.
    Theo chủ trương của Trung ương Đảng và Chính phủ, một mặt Hải Phòng hết sức kiềm chế xung đột không cho lan ra khắp thành phố, nhằm tranh thủ cao nhất khả năng trì hoãn, tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến nhất định sẽ nổ ra. Thành Ủy và Ủy ban Hành chính thành phố đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Xứ Ủy và Bộ chỉ huy Chiến khu 3: Khắp các cơ sở nội, ngoại thành đều có Ủy ban bảo vệ trực tiếp tổ chức chỉ huy việc sẵn sàng chiến đấu tại chỗ. Tại các xí nghiệp, công sở, đường phố, các trục giao thông qua thành phố hào lũy chiến đấu được đào đắp nhanh chóng, lực lượng vũ trang và nhân dân tăng cường điều tra suốt ngày đêm.
    Với ý chí “ Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…”, bằng lòng dũng cảm và trí thông minh, quân dân Hải Phòng đã làm nên những trang sử oanh liệt. 13/5/1955 nhân dân Hải Phòng được chứng kiến sự kiện lịch sử vinh quang: Những tên lính Pháp cuối cùng cuốn gói ra đi, Hải Phòng sạch bóng quân thù, miền Bắc hoàn toàn được giải phóng.
    Nhân dịp lễ kỷ niệm 60 năm ngày Hải Phòng giải phóng ( 13/5/1955 – 13/5/2015) Thư viện KHTH Hải Phòng biên soạn cuốn thư mục “ Hải Phòng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược”.
    Bố cục thư mục chia làm hai phần:
         - Phần I: Thông tin thư mục chuyên đề
         - Phần II: Thông tin thư mục toàn văn
    Trong từng phần, tài liệu được sắp xếp theo trật tự vần chữ cái. Vì điều kiện thời gian và nguồn tài liệu còn hạn hẹp, nên việc biên soạn thư mục chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, Bạn đọc muốn xem chi tiết thư mục có thể đến Thư
viện liên hệ trực tiếp rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần biên soạn sau được hiệu quả hơn.

THƯ VIỆN KHTP HẢI PHÒNG
Phòng Di sản văn hóa thành văn Hải Phòng


Facebook zalo

Các tin đã đưa