Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ quận Ngô Quyền”

Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ quận Ngô Quyền”

Quận  Ngô Quyền có vị thế địa chính trị quan trọng phía Đông Bắc của thành phố Cảng Hải Phòng. Trước Cách mạng Tám năm 1945, quận Ngô Quyền là địa bàn có đội ngũ công nhân đông đảo, nhiều đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Trung ương Đảng, của Xứ ủy Bắc Kỳ như Trần Phú, Nguyễn Đức Cảnh, Lương Khánh Thiện, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Lương Bằng,... đã từng lao động, rèn luyện trong các nhà máy, xí nghiệp, bám  trụ trong các xóm thợ, làng ven đô, các đường phố để xây dưng cơ sở, lãnh đạo nhân dân đấu tranh, tham gia khởi nghĩa để giành chính quyền.

Bước  vào thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, với sự đổi mới tư duy, nhận thức thực tiễn và quyết tâm chính trị của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc khai thác các tiềm năng, lợi thế, quận Ngô Quyền có những bước đột phá  trên tất cả các lĩnh vực và trở thành điểm sáng của cả nước và thành phố về cải cách hành chính.

Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ quận Ngô Quyền” bổ sung giới thiệu về mảnh đất, con người và những trang sử hào hùng của Đảng bộ và nhân dân quận Ngô Quyền. Sách gồm 7 chương được Nxb Hải Phòng tái bản lần thứ nhất có chỉnh lý, sung năm 2015.

          Thư viện KHTH TP Hải Phòng trân trọng giới thiệu!

Lịch sử Đảng bộ Quận Ngô Quyền/ S.t, b.s: Đoàn Trường Sơn, Tô Khuyên, Vũ Tiến Cơ, Phạm Xuân Thanh. – Tái  bản  lần thứ 1 có chỉnh lý, bổ sung. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2015. -. - 440tr. : ảnh ; 22cm

Kho Địa chí: DC.004980

Facebook zalo

Các tin đã đưa