Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thư viện cho các tỉnh khu vực phía Bắc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thư viện cho các tỉnh khu vực phía Bắc


Thực hiện Luật Ban hành quy phạm pháp luật; Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật và Quyết định số 4550/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL, sáng 24/12/2019, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thư viện cho các tỉnh/Tp khu vực phía Bắc. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã tới tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Mục đích của Hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật Thư viện (vừa được Quốc hội thông qua và Chính phủ công bố ban hành) đến thư viện các cơ quan, tổ chức có liên quan trong cả nước, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm triển khai thi hành Luật Thư viện vào cuộc sống.

Tham dự Hội nghị quan trọng này, có đại diện: Ban Tuyên giáo TW, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; đại diện Vụ Văn hóa-Xã hội Văn phòng Chính phủ, đại diện một số Vụ, Cục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ VHTTDL; lãnh đạo Thư viện Quốc gia Việt Nam, Hội Thư viện VN và các thư viện lớn ở TW, cùng giám đốc thư viện tỉnh/TP khu vực phía Bắc và một số thư viện trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định: Lĩnh vực thư viện nhận được sự quan tâm đặc biệt của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành và các địa phương. Luật Thư viện được thông qua là sự kiện quan trọng đối với ngành VHTTDL. Trên nền tảng phát triển các quy định về Pháp lệnh Thư viện năm 2000, Luật Thư viện ra đời sẽ đáp ứng được sự mong mỏi của đội ngũ cán bộ công tác trong ngành Thư viện nói riêng, ngành VHTTDL nói chung. Đây chính là hành lang pháp lý quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực thư viện.Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cũng nhấn mạnh: Việc ban hành Luật mới chỉ là bước khởi đầu, để Luật Thư viện đi vào cuộc sống, và tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thư viện, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là công tác tổ chức thực hiện của các Bộ, ngành và đặc biệt là các địa phương. Đồng thời mong muốn, các đại biểu sẽ có nhiều ý đóng góp ý kiến vào Dự thảo Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thư viện. Hội nghị hôm nay sẽ là bước khởi đầu quan trọng đưa Luật Thư viện vào cuộc sống.

Tại Hội nghị, Bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện nhấn mạnh: Ngày 21/11/2019 là một dấu mốc quan trọng đối với người làm thư viện khi Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thư viện số 46/2019/QH14. Tiếp đến, ngày 03/12/2019, Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 09/2019/L-CTN công bố Luật Thư viện. Đây cũng là niềm vui lớn đối với người dân Việt Nam, để chúng ta có thêm cơ hội tiếp cận thông tin thông qua Luật Thư viện được ban hành lần này. Được biết, trong quá trình xây dựng Luật Thư viện, Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập đã quán triệt các quan điểm, thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Hiến pháp 2013. Theo đó, Luật Thư viện gồm 06 chương, 52 điều: Chương 1: Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 8); Chương 2: Thành lập thư viện (từ Điều 9 đến Điều 23); Chương 3: Hoạt động thư viện (từ Điều 24 đến Điều 37); Chương 4: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện (từ Điều 38 đến Điều 47); Chương 5: Trách nhiệm quản lý Nhà nước về thư viện (từ Điều 48 đến Điều 50); Chương 6: Điều khoản thi hành (Điều 51 và 52).

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Thư viện cũng cho biết: Một trong những điểm mới của Luật Thư viện này là Liên thông thư viện. Liên thông thư viện sẽ bảo đảm hoạt động thư viện được triển khai theo hướng hiện đại, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin và tiện ích giữa các thư viện; nhất là liên thông giữa các thư viện được Nhà nước ưu tiên đầu tư với các thư viện khác nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thư viện, khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước, phục vụ cho người sử dụng tốt nhất có thể. Ngoài ra, vấn đề đánh giá hoạt động thư viện cũng là một trong những điểm mới qui định trong Luật Thư viện. Hoạt động này mang tính chất định kỳ hàng năm do các thư viện, cơ quan thành lập, cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện. Điều này buộc các thư viện phải thường xuyên đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện v.v….

Tại Hội nghị, các đại biểu phát biểu ý kiến đều khẳng định, Luật Thư viện được thông qua sẽ tác động rất lớn đến đời sống xã hội, đặc biệt là đối với sự phát triển văn hóa, giáo dục và khoa học của đất nước. Đồng thời, các đại biểu đã tham luận, đóng góp ý kiến một số nội dụng như: Quán triệt các quy định của Luật Thư viện, xác định được các điểm mới và yêu cầu đặt ra đối với cơ quan, tổ chức cá nhân trong thi hành Luật Thư viện; Thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Luật thư viện trong thời gian tới; đặc biệt là góp ý kiến cho các nội dung trong Dự thảo Nghị định Chính phủ quy định chi tiết Luật Thư viện. Được biết, sau hội nghị này, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thư viện cho các tỉnh/TP khu vực phía Nam tại Tp. Đà Nẵng./.

Một số hình ảnh cùng sự kiện.

2019-12-25-luat-tv- 2

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

2019-12-25-luat-tv- 3

Toàn cảnh Hội nghị.

2019-12-25-luat-tv- 4

Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện phát biểu tại Hội nghị.

2019-12-25-luat-tv- 5

Đại tá Trần Thị Bích Huệ, Giám đốc Thư viện Quân đội phát biểu tại Hội nghị.

2019-12-25-luat-tv- 6

Bà Nguyễn Ngọc Anh, Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia VN phát biểu tại Hội nghị

2019-12-25-luat-tv- 7

Ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam phát biểu ý kiến

2019-12-25-luat-tv- 8

Lãnh đạo ngành Thư viện VN và các các biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệmFacebook zalo

Các tin đã đưa