Cuốn “Người anh của những xóm thợ”

Cuốn “Người anh của những xóm thợ”

            Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là một trong những người tham gia sáng lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. Đồng chí đã từng được cử làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, trực tiếp làm Bí thư Tỉnh bộ Hải Phòng

            Với nguồn tư liệu phong phú, tin cậy, cách viết sinh động, hấp dẫn, cuốn sách  “Người anh của những xóm thợ” đem đến cho bạn đọc cái nhìn cơ bản, toàn diện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh”. Cuốn sách giúp chúng ta có được nhận thức đầy đủ hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng và những di sản để lại của đồng chí. Những bài học về tinh thần yêu nước nồng nàn, giác ngộ lý tưởng cộng sản hiện vẫn còn nguyên giá trí, đang được phát huy mạnh mẽ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta, nhất là đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

            Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Người anh của những xóm thợ : Truyện / Viết Linh. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 1985. -. - 279tr ; 19cm

Kho Địa chí: DC.004635

Facebook zalo

Các tin đã đưa