Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Hải Phòng” tập 3

Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Hải Phòng” tập 3
 

Hải Phòng là cửa ngõ mặt biển phía đông bắc của Tổ quốc. Trước kia và hiện nay,  Hải Phòng luôn luôn có vị trí chiến lược trọng yếu về kinh tế và quân sự. Nhân dân Hải Phòng đã trải qua biết  bao thử thách, đương đầu với thiên nhiên nghiệt ngã và các kẻ thù xâm lược hung hãn. Từ khi có Đảng lãnh đạo, nhân dân Hải Phòng đã làm nên những thắng lợi đáng tự hào với những hy sinh to lớn góp phần tích cực vào những thắng lợi vĩ đại của cả nước.

 Cuốn sách “Lịch sử Đảng  bộ Hải Phòng”  tập 3 giới thiệu về lịch sử thành phố Hải Phòng trong những thập niên cuối của thế kỷ XX. Với vai trò  là một trong những  trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước, Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng có cách làm sáng tạo, mạnh dạn đề xuất với Trung ương nhiều vấn đề quan trọng. Tiêu biểu phải kể đến chủ trương khoán sản phẩm trong nông nghiệp; xóa bỏ cơ chế nhiều giá nhằm bình ổn thị trường, tăng cường kinh tế đối ngoại, mở rộng liên doanh, liên kết, đề xuất quy chế dân chủ , thực hiện các chương trình xã hội... Đảng bộ và nhân dân thành phố đoàn kết vượt lên khó khăn, hăng say lao động, học tập từng bước đưa kinh tế, xã hội thoát khỏi khủng hoảng, tạo cơ sở vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng tới mục tiêu “ Dân giàu, dân chủ, văn  minh”.

Thư viện KHTH TP Hải Phòng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Kho Địa chí:  DC.00783

Facebook zalo

Các tin đã đưa