Đô thị Hải Phòng trên đường phát triển LỜI MỞ ĐẦU


         Quá trình đô thị hóa phản ánh một phần hiện thực tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước. Hình ảnh hệ thống đô thị Hải Phòng nói riêng và đô thị Việt Nam nói chung là một bức tranh rõ nét về đặc điểm đô thị hóa theo từng giai đoạn lịch sử phát triển, đặc biệt từ khi cả nước bước vào thời kì đổi mới theo hướng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều yêu cầu hội nhập phát triển.
         Trong những năm qua, hệ thống đô thị Hải Phòng phát triển với tốc độ mạnh mẽ, diện mạo đô thị đã thay đổi theo chiều hướng ngày một hiện đại, văn minh hơn. Hưởng ứng chủ đề hoạt động năm 2012 của Thành phố là năm đô thị và an toàn giao thông, Thư viện KHTH Hải Phòng biên soạn thư mục chuyên đề “Đô thị Hải Phòng trên đường phát triển”.
         Thư mục chia ba phần:
         Chương I: Một số tài liệu về quy hoạch đô thị.
         Chương II: Những vấn đề về tổ chức và quản lí đô thị.
         Chương III: Quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị thành phố Hải Phòng.
         Tài liệu biên soạn thư mục được tham khảo từ cơ sở dữ liệu sách, báo có trong thư viện KHTH Hải Phòng. Trong từng phần, tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái. Vì điều kiện thời gian và nguồn tư liệu còn hạn hẹp nên việc biên soạn thư mục chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần biên soạn sau được hiệu quả hơn.

THƯ VIỆN KHTH HẢI PHÒNG


Facebook zalo

Các tin đã đưa